Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av gjennomsnittsHVIS  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår.

Syntaks

GJENNOMSNITTHVIS(område; vilkår; [gjennomsnittsområde])

Syntaksen for funksjonen GJENNOMSNITTHVIS har følgende argumenter:

 • Område    Obligatorisk. Én eller flere celler det skal beregnes gjennomsnitt av, inkludert tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Vilkår    Obligatorisk. Vilkåret i form av et tall, et uttrykk, en cellereferanse eller tekst som definerer hvilke celler det skal beregnes gjennomsnitt av. Vilkår kan for eksempel uttrykkes som 32, "32", ">32", "epler" eller B4.

 • Gjennomsnittsområde    Valgfritt. Det faktiske settet med celler det skal beregnes gjennomsnitt av. Hvis utelatt, brukes område.

Kommentarer

 • Celler i område som inneholder SANN eller USANN, ignoreres.

 • Hvis en celle i gjennomsnittsområde er en tom celle, ignoreres den av GJENNOMSNITTHVIS.

 • Hvis området er tomt eller inneholder en tekstverdi, returnerer GJENNOMSNITTHVIS #DIV0! som feilverdi.

 • Hvis en celle i vilkåret er tom, behandler GJENNOMSNITTHVIS den som en 0-verdi.

 • Hvis ingen celler i området oppfyller vilkårene, returnerer GJENNOMSNITTHVIS #DIV/0! som feilverdi.

 • Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i vilkår. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette tildetegn (~) foran tegnet.

 • Gjennomsnittsområde trenger ikke ha samme størrelse og form som område. De faktiske cellene som det beregnes gjennomsnitt av, fastsettes ved å bruke den øverste cellen til venstre i gjennomsnittsområde som startcellen, og deretter inkludere celler som tilsvarer i størrelse og form til område. Eksempel:

Hvis område er

Og gjennomsnittsområde er

Er de faktiske cellene som evalueres

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Obs!: Funksjonen GJENNOMSNITTHVIS måler sentrale tendenser, som er plasseringen av midtpunktet i en gruppe med tall i en statistisk distribusjon. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

 • Gjennomsnitt,     som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

 • Median,     som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

 • Modus,     som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall, kan de være forskjellige.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene

Salgsverdi

Provisjon

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GJENNOMSNITTHVIS(B2:B5;"<23000")

Gjennomsnitt av alle provisjoner som er mindre enn 230 000. Tre av de fire provisjonene oppfyller denne betingelsen og gir totalt 42 000.

14000

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A5;"<250000")

Gjennomsnitt av alle salgsverdier som er mindre enn 250 000. To av de fire salgsverdiene oppfyller denne betingelsen og gir totalt 300 000.

150000

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A5;"<95000")

Gjennomsnitt av alle salgsverdier som er mindre enn 95 000. Siden 0 salgsverdier oppfyller denne betingelsen, returnerer funksjonen GJENNOMSNITTHVIS feilen #DIV/0! siden den prøver å dele på 0.

#DIV/0!

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A5;">250000";B2:B5)

Gjennomsnitt av alle provisjoner med en eiendomsverdi som er større enn 250 000. To provisjoner oppfyller denne betingelsen og gir totalt 49 000.

24500

Eksempel 2

Område

Fortjeneste (tusener)

Øst

45678

Vest

23789

Nord

-4 789

Sør (nytt kontor)

0

Midt-Norge

9678

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A6;"=*Vest";B2:B6)

Gjennomsnitt av all fortjeneste for områdene Vest og Midt-Norge

16 733,5

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A6;"<>*(nytt kontor)";B2:B6)

Gjennomsnitt av all fortjeneste for alle områder, unntatt nye kontorer.

18589

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×