Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av GRUNNTALL  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall).

Syntaks

GRUNNTALL(tall; rot [minimumslengde])

Syntaksen for funksjonen GRUNNTALL har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Tallet du vil konvertere. Må være et heltall som er større enn eller lik 0 og mindre enn 2^53.

  • Rot    Obligatorisk. Grunntallsrot som du vil konvertere tallet til. Må være et heltall som er større enn eller lik 2 og mindre enn 36.

  • minimumslengde    Valgfritt. Minimumslengden på den returnerte strengen. Må være et heltall som er større enn eller lik 0.

Merknader

  • Hvis Tall, Radix eller Min_length er utenfor minimums- eller maksimumsbetingelsene, returnerer GRUNNTALL #NUM! som feilverdi.

  • Hvis tall er en ikke-numerisk verdi, returnerer GRUNNTALL #VALUE! som feilverdi.

  • Alle tall som ikke er heltall som angis som argument, avrundes til heltall.

  • Hvis minimumslengde-argumentet brukes, vil innledende nuller legges til i resultatet hvis resultatet ellers ville vært kortere enn angitt minimumslengde. GRUNNTALL(16;2) returnerer for eksempel 10000, men GRUNNTALL(16;2;8) returnerer 00010000.

  • Maksimumsverdien for minimumslengde-argumentet er 255.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GRUNNTALL(7;2)

Konverterer desimaltallet 7 til grunntallet 2 (binært). Resultatet er 111.

111

=GRUNNTALL(100;16)

Konverterer desimaltallet 100 til grunntallet 16 (heksadesimal). Resultatet er 64.

64

=GRUNNTALL(15;2;10)

Konverterer desimaltallet 15 til grunntallet 2 (binært) med en minimumslengde på 10 tegn. Resultatet er 0000001111, som er 1111 med seks foranstilte nuller for å gi strengen en lengde på 10 tegn.

0000001111

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×