Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Funksjonen HENTPIVOTDATA returnerer synlige data fra en PivotTable.

I dette eksemplet returnerer =HENTPIVOTDATA("Salg",A3) det totale salgsbeløpet fra en PivotTable:

Eksempel på bruk av HENTPIVOTDATA (funksjon) for å returnere data fra en PivotTable.

Syntaks

HENTPIVOTDATA(datafelt; pivottabell; [felt1; element1; felt2; element2]; ...)

Syntaksen for funksjonen HENTPIVOTDATA har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

data_felt

Obligatorisk

Navnet på PivotTable-feltet som inneholder dataene du vil hente. Dette må være i anførselstegn.

pivot_tabell

Obligatorisk

En referanse til en hvilket som helst celle, et celleområde eller navngitt celleområde i en pivottabell. Denne informasjonen blir brukt til å avgjøre hvilken pivottabell som inneholder dataene du vil hente.

felt1, element1, felt2, element2...

Valgfritt

Fra 1 til 126 par med feltnavn og elementnavn som beskriver dataene du vil hente. Parene kan være i en hvilken som helst rekkefølge. Feltnavn og navn på andre elementer, bortsett fra datoer og tall, må være angitt i anførselstegn.

I OLAP-PivotTable kan elementer inneholde kildenavnet for dimensjonen i tillegg til kildenavnet for elementet. Et felt og et elementpar for en OLAP-pivottabell kan se slik ut:

"[Produkt]","[Produkt].[Alle produkter].[Mat].[Bakevarer]"

Obs!: 

  • Du kan raskt skrive inn en enkel HENTPIVOTDATA-formel ved å skrive inn = (likhetstegnet) i cellen du vil returnere verdien til, og deretter klikke på cellen i pivottabellen som inneholder dataene du vil returnere.

  • Du kan deaktivere denne funksjonen ved å merke en hvilken som helst celle i en eksisterende PivotTable, og deretter gå til fanen Analyser PivotTable -fanen > PivotTable > Alternativer > Fjern merket for alternativet Generer GetPivotData.

  • Felt eller elementer som er beregnet og egendefinerte beregninger kan inkluderes i HENTPIVOTDATA-beregninger.

  • Hvis pivot_tabell er et område som omfatter to eller flere PivotTable, vil dataene hentes fra den PivotTable som ble opprettet sist.

  • Hvis felt- og elementargumentene beskriver én enkelt celle, returneres verdien i denne cellen, uansett om verdien er en streng, et tall, en feil eller en tom celle.

  • Hvis et element inneholder en dato, må verdien uttrykkes som et serienummer eller fylles ved hjelp av DATO-funksjonen, slik at verdien beholdes hvis regnearket åpnes i en annen nasjonal innstilling. For eksempel kan et element som refererer til datoen 5. mars 1999 angis som 36224 eller DATO(1999,3,5). Klokkeslett kan angis som desimalverdier eller ved hjelp av TID-funksjonen.

  • Hvis pivot_tabell-argumentet ikke er et område hvor det finnes en PivotTable, returnerer HENTPIVOTDATA #REF!.

  • Hvis argumentene ikke beskriver et synlig felt, eller hvis de inneholder et rapportfilter der de filtrerte dataene ikke vises, returnerer HENTPIVOTDATA #REF!. som feilverdi.

Eksempler

Formlene i eksemplet nedenfor viser forskjellige metoder for å hente data fra en PivotTable.

Eksempel på en PivotTable som det hentes data fra med HENTPIVOTDATA (funksjon).

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×