Hurtigtaster

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet i Hjelp inneholder informasjon om hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft Search Server. Hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, vises i listen atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, vises i listen atskilt med komma (,).

Hurtigtastene er utviklet for å fungere med støttede webleser. Virkemåten til hurtigtastene varierer avhengig av webleseren du bruker. I Windows Internet Explorer plasserer for eksempel hurtigtastkombinasjonen som er tilordnet til en hyperkobling, det aktive fokuset på hyperkoblingen. Du må deretter trykke ENTER for å følge hyperkoblingen. I Firefox følger tastekombinasjonen du trykker, automatisk koblingen.

I weblesere som ikke støtter hurtigtaster, kan det være at du likevel kan bruke TAB til å flytte mellom kommandoer.

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB-tasten for å velge Vis alt, trykker ENTER og trykker deretter CTRL+P.

I denne artikkelen

Navigere på båndet

Alle sider

Vanlige oppgaver

Få hjelp

Navigere på båndet

Endre fokus uten å bruke musen

Du kan bruke tastaturet til å arbeide med båndet ved å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. Tabellen nedenfor viser hvordan du kan bruke tastaturet til å flytte fokus uten å bruke musen.

Obs!: Hvis organisasjonen har oppgradert fra en tidligere versjon av SharePoint, kan det være at serveradministratoren har valgt å utsette bruken av det endrede brukergrensesnittet, som blant annet omfatter båndet. Denne løsningen kan være valgt som en kortsiktig strategi for å sikre at svært tilpassede sider fremdeles fungerer med det nye SharePoint 2010-brukergrensesnittet.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en annen kategori til venstre eller høyre på båndet.

Trykk TAB for å gå til ønsket kategori og deretter PIL VENSTRE, PIL HØYRE.

Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen.

ENTER

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

TAB, SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endringen av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Alle sider

Alle sider

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere Modus med større tilgjengelighet.

Modus med større tilgjengengelighet endrer måten innhold gjengis på, på et område, og optimaliserer det for hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere.

TAB (trykk gjentatte ganger umiddelbart etter at du har åpnet siden i en webleser). Trykk ENTER for å aktivere kommandoen.

Velge et element fra listen over søkeresultater.

TAB (trykk gjentatte ganger umiddelbart etter at du har åpnet siden i en webleser). Trykk ENTER for å åpne resultatet som er valgt.

Aktivere eller fokusere på koblingen Hopp til hovedinnhold.

ALT+X

Aktivere eller fokusere på koblingen Hopp over båndkommandoer.

ALT+Y

Aktivere eller fokusere på koblingen Vis alt sideinnhold.

Alt+3

Aktivere eller fokusere på Områdehandlinger-menyen.

Alt+/

Aktivere eller fokusere på Søk-boksen.

Når du fokuserer på Søk-boksen, må båndet ha aktivt fokus (trykk ALT+/ for å fokusere på Områdehandlinger-menyen, og trykk deretter TAB gjentatte ganger for å fokusere på kategorien Bla gjennom).

ALT+S

Aktivere eller fokusere på Hjelp-koblingen.

ALT+6

Aktivere eller fokusere på Hjem-koblingen.

Alt+1

Aktivere eller fokusere på Ditt navn-menyen.

Trykk ALT + W flere ganger for å veksle mellom Ditt navn-menyen og eventuelle webdeler på siden.

ALT+W

Utvide menyer som for eksempel rullegardinmenyen for et listeelement.

SKIFT+ENTER

Utvide rullegardinlister som Søkeområde-menyen ved siden av Søk-boksen øverst på enkelte sider.

ALT+PIL NED

Flytte valget fra webdel til webdel på sider som bruker flere webdeler.

ALT+W

Til toppen av siden

Vanlige oppgaver

For sider eller dialogbokser som har en åpne eller Avbryt-knapp

Hvis du vil bruke eller avbryte redigering på sider eller i dialogbokser som har en Åpne-, Lagre-, Opprett- eller Avbryt-knapp, bruker du følgende hurtigtaster. Slike dialogbokser og sider omfatter for eksempel Nytt varsel, Last opp dokument eller Nytt bibliotek.

Hvis du vil

Trykk

Bruke Avbryt-knappen (avbryter endringene og går tilbake til listen, biblioteket, diskusjonstavlen eller undersøkelsen).

ALT+C

Bruke OK-, Lagre- eller Opprett-knappen (lagrer endringer og lukker siden eller dialogboksen, avhengig av konteksten).

ALT+O

Nye kravlesøkregler-siden

Hvis du vil

Trykk

Flytte aktivt fokus til Bane-tekstboksen.

ALT+P

Velge alternativet Utelukk alle elementer i denne banen.

ALT+R

Velge alternativet Bruk standard konto for innholdstilgang.

ALT+U

Velge alternativet Angi skjemalegitimasjon.

ALT+I

Velge alternativet Angi informasjonskapsel for kravlesøk.

ALT+K

Klikke Angi legitimasjon-knappen.

ALT+N

Klikke Bla gjennom-knappen for å finne en bestemt informasjonskapselfil.

ALT+B

Klikke knappen Hent informasjonskapsel.

ALT+G

Tillatelsesside

Hvis du vil

Trykk

Gi brukere tillatelser.

Dette krever at båndet har aktivt fokus (trykk ALT+/ for å fokusere på Områdehandlinger-menyen, og trykk deretter TAB gjentatte ganger til du kommer til ønsket kategori på båndet).

TAB (trykk gjentatte ganger til knappen Gi tillatelser er valgt i kategorien Rediger).

Opprette gruppe.

Dette krever at båndet har aktivt fokus (trykk ALT+/ for å fokusere på Områdehandlinger-menyen, og trykk deretter TAB gjentatte ganger til du kommer til ønsket kategori på båndet).

TAB (trykk gjentatte ganger til Opprett gruppe er valgt i kategorien Rediger).

Fjerne brukertillatelser.

Dette krever at båndet har aktivt fokus (trykk ALT+/ for å fokusere på Områdehandlinger-menyen, og trykk deretter TAB gjentatte ganger til du kommer til ønsket kategori på båndet).

TAB (trykk gjentatte ganger til Fjern brukertillatelser er valgt i kategorien Rediger).

Redigere brukertillatelser.

Dette krever at båndet har aktivt fokus (trykk ALT+/ for å fokusere på Områdehandlinger-menyen, og trykk deretter TAB gjentatte ganger til du kommer til ønsket kategori på båndet).

TAB (trykk gjentatte ganger til Rediger brukertillatelser er valgt i kategorien Rediger).

Kontrollere tillatelser.

Dette krever at båndet har aktivt fokus (trykk ALT+/ for å fokusere på Områdehandlinger-menyen, og trykk deretter TAB gjentatte ganger til du kommer til ønsket kategori på båndet).

TAB (trykk gjentatte ganger til Kontroller tillatelser er valgt i kategorien Rediger).

Siden alt områdeinnhold

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller fokusere på Opprett-koblingen.

ALT+N

Webdel-side

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste webdel.

ALT+W

Åpne Webdel-menyen.

(Dette krever at webdelen har aktivt fokus. Trykk ALT+X for å hoppe til hovedinnholdet, og trykk deretter ALT+W gjentatte ganger til du har valgt tittelen for webdelen du vil ha. Trykk TAB for å velge menyen.)

ENTER

Redigere en webdel.

(Dette krever at Webdel-menyen har aktivt fokus. Trykk ALT+W gjentatte ganger til du har valgt tittelen for webdelen du vil ha, trykk TAB, og trykk deretter ENTER.)

TAB (trykk gjentatte ganger til Rediger webdel er valgt).

Lagre egenskapsendringer i Webdel-verktøyruten og deretter lukke verktøyruten.

ALT+O

Lagre egenskapsendringer i Webdel-verktøyruten og la verktøyruten være åpen.

ALT+Y

Avbryte egenskapsendringer i Webdel-verktøyruten og deretter lukke verktøyruten.

ALT+L

Legge til webdelen som er valgt, i ruten Legg til webdeler på en webdel-side.

TAB (trykk gjentatte ganger til Legg til er valgt).

Flytte til forrige element i en rullegardinliste, meny eller undermeny.

PIL OPP

Flytte til neste element i en rullegardinliste, meny eller undermeny.

PIL NED

Til toppen av siden

Hente Hjelp

Bruk i hjelpevinduet

Hjelpevinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for et SharePoint-område, og det viser emner og annet innhold.

I hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

ALT+6

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Utføre standardhandlingen for det valgte elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i hjelpevinduet eller vinduet for fremgangsmåte.

TAB eller SKIFTt+TAB

Vise eller skjule det valgte elementet i et hjelpeemne.

ENTER

Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne

TAB

Velge forrige skjulte tekst eller hyperkobling.

SKIFT+TAB

Utfør handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Flytte frem til neste hjelpeemne (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende hjelpeemne.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Stoppe siste handling (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Obs!: Hvis gjeldende emne i Hjelp ikke er det aktive vinduet, trykker du ALT+F6 og deretter CTRL+P.

Ctrl+P

Skrive inn tekst i søkeboksen.

TAB (trykk gjentatte ganger).

Velge forrige hyperkobling.

SKIFT+TAB

Skriv ut gjeldende emne i Hjelp.

Ctrl+P

Til toppen av siden

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×