Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet beskriver hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft Office InfoPath 2007, for eksempel aktiviteter når du utformer skjemamaler. Disse hurtigtastene refererer til det amerikanske tastaturoppsettet. Taster på andre tastaturoppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, vises i listen atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, vises i listen atskilt med komma (,).

Du skriver ut dette emnet ved å trykke TAB for å velge Vis alt, trykke ENTER og deretter trykke CTRL+P.

I denne artikkelen

Utforme skjemamaler

Utvikle skjemamaler

Hvis du vil

Trykk

Utforme en ny skjemamal.

CTRL+SKIFT+D

Obs!: Hvis dialogboksen Komme i gang er åpen, trykker du TAB til Utform en skjemamal er merket, og trykk deretter ENTER.

Åpne dialogboksen Åpne i utformingsmodus.

CTRL+O eller CTRL+F12

Vise oppgaveruten Utformingsoppgaver.

ALT+N

Forhåndsvise gjeldende skjemamal.

CTRL+SKIFT+B

Søke etter et ord eller en setning.

CTRL+S

Erstatte et ord eller en setning.

CTRL+H

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopiere merket tekst eller element.

CTRL+C

Lime inn tekst eller element.

CTRL+V

Skrive ut gjeldende skjemamal.

CTRL+P

Vise egenskaper for den valgte kontrollen.

ALT+ENTER

Sette inn en kontroll.

ALT + I, C

Velge forrige kontroll.

CTRL+< (tegnet mindre enn) eller SKIFT+TAB

Velge den neste kontrollen.

CTRL+> (tegnet større enn) eller TAB

Åpne Microsoft Skriptredigering (MSE).

ALT + SKIFT + F11

Åpne webområdet for Microsoft Office Developer Center i en nettleser.

ALT + H, JEG

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå til begynnelsen av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Gå til slutten av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Gå en linje opp eller ned i tekst, grafikk eller felt.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Sette inn eurosymbolet.

CTRL+ALT+E

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Fjerne all formatering.

CTRL+MELLOMROM

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+B

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+I

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

ALT+SKIFT+K

Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne Normal-stilen fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Bruke eller fjerne Overskrift 1-stilen fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+1

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 2 fra den merkede teksten

ALT+CTRL+2

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 3 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+3

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKIFT+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Justere det merkede avsnittet.

CTRL+J

Høyrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+R

Midtstille det merkede avsnittet.

CTRL+E

Venstrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+KOMMA

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Åpne oppgaveruten Skrift.

CTRL+D

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en gjentatt tabell.

ALT + I, G

Endre bredden på kolonnen til venstre for kantlinjen uten å endre bredden på andre kolonner.

Hold nede SKIFT mens du drar i kantlinjen på kolonnen.

Endre høyden på raden over eller under kantlinjen uten å endre høyden på andre rader.

Obs!: For rader som er skalert på deres minste høyde, endrer denne snarveien høyden på raden over kantlinjen. En minimum radhøyde bestemmes av flere faktorer, inkludert om den inneholder tekst eller kontroller.

Hold nede SKIFT mens du drar i kantlinjen på raden.

Endre størrelse på alle merkede rader eller kolonner til samme høyde eller bredde.

Hold nede ALT mens du drar i kantlinjen på raden eller kolonnen.

Flytte til neste eller forrige celle i en tabell.

TAB eller SKIFT + TAB
TAB legger til en ny rad i en tabell Hvis du trykker tasten når markøren er i siste celle i siste rad.

Merke eller oppheve merkingen av en tabellcelle.

F2

Korrigeringene og lagre endringer

Hvis du vil

Trykk

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

Obs!: Merket for Fortløpende stavekontroll må velges (Trykk ALT + T, og trykk deretter O).

ALT+F7

Lagre eller publisere gjeldende skjemamal.

Obs!: Denne snarveien åpner en dialogboks som gir deg valget mellom å lage og publisere skjemamalen. Hvis du vil skjule denne dialogboksen i fremtiden, vises dialogboksen Lagre som når du trykker du ALT+SKIFT+F2.

ALT+SKIFT+F2

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Lagre gjeldende skjemamal.

SKIFT+F12

Forhåndsvise en skjemamal før utskrift

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Forhåndsvisning.

ALT+F, F

Flytte til neste side.

ALT+PIL HØYRE

Flytte til forrige side.

ALT+PIL VENSTRE

Zoome inn for å få et nærbilde av skjemamalen.

ALT+LIKHETSTEGN

Zoome ut for å se mer av skjemamalen med redusert størrelse.

ALT+BINDESTREK

Til toppen av siden

Få hjelp

Bruk i hjelpevinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for Microsoft Office. I Hjelp-vinduet vises emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til InfoPath 2007 hjelp og veiledning for privat.

ALT+HOME

Merke det neste elementet.

TAB

Merke det forrige elementet.

SKIFT+TAB

Utføre standardhandlingen for det valgte elementet.

ENTER

Merke henholdsvis neste eller forrige element i delen Bla gjennom Hjelp.

TAB eller SKIFT+TAB 

I delen Bla gjennom Hjelp henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet.

ENTER

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Vis en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette krever at Hjelp-vinduet har aktivt fokus (trykk F1).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

Obs!: Hvis gjeldende emne i Hjelp ikke er det aktive vinduet, trykker du F6 og deretter trykker du CTRL + P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, PIL NED

Skriv inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter.

F6, pil ned (trykk gjentatte ganger)

Veksle mellom områder i Hjelp-vinduet. Hvis du for eksempel veksle mellom verktøylinjen, Skriv inn ordene det skal søkes etter-boksen, og Søk-listen.

F6

Velg henholdsvis neste eller forrige element i innholdsfortegnelsen i trevisning.

PIL OPP eller PIL NED

I innholdsfortegnelsen i trevisning, henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Merke neste hyperkobling, eller velge Vis alt eller Skjul alt øverst i emnet.

TAB

Velge forrige hyperkobling.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for den valgte hyperkoblingen, Vis alt eller Skjul alt.

ENTER

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

CTRL+P

Skrive inn et spørsmål

Før du kan skrive inn et spørsmål, må du velge boksen Skriv spørsmål for hjelp.

hvordan

 1. Trykk på ALT for å velge menylinjen.

 2. Trykk TAB flere ganger til markøren vises i boksen Skriv spørsmål for hjelp.

 3. Skriv inn spørsmålet.

 • Hvis du vil sende spørsmål du har skrevet inn i boksen Skriv spørsmål for hjelp, trykker du ENTER.

Til toppen av siden

Ved hjelp av menyer, verktøylinjer og oppgaveruter

Åpne og bruke menyen og verktøylinjer

Før du kan flytte eller endre størrelsen på en verktøylinje, må du først merke den.

hvordan

 1. Trykk på ALT for å velge menylinjen.

 2. Trykk CTRL + TAB flere ganger for å merke en verktøylinje.

 3. Trykk CTRL + MELLOMROM for å vise menyen Alternativer for verktøylinje.

 4. Trykk S eller M for å velge kommandoen Flytt eller Endre størrelse.

Hvis du vil

Trykk

Flytte en verktøylinje.

CTRL + piltaster

Fristille en verktøylinje.

PIL NED (trykk flere ganger).

Forankre en verktøylinje loddrett på venstre eller høyre side av skjermen.

Pil venstre eller pil høyre (trykk gjentatte ganger)

Aktivere menylinjen eller lukke en åpen meny og undermenyen samtidig.

ALT eller F10

Velg en oppgaverute eller verktøylinje etter å ha trykket F10 eller ALT for å aktivere menylinjen. Trykke flere ganger for å flytte fokus mellom åpne verktøylinjene, meny og oppgaveruter.

CTRL + TAB eller CTRL + SKIFT + TAB

Når en verktøylinje eller menylinjen er valgt, velger du den neste knappen eller menyen på verktøylinjen.

TAB eller PIL HØYRE

Velg den forrige knappen eller menyen på verktøylinjen når en verktøylinje eller menylinjen er valgt.

SKIFT + TAB eller pil venstre

Åpne valgt meny eller utføre handlingen for den valgte knappen eller kommandoen.

ENTER

Vise hurtigmenyen for det valgte elementet.

SKIFT+F10

Vise hurtigmenyen tittellinjen.

ALT+MELLOMROM

Velge neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

PIL NED

Velge forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen.

PIL OPP

Velge menyen til venstre. Bytte mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

PIL VENSTRE

Velge menyen til høyre. Bytte mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

PIL HØYRE

Merk den første kommandoen på menyen eller undermenyen.

HOME

Velg den siste kommandoen på menyen eller undermenyen.

END

Lukke en åpen meny. Lukke bare undermenyen når en undermeny er åpen.

ESC

Åpne valgt meny.

SKIFT+PIL NED

Vise hele settet med kommandoer når en forkortet meny er åpen.

CTRL+PIL NED

Bytte mellom oppgaveruten og aktive skjemamalen.

F6

Merke neste element i oppgaveruten.

TAB

Merke forrige element i oppgaveruten.

SKIFT+TAB

Obs!: Du kan bruke tastaturet til å velge en hvilken som helst menykommando på menylinjen. Trykk ALT for å aktivere menylinjen. Trykk den understrekede bokstaven i feltet Navn på menyen som inneholder kommandoen du vil bruke.

Åpne og bruke oppgaveruter

Før du kan arbeide med en oppgaverute, må du først åpne den, og velg deretter den.

hvordan

 1. Trykk CTRL + F1 for å åpne en oppgaverute.

 2. Trykk F6 for å aktivere menylinjen.

 3. Trykk CTRL + MELLOMROM for å vise menyen med alternativer for oppgaverute.

 4. Trykk M eller S for å velge kommandoen Flytt eller Endre størrelse.

Hvis du vil

Trykk

Vise oppgaveruten Utformingsoppgaver.

ALT+N

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

Obs!: Hvis oppgaveruten du vil bruke ikke vises når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å fokusere på menylinjen, og deretter trykke CTRL + TAB for å flytte til oppgaveruten.

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken).

SKIFT+F6

Endre størrelsen på en oppgaverute (etter å merke kommandoen Størrelse ).

Piltaster

Flytte en oppgaverute (når du har valgt kommandoen Flytt ).

Piltaster

Åpne oppgaveruten eller skjul gjeldende oppgaverute.

CTRL+F1

Flytte til en oppgaverute fra det aktive programvinduet. (Du må kanskje Trykk F6 flere ganger.)

F6

Når en meny er aktiv, kan du gå til en oppgaverute. (Du må kanskje trykke på CTRL+TAB flere ganger.)

CTRL+TAB

Åpne meny med alternativer for oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM

Lukke en meny hvis en er åpen, eller gå tilbake til skjemamalen.

ESC

Velg neste alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

TAB

Velg forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

SKIFT+TAB

Flytte mellom valg i en valgt undermeny, eller flytte mellom alternativer i en alternativgruppe.

PIL OPP

Flytte ned mellom valg i en valgt undermeny, eller flytte mellom alternativer i en alternativgruppe.

PIL NED

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet merket knapp.

ENTER

Åpne en hurtigmeny i en skjemamal, eller åpne en rullegardinmeny for det valgte oppgaveruten elementet.

SKIFT+F10

Velg den første kommandoen på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny er synlig.

HOME

Velg den siste kommandoen på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny er synlig.

END

Flytte til toppen av den valgte oppgaverutelisten.

CTRL+HOME

Flytte til bunnen av den valgte oppgaverutelisten.

CTRL+END

Til toppen av siden

Bruke dialogbokser

Få tilgang til og velge alternativer i dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Åpne i utformingsmodus.

CTRL+O eller CTRL+F12

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til skjemamalen for dialogbokser som støtter denne virkemåten.

ALT+F6

Gå til neste alternativ.

TAB

Gå til forrige alternativ.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori.

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori.

TAB

Obs!: Når kategorien er valgt, bruker du piltastene til å flytte til kategorinavnet du vil ha.

Bytte til forrige kategori.

SKIFT+TAB

Obs!: Når kategorien er valgt, bruker du piltastene til å flytte til kategorinavnet du vil ha.

Flytte mellom alternativer i en liste eller gruppe av alternativer.

Piltastene

Utføre handlingen som er tilordnet den aktive knappen, eller merke av for eller fjerne merket for den aktive avmerkingsboksen.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til et bestemt alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av eller fjerne merket for en avmerkingsboks.

ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet

Åpne den merkede rullegardinlisten.

PIL NED

Lukke den aktive rullegardinlisten, eller avbryte en kommando og deretter lukke dialogboksen.

ESC

Kjøre valgt kommando.

ENTER

Gå til forrige mappe.

ALT+1

Åpne mappen som ligger ett nivå over den valgte mappen.

ALT+2

Slette den merkede mappen eller filen.

ALT+3

Opprette en ny undermappe i den åpne mappen.

ALT+4

Bytte mellom visningene Miniatyrbilder, Side ved side, Ikoner, Liste, Detaljer, Egenskaper og Forhåndsvisning.

ALT+5

Vise en hurtigmeny for den merkede mappen eller filen.

SKIFT+F10

Åpne Søk eller Lagre i-listen (kalles Adresselinje-feltet i Windows Vista).

F4

Oppdatere mappen og fillisten i dialogboksen Åpne, Åpne i utformingsmodus eller Lagre som.

F5

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er et felt der du kan skrive inn eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Til toppen av siden

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter minimering eller maksimering.

CTRL+F5

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+SKIFT+F6

Når et dokumentvindu ikke er aktivert, kan du utføre kommandoen Flytt (på systemmenyen for vinduet). Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F7

Når et dokumentvindu ikke er aktivert, kan du utføre kommandoen Størrelse (på systemmenyen for vinduet). Trykk piltastene for å endre størrelsen på vinduet, og deretter trykker du ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet som er endret.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Flytt rundt i tekst

Oppgave

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×