Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere synes at hurtigtaster hjelper dem med å arbeide mer effektivt. For brukere med nedsatt bevegelighet eller syn, er hurtigtaster et avgjørende alternativ til bruk av musen.

Obs!: Dette emnet antar at JAWS-brukere har slått av funksjonen Virtuell båndmeny.

Sette inn en SmartArt-grafikk i et Office-dokument

 1. Trykk ALT, N og deretter M for å åpne dialogboksen SmartArt-grafikk i Microsoft Office-programmet der du vil sette inn grafikken.

 2. Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge den ønskede typen grafikk.

 3. Trykk TAB for å flytte til oppgaveruten Oppsett.

 4. Trykk piltastene for å velge det ønskede oppsettet.

 5. Trykk ENTER for å sette inn det valgte oppsettet.

Hvis du vil

Trykk

Merke det neste elementet i en SmartArt-grafikk.

TAB

Merke det forrige elementet i en SmartArt-grafikk.

SKIFT+TAB

Velge alle figurene.

CTRL+A

Fjerne fokus fra den merkede figuren.

ESC

Skyve den merkede figuren opp.

PIL OPP

Skyve den merkede figuren ned.

PIL NED

Skyve den merkede figuren mot venstre.

PIL VENSTRE

Skyve den merkede figuren mot høyre.

PIL HØYRE

Redigere tekst i den merkede figuren.

ENTER eller F2, ESC for å avslutte figuren

Slette den merkede figuren.

DEL eller TILBAKE

Klippe ut den merkede figuren.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere den merkede figuren.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Hvis du vil

Trykk

Forstørre den merkede figuren vannrett.

SKIFT+PIL HØYRE

Redusere størrelsen på den merkede figuren vannrett.

SKIFT+PIL VENSTRE

Forstørre den merkede figuren loddrett.

SKIFT+PIL OPP

Redusere størrelsen på den merkede figuren loddrett.

SKIFT+PIL NED

Rotere den merkede figuren til høyre.

ALT+PIL HØYRE

Rotere den merkede figuren til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Obs!: 

 • Hvis du vil justere figurer mer nøyaktig, trykker du CTRL sammen med en av hurtigtastene ovenfor.

 • Disse hurtigtastene brukes på flere merkede elementer som om du merket hvert element enkeltvis.

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå én linje oppover.

PIL OPP

Gå én linje nedover.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Klippe ut merket tekst.

CTRL+X

kopiere merket tekst

CTRL+C

Lime inn merket tekst.

CTRL+V

Flytte den merkede teksten oppover.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte den merkede teksten nedover.

ALT+SKIFT+PIL NED

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Heve nivået for den merkede teksten.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senke nivået for den merkede teksten.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Kontrollere stavingen (ikke tilgjengelig i Word).

F7

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+F eller CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Veksle mellom store og små bokstaver i merket tekst (små bokstaver, Store Forbokstaver, STORE BOKSTAVER).

SKIFT+F3

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

CTRL+B

Bruke understreking på den merkede teksten.

CTRL+U

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

CTRL+I

Bruke senket skrift på den merkede teksten.

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke hevet skrift på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Justere forskyvningen av hevet skrift/senket skrift opp.

CTRL+ALT+SKIFT+>

Justere forskyvningen av hevet skrift/senket skrift ned.

CTRL+ALT+SKIFT+<

Fjerne all tegnformatering fra den merkede teksten.

SKIFT+CTRL+MELLOMROM

Obs!: JAWS og Skjermleser leser ikke riktig endring av skriftstørrelse i Windows 8.1. Begge leser riktig informasjon i Windows 10.

Hvis du vil

Trykk

Kopiere formatering fra den merkede teksten.

SKIFT+CTRL+C

Lime inn formatering i den merkede teksten.

SKIFT+CTRL+V

Hvis du vil

Trykk

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

Ctrl+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Senke nivået for et punkt.

TAB eller ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Heve nivået for et punkt.

SKIFT+TAB eller ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Trykk

Flette to tekstlinjer.

DEL på slutten av den første tekstlinjen

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Bytte mellom Tekst-ruten og lerretet.

CTRL+SKIFT+F2

Lukke Tekst-ruten.

ALT+F4

Skifte fokus fra Tekst-ruten til kantlinjen for SmartArt-grafikken.

ESC

Åpne hjelpeemnet for SmartArt-grafikken. (Pekeren må være i Tekst-ruten.)

CTRL+SKIFT+F1

Mer informasjon

Tilgjengelighetsfunksjoner i Office

Sette inn en SmartArt-grafikk i et Office-dokument

 1. Trykk ALT, N og deretter M for å åpne dialogboksen SmartArt-grafikk i Microsoft Office-programmet der du vil sette inn grafikken.

 2. Trykk PIL OPP eller PIL NED for å velge den ønskede typen grafikk.

 3. Trykk TAB for å flytte til oppgaveruten Oppsett.

 4. Trykk piltastene for å velge det ønskede oppsettet.

 5. Trykk ENTER for å sette inn det valgte oppsettet.

Arbeide med figurer i SmartArt-grafikk

Hvis du vil

Trykk

Merke det neste elementet i en SmartArt-grafikk.

TAB

Merke det forrige elementet i en SmartArt-grafikk.

SKIFT+TAB

Velge alle figurene.

CTRL+A

Fjerne fokus fra den merkede figuren.

ESC

Skyve den merkede figuren opp.

PIL OPP

Skyve den merkede figuren ned.

PIL NED

Skyve den merkede figuren mot venstre.

PIL VENSTRE

Skyve den merkede figuren mot høyre.

PIL HØYRE

Redigere tekst i den merkede figuren.

ENTER eller F2, ESC for å avslutte figuren

Slette den merkede figuren.

DEL eller TILBAKE

Klippe ut den merkede figuren.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere den merkede figuren.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Hvis du vil

Trykk

Forstørre den merkede figuren vannrett.

SKIFT+PIL HØYRE

Redusere størrelsen på den merkede figuren vannrett.

SKIFT+PIL VENSTRE

Forstørre den merkede figuren loddrett.

SKIFT+PIL OPP

Redusere størrelsen på den merkede figuren loddrett.

SKIFT+PIL NED

Rotere den merkede figuren til høyre.

ALT+PIL HØYRE

Rotere den merkede figuren til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Obs!: 

 • Hvis du vil justere figurer mer nøyaktig, trykker du CTRL sammen med en av hurtigtastene ovenfor.

 • Disse hurtigtastene brukes på flere merkede elementer som om du merket hvert element enkeltvis.

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå én linje oppover.

PIL OPP

Gå én linje nedover.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Klippe ut merket tekst.

CTRL+X

kopiere merket tekst

CTRL+C

Lime inn merket tekst.

CTRL+V

Flytte den merkede teksten oppover.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte den merkede teksten nedover.

ALT+SKIFT+PIL NED

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Heve nivået for den merkede teksten.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senke nivået for den merkede teksten.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Kontrollere stavingen (ikke tilgjengelig i Word).

F7

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+F eller CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Veksle mellom store og små bokstaver i merket tekst (små bokstaver, Store Forbokstaver, STORE BOKSTAVER).

SKIFT+F3

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

CTRL+B

Bruke understreking på den merkede teksten.

CTRL+U

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

CTRL+I

Bruke senket skrift på den merkede teksten.

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke hevet skrift på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Justere forskyvningen av hevet skrift/senket skrift opp.

CTRL+ALT+SKIFT+>

Justere forskyvningen av hevet skrift/senket skrift ned.

CTRL+ALT+SKIFT+<

Fjerne all tegnformatering fra den merkede teksten.

SKIFT+CTRL+MELLOMROM

Hvis du vil

Trykk

Kopiere formatering fra den merkede teksten.

SKIFT+CTRL+C

Lime inn formatering i den merkede teksten.

SKIFT+CTRL+V

Hvis du vil

Trykk

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

Ctrl+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Senke nivået for et punkt.

TAB eller ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Heve nivået for et punkt.

SKIFT+TAB eller ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Trykk

Flette to tekstlinjer.

DEL på slutten av den første tekstlinjen

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Bytte mellom Tekst-ruten og lerretet.

CTRL+SKIFT+F2

Lukke Tekst-ruten.

ALT+F4

Skifte fokus fra Tekst-ruten til kantlinjen for SmartArt-grafikken.

ESC

Åpne hjelpeemnet for SmartArt-grafikken. (Pekeren må være i Tekst-ruten.)

CTRL+SKIFT+F1

Hurtigtastene som er beskrevet her, refererer til et norsk tastatur. Taster på andre oppsett samsvarer kanskje ikke nøyaktig med tastene på et norsk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×