Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Hurtigtaster for Sway

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster forSway. For brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemninger kan hurtigtaster være enklere enn å bruke berøringsskjermen og er et viktig alternativ til å bruke en mus.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Sway på Windows.

Obs!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Sway.

Hvis du vil

Trykk på

Flytte mellom følgende hovedområder:

 • Øverste navigasjonsfelt

 • Sekundært navigasjonsfelt

 • Historie

 • Utforming

 • Oppgaveruten

CTRL+F6 (fremover)

SKIFT+CTRL+F6 (bakover)

Avbryt gjeldende handling, fjern det merkede området eller avslutt avspillingsmodus .

ESC

Kopiere tekst.

CTRL+C

Klippe ut tekst.

CTRL+X

Lime inn tekst.

CTRL + V

Slett det valgte kortet og alt innholdet.

Slett

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Bytt til tilgjengelighetsvisning .

ALT+SKIFT+V

Aktiver avspillingsmodus .

ALT+SKIFT+P

Del gjeldende Sway.

Alt+Shift+S

Zoome inn eller ut.

CTRL+PLUSSTEGN (+) eller minustegn (-)

Til toppen av siden 

Navigere i Sway med bare tastaturet

Hvis du vil

Trykk på

Flytte mellom følgende hovedområder:

 • Øverste navigasjonsfelt

 • Sekundært navigasjonsfelt

 • Historie

 • Utforming

 • Oppgaveruten

CTRL+F6 (fremover)

SKIFT+CTRL+F6 (bakover)

Åpne Settinn-ruten i dreieboken.

ALT+SKIFT+I

Åpne Stiler-ruten i Utforming.

ALT+SKIFT+G

Til toppen av siden  

Formatere tekst og kort

Hvis du vil

Trykk

Bruke fet formatering på teksten.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering på teksten.

CTRL+K

Bruke en overskriftsstil på teksten.

CTRL+ALT+1

Starte eller fortsette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Starte eller fortsette en nummerert liste.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Legge til eller redigere en hyperkobling.

CTRL+K

Følg en hyperkobling.

CTRL+KLIKK koblingen

Grupper alle kortene i et kortutvalg.

Ctrl+G

Del opp alle kortene i et kortutvalg.

CTRL+SKIFT+G

Kopier alle kortene i et kortutvalg.

CTRL+C

Klippe ut alle kortene i et kortutvalg.

CTRL+X

Lim inn alle kortene i et kortutvalg.

CTRL+V

Til toppen av siden  

Merke og navigere i tekst

Hvis du vil

Trykk

Merk et tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk et tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke ett ord til høyre om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merk én linje om gangen.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned om gangen.

SKIFT+PIL NED

Merk ett avsnitt om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Merk ett avsnitt om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Gå til forrige ord.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til neste ord.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til begynnelsen av avsnittet.

CTRL+PIL OPP

Gå til begynnelsen av neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Til toppen av siden  

Samhandle med kort

Hvis du vil

Trykk

Velg gjeldende kort.

MELLOMROM

Flytt fokus til neste kort.

Pil ned

Flytte fokus til forrige kort.

Pil opp

Utvid den valgte gruppen eller inndelingen.

Pil høyre

Skjul den merkede gruppen eller inndelingen.

Pil venstre

Flytte gjeldende kort opp i dreieboken.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte gjeldende kort ned i dreieboken.

ALT+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden  

Spille av en Sway

Når du forhåndsviser eller spiller av Sway, kan du bruke disse hurtigtastene til å navigere.

Hvis du vil

Trykk på

Gå til forrige bilde.

Pil venstre

Gå til neste bilde.

Pil høyre

Avslutt avspillingsmodus .

ESC eller ALT+PIL VENSTRE

Til toppen av siden  

Vis en sammenligning

Når du spiller av en Sway som inneholder en sammenligning, kan du bruke disse hurtigtastene til å kontrollere skillelinjen.

Hvis du vil

Trykk på

Flytt fokuset til delelinjen.

TABULATOR-tasten

Skyv til venstre.

PIL VENSTRE eller CTRL+PIL VENSTRE

Skyv til høyre.

PIL HØYRE, ALT+PIL HØYRE eller CTRL+PIL HØYRE

Til toppen av siden  

Se også

Tilgjengelighetsstøtte for Sway

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Sway

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Sway på macOS-nettappen.

Obs!: 

 • Dette emnet antar at funksjonstastene fungerer på standard måte. Hvis du har endret denne systeminnstillingen, må du ikke trykke fn-tasten med funksjonstaster for å bruke Sway hurtigtastene.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk på

Flytte mellom følgende hovedområder:

 • Øverste navigasjonsfelt

 • Sekundært navigasjonsfelt

 • Historie

 • Utforming

 • Oppgaveruten

CTRL+FN+F6 (fremover)

CTRL+SKIFT+FN+F6 (bakover)

Avbryt gjeldende handling, fjern det merkede området eller avslutt avspillingsmodus .

ESC

Kopiere tekst.

KOMMANDO+C

Klippe ut tekst.

KOMMANDO+X

Lime inn tekst.

KOMMANDO+V

Slett det valgte kortet og alt innholdet.

Fn+Tilbake

Angre forrige handling.

KOMMANDO+Z

Gjøre om siste handling.

KOMMANDO+Y

Bytt til tilgjengelighetsvisning .

Tilvalg+Skift+V

Slå på avspillingsmodus .

Tilvalg+Skift+P

Del gjeldende Sway.

Tilvalg+Skift+S

Til toppen av siden

Navigere i Sway med bare tastaturet

Hvis du vil

Trykk på

Flytte mellom følgende hovedområder:

 • Øverste navigasjonsfelt

 • Sekundært navigasjonsfelt

 • Historie

 • Utforming

 • Oppgaveruten

CTRL+FN+F6 (fremover)

CTRL+SKIFT+FN+F6 (bakover)

Lukk et hjelpetips eller en dialogboks forSway .

ESC

Åpne og lukke Sett inn-ruten .

Tilvalg+Skift+I

Åpne og lukke Stiler-ruten .

Tilvalg+Skift+G

Gå tilbake til dreiebokenfraSpill av, eller gå tilbake til Sway hjemmesiden.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Formatere tekst og kort

Hvis du vil

Trykk på

Bruke fet formatering på teksten.

KOMMANDO+B eller CTRL+B

Bruke kursiv formatering på teksten.

KOMMANDO+I eller CTRL+I

Bruke en overskriftsstil på teksten.

Ctrl+Tilvalg+1

Opprette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Opprette en nummerert liste.

CTRL+FREMOVERSKRÅSTREK (/)

Legge til eller redigere en hyperkobling.

Ctrl+K

Følg en hyperkobling.

CTRL+VENSTREKLIKK-mus

Grupper alle kortene i et kortutvalg .

Ctrl+G

Del opp alle kortene i et kortutvalg .

Ctrl+Skift+G

Kopier alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+C

Klippe ut alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+X

Lim inn alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+V

Til toppen av siden

Merke og navigere i tekst

Hvis du vil

Trykk

Merk et tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk et tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk venstre, ett ord om gangen.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk til høyre, ett ord om gangen.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Merk oppover, én linje om gangen.

SKIFT+PIL OPP

Merk nedover, én linje om gangen.

SKIFT+PIL NED

Merk opp ett avsnitt om gangen.

SHIFT+TILVALG+PIL OPP

Merk ned ett avsnitt om gangen.

SKIFT+TILVALG+PIL NED

Gå til forrige ord.

TILVALG+pil venstre

Gå til neste ord.

TILVALG+pil høyre

Gå til begynnelsen av forrige avsnitt.

TILVALG+pil opp

Gå til slutten av neste avsnitt.

TILVALG+pil ned

Til toppen av siden

Samhandle med kort

Hvis du vil

Trykk

Velg gjeldende kort.

MELLOMROM

Flytt fokus til neste kort.

Pil ned

Flytte fokus til forrige kort.

Pil opp

Utvid den valgte gruppen eller inndelingen.

Pil høyre

Skjul den merkede gruppen eller inndelingen.

Pil venstre

Flytte gjeldende kort opp i dreieboken.

Option+Shift+Pil opp

Flytte gjeldende kort ned i dreieboken.

Option+Shift+Pil ned

Til toppen av siden

Spille av en Sway

Når du forhåndsviser eller spiller av Sway, kan du bruke disse hurtigtastene til å navigere.

Hvis du vil

Trykk

Gå til forrige bilde.

Pil venstre

Gå til neste bilde.

Pil høyre

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC eller TILVALG+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Vis en sammenligning

Når du spiller en Sway som inneholder en sammenligning, kan du bruke disse kommandoene til å kontrollere delelinjen.

Hvis du vil

Trykk

Flytt fokuset til delelinjen.

TABULATOR-tasten

Skyv til venstre etter biter.

Pil venstre

Skyv til høyre etter biter.

Pil høyre

Skyv mot venstre med piksler.

TILVALG+pil venstre

Skyv til høyre med piksler.

TILVALG+pil høyre

Fest til venstre.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Fest til høyre.

KOMMANDO+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Se også

Tilgjengelighetsstøtte for Sway

Bruke en skjermleser med Microsoft 365-apper

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Sway på nettet.

Obs!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Sway.

Hvis du vil

Trykk på

Flytte mellom følgende hovedområder:

 • Øverste navigasjonsfelt

 • Sekundært navigasjonsfelt

 • Historie

 • Utforming

 • Oppgaveruten

CTRL+F6 (fremover)

SKIFT+CTRL+F6 (bakover)

Avbryt gjeldende handling, fjern det merkede området eller avslutt avspillingsmodus .

ESC

Kopiere tekst.

CTRL+C

Klippe ut tekst.

CTRL+X

Lime inn tekst.

CTRL + V

Slett det valgte kortet og alt innholdet.

Slett

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Bytt til tilgjengelighetsvisning .

ALT+SKIFT+V

Aktiver avspillingsmodus .

ALT+SKIFT+P

Del gjeldende Sway.

Alt+Shift+S

Zoome inn eller ut.

CTRL+PLUSSTEGN (+) eller minustegn (-)

Til toppen av siden

Navigere i Sway med bare tastaturet

Hvis du vil

Trykk på

Flytte mellom følgende hovedområder:

 • Øverste navigasjonsfelt

 • Sekundært navigasjonsfelt

 • Historie

 • Utforming

 • Oppgaveruten

CTRL+F6 (fremover)

SKIFT+CTRL+F6 (bakover)

Åpne Sett inn-ruten .

ALT+SKIFT+I

Åpne Stiler-ruten .

ALT+SKIFT+G

Til toppen av siden

Formatere tekst og kort

Hvis du vil

Trykk på

Bruke fet formatering på teksten.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering på teksten.

CTRL+K

Bruke en overskriftsstil på teksten.

CTRL+ALT+1

Starte eller fortsette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Starte eller fortsette en nummerert liste.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Legge til eller redigere en hyperkobling.

CTRL+K

Følg en hyperkobling.

CTRL+klikk koblingen

Grupper alle kortene i et kortutvalg .

Ctrl+G

Del opp alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+SKIFT+G

Kopier alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+C

Klippe ut alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+X

Lim inn alle kortene i et kortutvalg .

CTRL+V

Til toppen av siden

Merke og navigere i tekst

Hvis du vil

Trykk

Merk et tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk et tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk venstre, ett ord om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk til høyre, ett ord om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merk oppover, én linje om gangen.

SKIFT+PIL OPP

Merk nedover, én linje om gangen.

SKIFT+PIL NED

Merk opp ett avsnitt om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Merk ned ett avsnitt om gangen.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Gå til forrige ord.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til neste ord.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til begynnelsen av avsnittet.

CTRL+PIL OPP

Gå til begynnelsen av neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Til toppen av siden

Samhandle med kort

Hvis du vil

Trykk på

Velg gjeldende kort.

MELLOMROM

Flytt fokus til neste kort.

Pil ned

Flytte fokus til forrige kort.

Pil opp

Utvid den valgte gruppen eller inndelingen.

Pil høyre

Skjul den merkede gruppen eller inndelingen.

Pil venstre

Flytte gjeldende kort opp i dreieboken.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte gjeldende kort ned i dreieboken.

ALT+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Spille av en Sway

Når du forhåndsviser eller spiller av Sway, kan du bruke disse hurtigtastene til å navigere.

Hvis du vil

Trykk på

Gå til forrige bilde.

Pil venstre

Gå til neste bilde.

Pil høyre

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC eller ALT+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Vis en sammenligning

Når du spiller av en Sway som inneholder en sammenligning, kan du bruke disse hurtigtastene til å kontrollere skillelinjen.

Hvis du vil

Trykk på

Flytt fokuset til delelinjen.

TABULATOR-tasten

Skyv til venstre etter biter.

Pil venstre

Skyv til høyre etter biter.

Pil høyre

Skyv mot venstre med piksler.

ALT + pil venstre

Skyv til høyre med piksler.

ALT + pil høyre

Fest til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Fest til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Se også

Tilgjengelighetsstøtte for Sway

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Sway

Bruke en skjermleser med Microsoft 365-apper

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×