Hvordan korrigere en #NAVN? -feil

Den viktigste grunnen til at feilen #NAVN? vises i formelen er fordi det er en skrivefeil i formelnavnet. Se på følgende eksempel:

#NAVN? feil forårsaket av en skrivefeil i syntaks

Viktig!: Feilen #NAVN? feilen betyr at noe må korrigeres i syntaksen, så når du ser feilen i formelen må du løse den. Ikke bruk feilbehandlingsfunksjoner som IFERROR for å maskere feilen.

For å unngå skrivefeil i formelnavn bruker du formelveiviseren i Excel. Når du begynner å skrive inn et formelnavn i en celle eller på formellinjen, vises en rullegardinliste over formler som samsvarer med ordene du har skrevet inn. Så snart du begynner å skrive inn formelnavnet og åpningsparantesene, viser formelveiviseren syntaksen som pekerfølsom tekst.

Formelsyntaks som pekerfølsom tekst

Du kan også bruke funksjonsveiviseren for å unngå syntaksfeilene. Merk cellen med formelen, og på Formel-fanen trykker du Sett inn funksjon.

Excel laster veiviseren automatisk.

Eksempel på dialogboksen Formelveiviser.

Etter hvert som du klikker argumentene, gir Excel deg relevant informasjon for hvert enkelt argument.

Nedenfor finner du andre årsaker til #NAVN? -feil.

Når formelen har en referanse til et navn som ikke er definert i Excel, vil du se #NAVN? -feil.

Se følgende eksempel på en SUMMER-funksjon som referer til Fortjeneste, som er et udefinert navn i arbeidsboken.

#NAVN? feil forårsaket av en referanse til et udefinert navn i syntaksen

Løsning: Definer et navn i Navnebehandling, og legg deretter til navnet i formelen. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

 1. Hvis du allerede har dataene i regnearket og du vil tilordne et navn til bestemte celler eller et celleområde, må du først merke cellene i regnearket. Hvis du vil opprette et nytt område, kan du hoppe over dette trinnet.

 2. Formler-fanen, i Definerte navn-gruppen, klikker du Definer navn, og deretter klikker du Definer navn.

 3. Skriv inn et unikt navn.

 4. Som Omfang velger du om navnet skal være tilgjengelig bare i regnearket eller i hele arbeidsboken.

 5. Skriv inn en valgfri kommentar.

 6. Klikk OK.

  Den neste delen er å legge til navnet i formelen.

 7. Hold markøren i formelsyntaksen ved punktet der du vil legge til navnet du nettopp opprettet.

 8. Gå til Formler-fanen, og i Definerte navn-gruppen klikker du Bruk i formel, og deretter velger du det definerte navnet du vil legge til.

  Klikk «Bruk i formel» for å legge til et definert navn i en formeldefinisjon

Du finner mer informasjon om å bruke definerte navn i Definer og bruk navn i formler.

Hvis syntaksen feilaktig refererer til et definert navn, vil du se #NAVN? -feil.

I fortsettelse fra det forrige eksemplet, der et definert navn for Fortjeneste ble opprettet i regnearket. I eksemplet nedenfor er ikke navnet stavet riktig, så funksjonen genererer fortsatt #NAVN? -feil.

#NAVN? feil forårsaket av en skrivefeil i det definerte navnet i syntaksen

Løsning: Rett skrivefeil i syntaksen, og prøv formelen på nytt.

Tips!: I stedet for manuelt å skrive inn definerte navn i formler, kan du få Excel til automatisk å gjøre dette for deg. For å gjøre dette går du til Formler-fanen, og i Definerte navn-gruppen klikker du Bruk i formel, og deretter velger du det definerte navnet du vil legge til. Excel legger så navnet til i formelen.

Når du tar med tekstreferanser i formler, må du begynne og avslutte teksten med anførselstegn, selv om du bare bruker et mellomrom. Hvis doble anførselstegn "" for en tekstverdi utelates i syntaksen, får du #NAVN?-feilen. Se eksemplet nedenfor.

#NAVN? feil forårsaket av manglende doble anførselstegn i tekstverdier

Syntaksen i dette eksemplet mangler doble anførselstegn for har – det er årsaken til feilen.

Løsning: Gå tilbake til syntaksen, og kontroller den manuelt for å påse at eventuelle tekstverdier har anførselstegn i begynnelsen og på slutten.

Hvis det mangler et kolon i en områdereferanse, viser formelen en #NAVN? -feil.

I eksemplet nedenfor genererer INDEX-formelen feilen #NAVN? fordi området B2 til B12 mangler et kolon.

#NAVN? feil forårsaket av fravær av kolon i en områdereferanse

Løsning: Kontroller syntaksen for å se til at alle områdereferanser har kolon.

Noen Excel-funksjoner fungerer bare når bestemte tillegg er aktivert. Hvis du ellers bruker disse funksjonene, vil de produsere feilen #NAVN? -feil. For å bruke EUROCONVERT-funksjonen må tillegget Verktøy for eurovalutaen være aktivert. Hvis du bruker egendefinerte funksjoner eller makroer som krever analyseverktøyet, må du kontrollere at Analyseverktøy-tillegget er aktivert.

Slik aktiverer du tillegg i Excel:

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. Klikk Tillegg.

 3. I Behandle liste-boksen velger du Excel-tillegg og klikker .

 4. Merk av den aktuelle boksen, og klikk OK.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Oppdage feil i formler

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×