Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HYPERKOBLING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

HYPERKOBLING-funksjonen oppretter en snarvei som hopper til en annen plassering i gjeldende arbeidsbok, eller åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, en intranett eller Internett. Når du klikker en celle som inneholder en HYPERKOBLING-funksjon , hopper Excel til plasseringen som er oppført, eller åpner dokumentet du har angitt.

Syntaks

HYPERKOBLING(link_location; [friendly_name])

Syntaksen for HYPERKOBLING-funksjonen har følgende argumenter:

  • Link_location    Obligatorisk. Banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes. Kobling kan referere til et sted i et dokument – for eksempel til en bestemt celle eller et navngitt område i et Excel-regneark eller i en Excel-arbeidsbok, eller til et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil som er lagret på en harddisk. Banen kan også være en UNC-bane (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel for Windows) eller en URL-bane (Uniform Resource Locator) på Internett eller et intranett.

    Vær oppmerksom på   Excel for nettet HYPERKOBLING-funksjonen bare er gyldig for nettadresser. Link_location kan være en tekststreng omsluttet av anførselstegn eller en referanse til en celle som inneholder koblingen som en tekststreng.

    Hvis hoppet som er angitt i link_location ikke finnes eller ikke kan navigeres, vises det en feil når du klikker cellen.

  • Egendefinert_navn    Valgfri. Koblingsteksten eller den numeriske verdien som vises i cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

    Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.

    Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!, viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.

Kommentarer

Når du er i skrivebordsversjonen av Excel og vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og holder nede museknappen til pekeren blir til et kryss Excel-merkingspeker, og deretter slipper du museknappen. Merk en celle i Excel for nettet ved å klikke den når pekeren er en pil. hopp til målet for hyperkoblingen ved å klikke når pekeren er en pekehånd.

Eksempler

Eksempel

Resultat

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx"; "Klikk for rapport")

Åpner en arbeidsbok som er lagret på http://example.microsoft.com/report. Cellen viser «Klikk for rapport» som koblingstest.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]'Første kvartal'!Avdelingstotal"; "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal")

Oppretter en hyperkobling til området med navnet Avdelingstotal i regnearket Første kvartal i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser teksten «Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal» som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits"; "Quarterly Profit Report")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en Word-fil, bruker du et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i filen. Dette eksemplet oppretter en hyperkobling til bokmerket QrtlyProfits i filen Annual Report.docx, som er plassert på http://example.microsoft.com.

=HYPERKOBLING("\\FINANS\Kontoutdrag\1stekvrt.xlsx"; D5)

Viser innholdet i celle D5 som koblingstekst i cellen, og åpner arbeidsboken som er lagret på FINANS-serveren i ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane.

=HYPERKOBLING("D:\FINANS\1stekvrt.xlsx"; H10)

Åpner arbeidsboken 1stekvrt.xlsx, som er lagret i katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i celle H10.

=HYPERKOBLING("[C:\My Documents\Minbok.xlsx]Totaler")

Oppretter en hyperkobling til området Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xlsx.

=HYPERKOBLING("[Book1.xlsx]Ark1! A10","Gå til Ark1 > A10")

Hvis du vil hoppe til en annen plassering i gjeldende regneark, kan du inkludere både arbeidsboknavnet og regnearknavnet slik, der Ark1 er gjeldende regneark.

=HYPERKOBLING("[Book1.xlsx]Januar! A10","Gå til januar > A10")

Hvis du vil hoppe til en annen plassering i gjeldende regneark, tar du med både arbeidsboknavnet og regnearknavnet slik, der januar er et annet regneark i arbeidsboken.

=HYPERKOBLING(CELLE("adresse";Januar! A1),"Gå til januar > A1")

Hvis du vil hoppe til en annen plassering i gjeldende regneark uten å bruke den fullstendige regnearkreferansen ([Book1.xlsx]), kan du bruke dette, der CELLE("adresse") returnerer gjeldende arbeidsboknavn.

=HYPERKOBLING($Z$1)

Hvis du vil oppdatere alle formler i et regneark som bruker en HYPERKOBLING-funksjon med de samme argumentene raskt, kan du plassere koblingsmålet i en annen celle i samme eller et annet regneark, og så bruke en absolutt referanse til den cellen som kobling i HYPERKOBLING-formlene. Endringer du gjør i koblingsmålet, gjenspeiles direkte i HYPERKOBLING-formlene.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×