HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N i Microsoft Excel.

Returnerer den hypergeometriske fordelingen. HYPGEOM.FORDELING.N returnerer sannsynligheten for et gitt antall vellykkede forsøk, når størrelsen på utvalget, antall vellykkede forsøk i populasjonen og populasjonens størrelse er angitt. Bruk HYPGEOM.FORDELING.N ved problemstillinger med en avgrenset populasjon, der utfallet av hver observasjon enten er positiv eller negativ, og der hvert utvalg av en gitt størrelse er valgt med lik sannsynlighet.

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING.N(utvalg_s;utvalgsstørrelse;suksesser;populasjonsstørrelse;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N har følgende argumenter:

 • Utvalg_s     Obligatorisk. Antallet suksesser i utvalget.

 • Utvalgsstørrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

 • Suksesser     Obligatorisk. Antallet vellykkede forsøk i populasjonen.

 • Populasjonsstørrelse     Obligatorisk. Størrelsen på populasjonen.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer formen på funksjonen. Hvis kumulativ er SANN, returnerer HYPGEOM.FORDELING.N den kumulative fordelingsfunksjonen. Hvis kumulativ er USANN, returneres sannsynlighetsfunksjonen for masse.

Merknader

 • Alle argumenter avkortes til heltall.

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer HYPGEOM.FORDELING.N feilverdien #VERDI!.

 • Hvis utvalg_s < 0 eller utvalg_s er større enn den minste av utvalgsstørrelse eller suksesser, returnerer HYPGEOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Hvis utvalg_s er mindre enn det største av 0 eller (utvalgsstørrelse - populasjonsstørrelse + suksesser), returnerer HYPGEOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Hvis utvalgsstørrelse er ≤ 0 eller utvalgsstørrelse er > populasjonsstørrelse, returnerer HYPGEOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Hvis utvalg_s er ≤ 0 eller utvalg_s er > populasjonsstørrelse, returnerer HYPGEOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Hvis populasjonsstørrelse er ≤ 0, returnerer HYPGEOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Formelen for den hypergeometriske fordelingen er:

  Formel

  der:

  x = utvalg_s

  n = utvalgsstørrelse

  M = suksesser

  N = populasjonsstørrelse

  HYPGEOM.FORDELING.N brukes ved utvalgstesting uten tilbakelegging i en populasjon med avgrenset størrelse.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

Resultat

1

Antallet vellykkede forsøk i utvalget

4.

Størrelsen på utvalget

(8)

Antallet vellykkede forsøk i populasjonen

20

Størrelsen på populasjonen

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HYPGEOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;A5;SANN)

Den kumulative hypergeometriske fordelingen for utvalget og populasjonen i cellene A2 til A5.

0,4654

=HYPGEOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;A5;USANN)

Den sannsynlige hypergeometriske fordelingen for utvalget i cellene A2 til A5.

0,3633

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×