Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N i Microsoft Excel.

Returnerer den hypergeometriske fordelingen. HYPGEOM.FORDELING.N returnerer sannsynligheten for et gitt antall vellykkede forsøk, når størrelsen på utvalget, antall vellykkede forsøk i populasjonen og populasjonens størrelse er angitt. Bruk HYPGEOM.FORDELING.N ved problemstillinger med en avgrenset populasjon, der utfallet av hver observasjon enten er positiv eller negativ, og der hvert utvalg av en gitt størrelse er valgt med lik sannsynlighet.

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING.N(utvalg_s;utvalgsstørrelse;suksesser;populasjonsstørrelse;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N har følgende argumenter:

 • Utvalg_s     Obligatorisk. Antallet suksesser i utvalget.

 • Utvalgsstørrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

 • Suksesser     Obligatorisk. Antallet vellykkede forsøk i populasjonen.

 • Populasjonsstørrelse     Obligatorisk. Størrelsen på populasjonen.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, vil HYPGEOM. FORDELING returnerer funksjonen for kumulativ fordeling. hvis USANN, returneres punktsannsynligheten.

Merknader

 • Alle argumenter avkortes til heltall.

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, HYPGEOM. FORDELING returnerer #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis sample_s < 0 eller sample_s er større enn den minste av number_sample eller population_s, HYPGEOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis sample_s er mindre enn 0 eller (number_sample - number_population + population_s), HYPGEOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis number_sample ≤ 0 eller number_sample > number_population, HYPGEOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis population_s ≤ 0 eller population_s > number_population, HYPGEOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis number_pop ≤ 0, HYPGEOM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Formelen for den hypergeometriske fordelingen er:

  Formel

  der:

  x = utvalg_s

  n = utvalgsstørrelse

  M = suksesser

  N = populasjonsstørrelse

  HYPGEOM.FORDELING.N brukes ved utvalgstesting uten tilbakelegging i en populasjon med avgrenset størrelse.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

Resultat

1

Antallet vellykkede forsøk i utvalget

4

Størrelsen på utvalget

8

Antallet vellykkede forsøk i populasjonen

20

Størrelsen på populasjonen

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HYPGEOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;A5;SANN)

Den kumulative hypergeometriske fordelingen for utvalget og populasjonen i cellene A2 til A5.

0,4654

=HYPGEOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;A5;USANN)

Den sannsynlige hypergeometriske fordelingen for utvalget i cellene A2 til A5.

0,3633

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×