Importere data fra en Access-database til en Access-nettapp

Importere data fra en Access-database til en Access-nettapp

Denne artikkelen viser deg hvordan du overfører data fra en Access-skrivebordsdatabase til en Access-nettapp, slik at du kan dele den med venner og kolleger i en nettleser.

Bruker du ikke en Access-nettapp? Leter du etter informasjon om hvordan du importerer data til en Access-skrivebordsdatabase? I så fall kan du se Importere eller koble til data i en annen Access-database.

Viktig    Microsoft anbefaler ikke lenger å opprette og bruke Access-nettapper i SharePoint. Du kan som et alternativ bruke Microsoft Power Apps til å bygge bedriftsløsninger uten kode for nettet og mobilenheter.

Importere data til en Access-nettapp

Før du starter er det en del ting du må vurdere:

 • Access importerer ikke tabellrelasjoner, beregnede kolonner, valideringsregler, standardverdier, vedleggsfelt, OLE-objektfelt og enkelte andre eldre datatyper til nettappen.

 • Access vil beholde oppslag, så hvis du har relaterte tabeller, må du passe på at relasjonene er opprettet med oppslagsfelt før du importerer tabellene til nettappen.

Når disse forberedelsen er gjort, utføres importen slik:

 1. Hvis du allerede har startet en Access-nettapp, åpner du den i Access (klikk på Innstillinger > Tilpass i Access i nettleseren), og klikk deretter på Hjem > Tabell.

 2. Hvis siden Legg til tabeller ikke vises, klikk på Hjem > Tabell.

 3. På siden Legg til tabeller (som er det første du ser når du oppretter en ny, egendefinert app) kan du importere data fra andre Access-databaser, Excel-arbeidsbøker, ODBC-datakilder, tekstfiler, CSV-filer og SharePoint-lister.

  Alternativer for eksisterende datakilder på siden Legg til tabeller.

 4. Under Opprett en tabell fra en eksisterende datakilde klikker du Access.

  Opprette en tabell fra en eksisterende datakilde.

  Obs!: Hvis du vil importere fra andre datakilder enn Access, klikk på det aktuelle datakildealternativet, og gå gjennom trinnene i veiviseren.

 5. Dialogboksen Hent eksterne data – Access-database åpnes.

 6. Klikk på Bla gjennom i dialogboksen Hent eksterne data – Access-database. Merk Access-skrivebordsdatabasen du importerer fra, og klikk på Åpne.

 7. Dialogboksen Importer objekter åpnes.

  Merk objekter du vil importere i dialogboksen Importer objekter

  Obs!: Du kan bare importere data fra en Access-skrivebordsdatabase til en Access-nettapp. Du kan ikke importere en annen objekttype.

 8. Velg tabellene du vil importere i dialogboksen Importer objekterTabeller-fanen.

  Hvis du vil avbryte et merket objekt, klikker du på objektet på nytt.

 9. Klikk på OK for å starte importoperasjonen.

  Access importerer objektene og viser feilmeldinger hvis det oppstår problemer.

 10. Access viser de nye tabellene på venstre side av skjermen og oppretter standardvisninger for hver av dem. På dette tidspunktet er det best å klikke Hjem > Start app. Klikk de nye tabellene og visningene i nettleseren for å se hvordan de vises. Hvis du vil gjøre endringer i standardvisningene, lukker du nettleseren og tilpasser nettappen i Access.

Obs!: 

 • Når du importerer data til en Access-nettapp, opprettes det alltid en ny tabell med standard liste- og dataarkvisninger.

 • Du kan ikke føye til data i eksisterende tabeller ved å bruke importveiviseren i en app. Du kan imidlertid importere data til en ny tabell og så gjøre ett av følgende:

  • Bruke dataarkvisninger til å kopiere og lime inn dataene i måltabellen, eller

  • Bruke OpprettPost-handlingen i en datamakro til å legge til de importerte dataene i måltabellen.

Tips!: Opprett oppslag mellom nye og eksisterende tabeller for å begynne å knytte sammen data. Så lenge standardvisningene for en tabell ikke er endret i forhold til originalen, vil Access legge til de riktige “relaterte data”-kontrollene for å hjelpe deg med å begynne å bruke dataene.

Eksterne dataoperasjoner som er tilgjengelige i Access-nettapper og -skrivebordsdatabaser

Denne tabellen gir deg en rask oversikt over hvilke typer filer du kan importere eller koble til Access-nettapper eller -skrivebordsdatabaser.

Access-nettapper kan importere …

Access-nettapper kan koble til …

Skrivebordsdatabaser kan importere ...

Skrivebordsdatabaser kan koble til …

Microsoft Excel

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk
(skrivebeskyttet)

Microsoft Access

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk

ODBC-databaser, for eksempel SQL Server

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk

Filer med tekst eller kommadelte verdier (CSV)

Grønn prikk

Grønn prikk

Grønn prikk
(legg bare til nye poster)

SharePoint-liste

Grønn prikk

Grønn prikk
(skrivebeskyttet)

Grønn prikk

Grønn prikk

XML

Grønn prikk

Datatjenester

Grønn prikk

Grønn prikk
(skrivebeskyttet)

HTML-dokument

Grønn prikk

Grønn prikk

Outlook-mappe

Grønn prikk

Grønn prikk

Hvis du vil vite mer om hvordan du importerer data til en Access-skrivebordsdatabase, kan du se Importere eller koble til data i en annen Access-database.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×