Hvis du har informasjon om mange forretningskontakter eller personlige kontakter i et regneark, kan du importere den direkte til Outlook 2013 eller Outlook 2016 for Windows med bare litt forberedelse. Det er tre hovedtrinn.

 1. Lagre Excel-arbeidsboken din som en .CSV-fil.

 2. Importer kontaktene dine.

 3. Tilordne kolonnene i Excel-regnearket til de riktige feltene i Outlook.

Trinn 1: Lagre Excel-arbeidsboken som en CSV-fil

Outlook kan importere filer med kommadelte verdier (.CSV), men ikke arbeidsbøker med flere ark, så det første trinnet er å lagre Excel-arbeidsboken som en .CSV-fil. Slik gjør du det:

 1. Klikk regnearket med kontaktopplysningene du vil importere, i arbeidsboken.

 2. Klikk Fil > Lagre som.

 3. Velg hvor du vil lagre filen.

 4. Velg CSV (semikolondelt) (*.csv) i boksen Filtype, og klikk Lagre.

  Excel forteller deg «Den valgte filtypen inneholder ikke arbeidsbøker som inneholder flere ark». Dette refererer til en begrensning av CSV-filen. ingenting skjer med den opprinnelige arbeidsboken (XLSX-filen).

 5. Klikk OK.

  Excel viser meldingen “Enkelte funksjoner i arbeidsboken kan gå tapt hvis du lagrer den som CSV (semikolondelt).” Dette henviser bare til begrensninger i CSV-filen, og kan ignoreres.

 6. Klikk Ja for å få Excel til å lagre gjeldende regneark som en CSV-fil. Den opprinnelige arbeidsboken (.XLSX-filen) lukkes.

 7. Lukk CSV-filen.

Du er ferdig med Excel. Nå kan du starte importprosessen i Outlook.

Obs!: Noen nasjonale innstillinger bruker andre listeskilletegn som standard. Standard skilletegn for tysk er for eksempel semikolon. Men Outlook støtter ikke semikolon som feltskilletegn. Så du må kanskje erstatte eventuelle semikolon i CSV-filen med komma før du går til neste trinn.

Trinn 2: Importer kontaktene dine til Outlook

Obs!: Hvis du importerer .CSV-filen til en Outlook.com-konto (eller en annen Exchange ActiveSync-konto) i Outlook 2013, kan du se Importere kontakter til en Outlook.com-konto.

 1. Velg Fil øverst på båndet i Outlook.

  Slik ser båndet ut i Outlook 2016.
 2. Velg Åpne og eksporter > Importer/eksporter.

  Hvis du vil opprette en PST-fil i Outlook, velger du Fil, Åpne, Eksporter og Importer/eksporter

 3. Velg Importer fra et annet program eller fil, og klikk deretter Neste.

  Veiviser for import og eksport

  Tips!: Hvis du blir bedt om å skrive inn et passord og du ikke har angitt et passord, klikker Avbryt for å gå til neste vindu.

 4. Velg Verdier atskilt med komma, og klikk Neste.

 5. Bla til .CSV-filen du vil importere.

 6. Under Alternativer velger du om du vil erstatte like elementer (eksisterende kontakter), opprette like kontakter eller ikke importere like kontakter.

 7. Klikk Neste og velg målmappen for kontaktene. Kontakter skulle være valgt som standard, men hvis den ikke er det, ruller du opp eller ned til du finner den. Du kan også velge en annen mappe, eller opprette en ny.

 8. Klikk Neste.

 9. Kontroller at det er merket av for Importer MyContacts.csv (forutsatt at det er filnavnet ditt).

 10. Ikke klikk Fullfør ennå, fordi du må tilordne noen av kolonnene i CSV-filen til kontaktfeltene i Outlook. Tilordning kan hjelpe de importerte kontaktene med å vise seg akkurat slik du ønsker.

Trinn 3: Tilordne kolonnene i CSV-filen til Outlook-kontaktfelter

 1. Klikk knappen Tilordne egendefinerte felt. Dialogboksen Tilordne egendefinerte felt åpnes.

  • Under Fra ser du en boks med kolonnenavnene fra CSV-filen du importerer.

  • Under Til ser du standardfeltene som Outlook bruker for kontakter. Hvis et felt samsvarer med en kolonne i CSV-filen, ser du kolonnen under Tilordnet fra.

  • Feltene Navn, Fornavn og Etternavn er standard kontaktfelt i Outlook, så hvis kontaktinformasjonen i filen din har noen av disse kontaktnavnene, er du klar til å sette i gang.

   Tilordne en kolonne fra Excel til et Outlook-kontaktfelt

 2. Du må sannsynligvis tilordne en del manuelt. I denne importerte filen for eksempel, er kontaktens mobiltelefonnummer i en kolonne med navnet «Mobiltlf.». Den har ikke noe nøyaktig samsvar i Outlook. Du kan imidlertid finne et passende samsvar i Outlook slik:

  1. Rull ned i ruten til høyre. Du vil se Annen adresse med et plusstegn (+) ved siden av.

  2. Klikk plusstegnet for å vise det som er under det, så finner du et godt samsvar, Mobiltelefon.

 3. Dra Mobiltlf fra ruten til venstre, og slipp det på Mobiltelefon i ruten til høyre.

  Du vil se at Mobiltlf nå vises ved siden av Mobiltelefon i kolonnen Tilordnet fra.

  Mobiltlf tilordnes Mobiltelefon-feltet i Outlook

 4. Dra resten av verdiene én om gangen fra venstre rute til de aktuelle Outlook-feltene i høyre rute. Du kan for eksempel dra Adresse til enten Adresse, priv.: Gate/vei eller Adresse, arb.: Gate/vei, avhengig av typen adresse.

 5. Klikk Fullfør.

  Kontaktene importeres til Outlook.

 6. Hvis du vil vise kontaktene dine i Outlook 2016 velger du Personer-ikonet nederst i navigasjonsfeltet.

  Velg personer-ikonet nederst på siden.

Se også

Importere og eksportere e-postmeldinger, kontakter og kalender for Outlook

 1. Hvis du importerer til en eksisterende Kontakter-mappe, går du til trinn 3.

 2. Hvis du vil opprette en ny mappe i Outlook, høyreklikker du på Kontakter-mappen. Klikk på Ny mappe, skriv inn et navn for den nye mappen, og klikk deretter på OK.

 3. Klikk på Fil-fanen på båndet, og klikk deretter på Åpne på menyen.

 4. Klikk på Importer-fanen. Veiviseren for import og eksport åpnes.

 5. Klikk på Importer fra et annet program eller fil, og klikk deretter på Neste.

 6. Klikk på Kommadelte verdier (Windows), og klikk deretter på Neste.

 7. Hvis filen som vises, ikke er riktig fil, klikker du på Bla gjennom. Bla deretter til mappen som nevnes i trinn 3, og dobbeltklikk på filen for å velge den.

 8. Hvis du importerer til en ny mappe, har Innstillinger-alternativene ingen betydning, da det ikke finnes duplikater. Hvis du ikke importerer til en ny mappe, velger du det mest logiske valget. Klikk på Tillat duplikater hvis du ikke er sikker, og klikk deretter på Neste.

 9. Klikk på Kontakter-mappen eller en annen mappe du har opprettet som kan inneholde kontakter, og klikk deretter på Neste.

 10. Hvis du ikke er sikker på at kolonnenavnene i den første raden i regnearket vil tilordnes riktig til Outlook-feltene, klikker du på Tilordne egendefinerte felterfor å bekrefte dem.

 1. Hvis du importerer til en eksisterende Kontakter-mappe, går du til trinn 3.

 2. Hvis du vil opprette en ny mappe i Outlook, klikker du på Kontakter. Høyreklikk på Kontakter-mappen, og klikk på Ny mappe. Skriv inn et navn for den nye mappen, og klikk deretter på OK.

 3. Klikk på Importer og eksporterFil-menyen.

 4. Velg Importer fra et annet program eller fil, og klikk deretter på Neste.

 5. Klikk på Kommadelte verdier (Windows), og klikk deretter på Neste.

 6. Hvis filen som vises, ikke er riktig fil, klikker du på Bla gjennom. Bla deretter til mappen som nevnes i trinn 3, og dobbeltklikk på filen for å velge den.

 7. Hvis du importerer til en ny mappe, har Innstillinger-alternativene ingen betydning, da det ikke finnes duplikater. Hvis ikke, velg det mest logiske valget. Klikk på Tillat duplikater hvis du ikke er sikker, og klikk deretter på Neste.

 8. Klikk på Kontakter-mappen eller en annen mappe du har opprettet som kan inneholde kontakter, som du vil importere til. Klikk deretter på Neste.

 9. Hvis du ikke er sikker på at kolonnenavnene i den første raden i regnearket vil tilordnes riktig til Outlook-feltene, klikker du på Tilordne egendefinerte felt for å bekrefte dem.

  Obs!: Hvis Tilordne egendefinerte felt ikke er tilgjengelig, har du valgt en mappe som ikke er kontakttypen du vil importere til. Klikk Tilbake, og velg deretter riktig mappe. Hvis du er fornøyd med tilordningen, klikker du OK for å lukke dialogboksen Tilordne egendefinerte felt, og deretter klikker du Fullfør.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×