Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruk innstillinger til å angi innstillinger for tale, varslinger, tilgjengelighetsalternativer, kontakter og andre innstillinger for Lync 2013 for Windows Phone.

Trykk Mer (...) nederst på skjermen Lync for å gå til innstillinger-skjermen, og trykk deretter Innstillinger.

Hvilke innstillinger vil du vise?

Angi viderekoblingsalternativer

Hvis du vil ha mer informasjon om alle alternativene for viderekobling av anrop, kan du se Viderekobling av anrop og samtidig ringing. Husk for øvrig følgende:

Viktig!: Det er to viktige ting du må vite hvis du endrer noen av standardinnstillingene for viderekobling av anrop.

 • Innstillingene for viderekobling av anrop er globale og vil automatisk bli brukt på alle Lync tilkoblede enheter (skrivebord, Outlook Web App, mobil). Hvis du endrer disse innstillingene på noen av Lync tilkoblede datamaskiner eller enheter, gjenspeiles denne innstillingen på alle , på samme måte som Lync tilstedeværelse fungerer. Resten av taleinnstillingene gjelder bare for gjeldende enhet.

 • Når du er sikker på at du har fått riktig kombinasjon av innstillinger for viderekobling av anrop, trykker du haken nederst på skjermen. Disse innstillingene brukes samtidig, og du er derfor ikke ferdig før du trykker haken. Ikke glem det!

Forsiktig!:  Ring samtidig-funksjonen brukes også av taleinnstillingene som en failover, slik at du fortsatt vil kunne foreta eller motta anrop hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig, eller hvis alternativet Taleinnstillinger > Mobil er valgt. Hvis du setter Viderekobling til Av og/eller hvis du deaktiverer alternativet Samtidig ringing, vil du ikke motta Lync anrop selv om du har en Wi-Fi- eller mobildatatilkobling mens alternativet Voice Innstillinger > Cellular er slått .

Stemmeinnstillinger

Obs!:  Tale Innstillinger er bare tilgjengelig for Windows Phone 8.1, og deretter bare hvis organisasjonen har VoIP for virksomheter konfigurert på Lync Server. Hvis du har Windows Phone 8.1 installert, men ikke ser disse alternativene, kan det hende at organisasjonen ikke har VoIP for virksomheter konfigurert.

Standard taleinnstilling er alltid VoIP, der Lync først prøver å bruke Wi-Fi til å foreta tale via IP eller Lync anrop, men hvis du ikke er koblet til Wi-Fi, bruker Lync mobildataforbindelsen.

Hvis du velger VoIP bare over Wi-Fi, prøver Lync først å bruke Wi-Fi for innkommende og utgående Lync anrop når du er koblet til et Wi-Fi nettverk. Når du velger dette alternativet, angis også innstillingene for viderekobling samtidig til å ringe mobilnummeret ditt, slik at når du foretar eller mottar et Lync anrop mens du ikke er koblet til et Wi-Fi nettverk, ringer mobilnummeret og kobler deg til samtalen. I dette scenarioet er samtalen over mobilnettverket, slik at video ikke blir tilgjengelig. Og det vil bruke mobil stemme plan minutter.

Obs!: Hvis du deaktiverer alternativet for samtidig ringing etter at du har valgt dette alternativet (bare VoIP over Wi-Fi), mottar du ikke Lync anrop over mobilnummeret når du ikke er koblet til Wi-Fi.

Hvis du velger Mobilnettverk, ringer Lync deg tilbake på mobilnummeret du har angitt, når du ringer eller mottar et Lync. Video vil ikke være tilgjengelig i dette scenarioet. Når du foretar et Lync anrop, bruker denne metoden Wi-Fi data (eller mobildata, hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig) til å opprette tilkoblingen til Lync-servere, og bruker deretter minutter med mobil talestyring så lenge samtalen varer. Når du velger dette alternativet, angis også innstillingene for viderekobling samtidig til å ringe mobilnummeret. Samtidig ringing gjør det mulig for Lync å ringe deg tilbake til mobilnummeret.

Forsiktig!: 

 • Hvis du deaktiverer alternativet for samtidig ringing etter at du har valgt dette alternativet (Mobilnettverk), mottar du ikke Lync anrop over mobilnummeret uavhengig av om du har en Wi-Fi eller mobildatatilkobling.

 • Hvis du bruker Lync på Windows Phone, men ikke logger deg på, kan du fortsatt bli med i møter anonymt – bare ikke ved hjelp av mobilalternativet.

Krev Wi-Fi for Video eller Møteinnhold

Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du gå til Justere innstillingene for databruk.

Mobiltelefonnummer

Trykk Mobiltelefonnummer, og skriv inn telefonnummeret til Windows Phone-enheten sammen med lands-/områdekode. Når Lync ikke kan bruke Wi-Fi eller mobildatanettverk til å foreta en lyd- eller videosamtale, ringer Lync deg tilbake på dette nummeret for å koble deg til lyddelen av Lync samtalen.

Push-varslinger

Push-varsler gir deg beskjed om en ny eller tapt lyd- eller videosamtale, direktemelding eller varsel når du er logget på Lync men ikke er aktiv på mobilenheten. Du aktiverer push-varslinger ved å sette Push-varslinger til .

Bilder

Hvis du vil vise bildet ditt og bilder av andre kontakter på mobilenheten, setter du Vis bilder til .

Tilgang til telefonliste

Hvis du vil gi Lync tilgang til mobiltelefonkontaktene ved hjelp av søk, angir du Telefonliste-innstillingen til .

Exchange

Skjermen Exchange er der du går hvis du må endre innstillingene som forteller Lync hvordan du kobler til serverne som støtter møter og talemeldinger.

Viktig!:  Vanligvis trenger du ikke å endre disse innstillingene. Ikke slå av Bruk Lync legitimasjon eller Automatisk gjenkjenning av server , med mindre kundestøtteteamet ber deg om å gjøre det og gir deg de riktige verdiene å angi.

Hvis du blir bedt om å endre Exchange Server-legitimasjonen, gjør du følgende:

 1. Flytt bruk Lync legitimasjon til Av.

 2. Trykk de aktuelle feltene, og angi brukernavn, e-postadresse og passord, og deretter lukker du skjermen.

Hvis du blir bedt om å aktivere Automatisk søk etter server, gjør du følgende:

 1. Angi Automatisk søk etter serve til Av.

 2. Trykk det tomme feltet, og skriv inn det fullstendige domenenavnet (FQDN) eller nettadressen til Exchange Web Server, akkurat slik det ble gitt til deg av kundestøtteteamet. Lukk deretter skjermen.

HTTP-proxy

HTTP-proxy-informasjon kan kreves hvis du er koblet til et Wi-Fi-nettverk som krever proxy-informasjon. Hvis du ikke konfigurer proxy-informasjonen, kan du logge deg på og sende en direktemelding eller ringe til brukere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket. Men for andre aktiviteter må du angi proxy-informasjonen i Innstillinger. Appen kan ikke oppdage proxyen fra telefonen Innstillinger, så du må legge til proxy-informasjonen spesifikt i Lync app-innstillingene. Hvis du vil legge til proxy-informasjon, gjør du følgende:

 1. Trykk mer (...)-ikonet nederst, og trykk deretter Innstillinger.

 2. Trykk HTTP-proxy, angi Wi-Fi-proxy-opplysningene på skjermbildet HTTP-proxy, og trykk deretter Angi proxy.

Hvis du ikke kjenner proxy-opplysningene, kan du ta kontakt med brukerstøtteteamet.

TTY

Teksttelefonmodus (TTY-modus) brukes til å sende tekst via en telefonlinje. En TTY-enhet må være koblet til Windows Phone-telefonen for å kunne tolke den endrede lyden. Hvis ikke kan du få dårlig lydkvalitet. Hvis du bruker TTY-modus i en telefonkonferanse, kan du få problemer med lydkvaliteten.

 • Som standard er TTY-modus deaktivert. Trykk for å aktivere den.

Høykontrasttema

Hvis du bruker telefonens generelle innstillinger til å velge høykontrasttemaet, vises Lync også i høykontrast. Høykontrast øker kontrasten mellom tekst og bakgrunn, noe som kan føre til at skjermen blir enklere å lese og navigere. Slik slår du den på:

 1. Trykk Innstillinger >Hjelpemiddel i applisten.

 2. Slå på Høykontrast.

Skjermforstørring

Når du slår på telefonens skjermforstørring, kan du bruke bevegelser til å forstørre en side du viser, inkludert Lync sider. Slik slår du den på:

 1. Trykk Innstillinger >Hjelpemiddel i applisten.

 2. Slå på Skjermforstørring.

 3. Gjør ett av følgende på skjermen du ønsker for å forstørre:

 4. Trykk to ganger på skjermen med to fingre for å zoome inn til maksimalt nivå.

 5. Hvis du vil endre forstørrelse, bruker du to fingre til å dobbelttrykke og holde nede og panorerer opp eller ned for å øke eller redusere forstørrelsen.

Logging

Systemansvarlige bruker logger til å samle inn, analysere og lagre data. En systemansvarlig kan be deg aktivere logging for å utføre feilsøking. Hvis du ikke blir bedt om det, trenger du ikke gjøre noe med dette alternativet.

 • Hvis du vil aktivere diagnoselogging, setter du Diagnoselogging til .

Hjelp oss med å forbedre Lync

Hvis organisasjonen din har aktivert funksjonen, kan du velge å delta i Microsofts program for forbedret kundeopplevelse. Når du deltar, sender Windows Phone automatisk grunnleggende, anonym informasjon til Microsoft om hvordan du bruker programmer og enheter, hvilke typer og antall feil som oppstår, og hastigheten på tjenestene. Denne informasjonen kombineres med andre data fra programmet for forbedret kundeopplevelse for å bidra til at Microsoft kan løse problemer og forbedre produktene og funksjonene kundene bruker oftest. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Deltakelse i programmet for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard. Hvis du vil delta, trykker du Innstillinger > Hjelper oss med å forbedre Lync og flytte programmet for forbedret kundeopplevelse til .

Laste opp påloggingslogger

Funksjonen for rapportering av påloggingsfeil genererer automatisk en feilrapport når du ikke kan logge på Lync.

Fra skjermbildet Innstillinger kan du velge når du vil laste opp en rapport om påloggingsfeil til Microsoft.

 1. Trykk mer (...)-ikonet nederst, og trykk deretter Innstillinger.

 2. Trykk Laste opp påloggingslogger på det neste skjermbildet for å angi når du vil laste opp logger om påloggingsfeil.

Hjelp på Internett

Hvis du vil vise emner og videoer om hvordan du bruker Lync på Windows Phone, gjør du følgende:

 • Trykk Mer(...)-ikonet nederst på skjermen, trykk om, og trykk deretter Hjelp.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×