Innstillinger

Arbeid hvor som helst, og fra hvilken som helst enhet, med Microsoft 365

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst med de nyeste funksjonene og oppdateringene.

Oppgrader nå

Bruk innstillinger til å angi innstillinger for tale, varslinger, tilgjengelighetsalternativer, kontakter og andre innstillinger for Lync 2013 for Windows Phone.

Trykk Mer (...) nederst på skjermen, og trykk deretter Innstillinger for å komme til innstillingsskjermen.

Hvilke innstillinger vil du vise?

Angi viderekoblingsalternativer

Taleinnstillinger

Krev Wi-Fi for Video eller Møteinnhold

Mobiltelefonnummer

Push-varslinger

Bilder

Tilgang til telefonliste

Exchange

HTTP-proxy

TTY

Høykontrasttema

Skjermforstørring

Logging

Hjelp oss med å forbedre Lync

Laste opp påloggingslogger

Hjelp på nettet

Angi viderekoblingsalternativer

Hvis du vil ha mer informasjon om alle alternativene for viderekobling av anrop, kan du se Viderekobling av anrop og samtidig ringing. Husk for øvrig følgende:

Viktig!: Det er to viktige ting du må vite hvis du endrer noen av standardinnstillingene for viderekobling av anrop.

 • Innstillingene for viderekobling av anrop er globale og brukes automatisk for alle Lync-tilkoblede enheter (stasjonære datamaskiner, Outlook OWA, mobiltelefoner). Hvis du endrer disse innstillingene på andre Lync-tilkoblede datamaskiner eller enheter, brukes innstillingene på alle enhetene. Lync-tilstedeværelse fungerer på samme måte. De resterende taleinnstillingene gjelder bare på den gjeldende enheten.

 • Når du er sikker på at du har fått riktig kombinasjon av innstillinger for viderekobling av anrop, trykker du haken nederst på skjermen. Disse innstillingene brukes samtidig, og du er derfor ikke ferdig før du trykker haken. Ikke glem det!

Forsiktig!: Ring samtidig-funksjonen brukes også av taleinnstillingene som en failover, slik at du fortsatt vil kunne foreta eller motta anrop hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig, eller hvis alternativet Taleinnstillinger > Mobil er valgt. Hvis du angir Av for viderekobling av anrop og/eller deaktiverer Ring samtidig-alternativet mens alternativet Taleinnstillinger > Mobil er slått , vil du ikke motta Lync-anrop selv om du har en Wi-Fi- eller mobildatatilkobling.

Taleinnstillinger

Obs!:  Taleinnstillinger er bare tilgjengelig for Windows Phone 8.1, og bare hvis organisasjonen har VoIP for virksomheter konfigurert på Lync-serveren. Hvis du har Windows Phone 8.1 installert, men ikke ser disse alternativene, kan det hende at organisasjonen ikke har VoIP for virksomheter konfigurert.

Standardinnstillingen for tale er Alltid VoIP, hvor Lync først prøver å bruke Wi-Fi til å foreta Voice over IP eller Lync-anrop. Hvis du derimot ikke er koblet til Wi-Fi, bruker Lync mobildatatilkoblingen din.

Hvis du velger VoIP bare over Wi-Fi når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk, prøver Lync først å bruke Wi-Fi for innkommende og utgående Lync-anrop. Når du velger dette alternativet, angis også innstillingene for viderekobling av anrop til å samtidig ringe mobilnummeret ditt. Når du foretar eller mottar et Lync-anrop mens du er koblet til et Wi-Fi-nettverk, ringer Lync mobilnummeret ditt og kobler deg til anropet. I denne situasjonen er anropet over mobilnettverket, og video er derfor ikke tilgjengelig. Mobildataplanen din brukes.

Obs!: Hvis du deaktiverer alternativet for samtidig ringing etter at du har valgt dette alternativet (VoIP bare over Wi-Fi), vil du ikke motta Lync-anrop via mobilnummeret ditt når du ikke er koblet til Wi-Fi.

Hvis du velger Mobil når du foretar eller mottar et Lync-anrop, ringer Lync deg tilbake på det angitte mobilnummeret. Video er ikke tilgjengelig i denne situasjonen. Når du foretar et Lync-anrop, bruker denne metoden Wi-Fi-data (eller mobildata hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig) til å opprette tilkoblingen til Lync-serverne. Mobildataplanen brukes for resten av samtalen. Når du velger dette alternativet, angis også innstillingene for viderekobling av anrop til å samtidig ringe mobilnummeret ditt. Samtidig ringing gjør at Lync kan ringe deg tilbake på mobilnummeret ditt.

Forsiktig!: 

 • Hvis du deaktiverer alternativet for samtidig ringing etter at du har valgt dette alternativet (Mobil), vil du ikke motta Lync-anrop via mobilnummeret ditt selv om du har en Wi-Fi- eller mobildatatilkobling.

 • Hvis du bruker Lync på Windows Phone uten å logge deg på, kan du likevel delta i møter anonymt, men ikke ved hjelp av Mobil-alternativet.

Krev Wi-Fi for Video eller Møteinnhold

Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du gå til Justere innstillingene for databruk.

Mobiltelefonnummer

Trykk Mobiltelefonnummer, og skriv inn telefonnummeret til Windows Phone-enheten sammen med lands-/områdekode. Når Lync ikke kan bruke Wi-Fi eller mobildatanettverket til å foreta et lyd- eller videoanrop, ringer Lync deg tilbake på dette nummeret for å koble deg til lyddelen av Lync-samtalen.

Push-varslinger

Med push-varslinger blir du varslet om nye eller tapte lyd- eller videoanrop, direktemeldinger eller varsler mens du er logget på Lync uten å være aktiv på mobilenheten. Du aktiverer push-varslinger ved å sette Push-varslinger til .

Bilder

Hvis du vil vise bildet ditt og bilder av andre kontakter på mobilenheten, setter du Vis bilder til .

Tilgang til telefonliste

Du gir Lync tilgang til mobiltelefonkontaktene dine for bruk under søk, ved å sette innstillingen Telefonliste til .

Exchange

Du må gå til skjermbildet for Exchange hvis du vil endre innstillingene som angir hvordan Lync skal koble til servere som støtter møter og telefonsvarer.

Viktig!: Vanligvis trenger du ikke å endre disse innstillingene. Ikke slå av Bruk Lync-legitimasjon eller Automatisk søk etter server med mindre kundestøtteteamet ber deg om å gjøre det og gir deg de riktige verdiene som skal angis.

Hvis du blir bedt om å endre Exchange Server-legitimasjonen, gjør du følgende:

 1. Angi Bruk Lync-legitimasjon til Av.

 2. Trykk de aktuelle feltene, og angi brukernavn, e-postadresse og passord, og deretter lukker du skjermen.

Hvis du blir bedt om å aktivere Automatisk søk etter server, gjør du følgende:

 1. Angi Automatisk søk etter serve til Av.

 2. Trykk det tomme feltet, og skriv inn det fullstendige domenenavnet (FQDN) eller nettadressen til Exchange Web Server, akkurat slik det ble gitt til deg av kundestøtteteamet. Lukk deretter skjermen.

HTTP-proxy

HTTP-proxy-informasjon kan være påkrevd hvis du er koblet til et Wi-Fi-nettverk som krever proxy-informasjon. Hvis du ikke konfigurerer proxy-informasjonen, kan du logge deg på og sende direktemeldinger eller ringe til brukere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket, men for alle andre aktiviteter må du angi proxy-informasjonen i Innstillinger. Fordi appen ikke kan oppdage proxyen fra telefoninnstillingene, må du legge inn proxy-informasjonen spesifikt i innstillingene for Lync-appen. Slik legger du til proxy-informasjon:

 1. Trykk Mer (…)-ikonet nederst, og trykk deretter innstillinger.

 2. Trykk HTTP-proxy, angi Wi-Fi-proxy-opplysningene på skjermbildet HTTP-proxy, og trykk deretter Angi proxy.

Hvis du ikke kjenner proxy-opplysningene, kan du ta kontakt med brukerstøtteteamet.

TTY

Teksttelefonmodus (TTY-modus) brukes til å sende tekst via en telefonlinje. En TTY-enhet må være koblet til Windows Phone-telefonen for å kunne tolke den endrede lyden. Hvis ikke kan du få dårlig lydkvalitet. Hvis du bruker TTY-modus i en telefonkonferanse, kan du få problemer med lydkvaliteten.

 • Som standard er TTY-modus deaktivert. Trykk for å aktivere den.

Høykontrasttema

Hvis du bruker telefonens generelle innstillinger for å velge Høykontrasttema, vises også Lync i høykontrast. Høykontrast øker kontrasten mellom tekst og bakgrunn, noe som kan føre til at skjermen blir enklere å lese og navigere. Slik slår du den på:

 1. Trykk Innstillinger>Hjelpemiddel i programlisten.

 2. Slå på Høykontrast.

Skjermforstørring

Når du slår på telefonens skjermforstørring, kan du bruke bevegelser for å forstørre sidene du viser, inkludert Lync-sider. Slik slår du den på:

 1. Trykk Innstillinger>Hjelpemiddel i programlisten.

 2. Slå på Skjermforstørring.

 3. Gjør ett av følgende på skjermen du ønsker for å forstørre:

 4. Trykk to ganger på skjermen med to fingre for å zoome inn til maksimalt nivå.

 5. Hvis du vil endre forstørrelse, bruker du to fingre til å dobbelttrykke og holde nede og panorerer opp eller ned for å øke eller redusere forstørrelsen.

Logging

Systemansvarlige bruker logger til å samle inn, analysere og lagre data. En systemansvarlig kan be deg aktivere logging for å utføre feilsøking. Hvis du ikke blir bedt om det, trenger du ikke gjøre noe med dette alternativet.

 • Hvis du vil aktivere diagnoselogging, setter du Diagnoselogging til .

Hjelp oss med å forbedre Lync

Hvis organisasjonen din har aktivert funksjonen, kan du velge å delta i Microsofts program for forbedret kundeopplevelse. Når du deltar, sender Windows Phone automatisk grunnleggende, anonym informasjon til Microsoft om hvordan du bruker programmer og enheter, hvilke typer og antall feil som oppstår, og hastigheten på tjenestene. Denne informasjonen kombineres med andre data fra programmet for forbedret kundeopplevelse for å bidra til at Microsoft kan løse problemer og forbedre produktene og funksjonene kundene bruker oftest. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Deltakelse i programmet for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard. Hvis du vil delta, trykker du Innstillinger > Hjelp oss med å forbedre Lync og flytter bryteren for Program for forbedret kundeopplevelse til .

Laste opp påloggingslogger

Rapporteringsfunksjonen for påloggingsfeil genererer automatisk en feilrapport når du ikke kan logge deg på Lync.

Fra innstillinger-skjermen kan du velge når du vil laste opp en rapport om påloggingsfeil til Microsoft.

 1. Trykk Mer (…)-ikonet nederst, og trykk deretter innstillinger.

 2. Trykk Laste opp påloggingslogger på det neste skjermbildet for å angi når du vil laste opp logger om påloggingsfeil.

Hjelp på Internett

Hvis du vil se hjelpeemner og -videoer på Internett om hvordan du bruker Lync på Windows Phone, gjør du følgende:

 • Trykk Mer(...)-ikonet nederst på skjermen, trykk om, og trykk deretter Hjelp.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×