Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer heltallsdelen av et tall.

Syntaks

Int ( number )

Fix( number )

Det obligatoriskeargument er et langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk. Hvis tall inneholder Null, returneres Null.

Merknader

Både Int ogFix fjerner brøkdelen av tall og returnerer den resulterende heltallverdien.

Forskjellen mellom Int og Fix er at hvis tall er negativt, returnerer Int det første negative heltallet som er mindre enn eller lik tall,mens Fix returnerer det første negative heltallet som er større enn eller lik tall, for eksempel Int konverterer -8,4 til -9, og Fix konverterer -8,4 til -8.

Rettelse (tall) tilsvarer:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Eksempler på spørring

Uttrykk

Resultater

SELECT Int([Discount]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Fjerner brøkdelen av alle verdiene i feltet Rabatt og returnerer heltallsverdiene. For negative brøker returnerer "Int" det første negative heltallet som er mindre enn eller lik tall. For rabattverdien «-223,20» vil for eksempel heltallet som returneres, være -224,00.

SELECT Fix([Discount]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Fjerner brøkdelen av alle verdiene i feltet Rabatt og returnerer heltallsverdiene. For negative brøker returnerer Fix det første negative heltallet som er større enn eller lik tall. For rabattverdien «-223,20» vil for eksempel heltallet som returneres, være -223,00.

VBA-eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet illustrerer hvordan Int- og Fix-funksjonene returnerer heltallsdelene av tall. Hvis det er et negativt tallargument, returnerer Heltall-funksjonen det første negative heltallet som er mindre enn eller lik tallet. Fix-funksjonen returnerer det første negative heltallet som er større enn eller lik tallet.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×