Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen IR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer, representert ved tallene i argumentet verdi. Disse kontantstrømmene trenger ikke være jevne, slik som for en annuitet. Kontantstrømmene må imidlertid forekomme regelmessig, for eksempel månedlig eller årlig. Internrenten er rentesatsen på en investering som består av innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier) som forekommer i regelmessige perioder.

Syntaks

IR(verdier;[antatt])

Syntaksen for funksjonen IR har følgende argumenter:

 • Verdier    Obligatorisk. En matrise eller en referanse til den cellen som inneholder tall du vil beregne internrenten for.

  • Verdi må inneholde minst én positiv verdi og én negativ verdi for at internrenten skal kunne beregnes.

  • IR bruker rekkefølgen i verdi til å tolke rekkefølgen av kontantstrømmer. Pass på at du angir verdiene for innbetalinger og inntekter i den rekkefølgen du vil ha.

  • Hvis en matrise eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene.

 • Antatt    Valgfritt. Et tall du antar er i nærheten av resultatet av IR.

  • Microsoft Excel bruker en iterativ teknikk for å beregne IR. Fra og med anning blar IR gjennom beregningen til resultatet er nøyaktig innenfor 0,00001 prosent. Hvis IR ikke finner et resultat som fungerer etter 20 forsøk, #NUM! #VERDI!.

  • I de fleste tilfellene trenger du ikke angi argumentet antatt for beregningen av IR. Hvis argumentet antatt er utelatt, brukes verdien 0,1 (10 prosent).

  • Hvis IR gir #NUM! eller hvis resultatet ikke er i nærheten av det du forventet, kan du prøve på nytt med en annen verdi for antatt.

Merknader

IR er nært beslektet med NNV, funksjonen for netto nåverdi. Den rentabiliteten som beregnes av IR, er en rentesats som svarer til en netto nåverdi lik null. Følgende formel viser forholdet mellom NNV og IR:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) er lik 1,79E-09 [Med nøyaktigheten til beregningen av IR, er verdien i praksis lik 0 (null).]

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

-kr 70 000

Opprinnelig kostnad for en virksomhet

kr 12 000

Nettoinntekt første år

kr 15 000

Nettoinntekt andre år

kr 18 000

Nettoinntekt tredje år

kr 21 000

Nettoinntekt fjerde år

kr 26 000

Nettoinntekt femte år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=IR(A2:A6)

Investeringens internrente etter fire år

-2,1 %

=IR(A2:A7)

Internrente etter fem år

8,7 %

=IR(A2:A4;-10 %)

Hvis du vil beregne internrenten etter to år, må du ta med argumentet antatt (-10% i dette eksemplet).

-44,4 %

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×