Kjente Lync 2013-problemer

Velkommen til Microsoft Lync 2013.

Du finner lisensinformasjon i lisensavtalen for sluttbrukere som du finner her.

Følgende liste inneholder viktige fakta om 2013-utgaven av Lync-skrivebordsprogrammet, Lync Web App, Lync-appen fra Windows Store og Lync Server. Se Kjente problemer med Office 365 hvis du vil ha informasjon om Lync-problemer på Internett.

Hvilke produkter har problemer?

Lync-skrivebordsprogram

Lync Mobile

Lync-appen fra Windows Store (oppdatering fra mars 2014)

Lync-appen fra Windows Store (oppdatering fra juni 2013)

Lync-appen fra Windows Store (oppdatering fra februar 2013)

Windows Store-appen Lync

Lync Server

Lync-skrivebordsprogram

Varsel om tapt anrop når en stedfortreder svarer på et anrop på vegne av sjefen

Hvis en sjef har mer enn én stedfortreder, og en av dem svarer på et anrop på sjefens vegne, mottar de andre stedfortrederne et varsel om tapt anrop.

Løsning    Dette problemet skal være løst når organisasjonen har oppgradert med den kumulative oppdateringen for Lync Server 2013.

Kan ikke se konturen av delingsindikatoren eller verktøylinjen for deling av apper i Windows 8-stil og startskjermen i Windows 8 ved deling av skrivebord

Når du deler skrivebordet, deles alt på skjermen. Møtedeltakere kan vise apper i Windows 8-stil og startskjermen i Windows 8 når du deler skrivebordet, men du (som vert for delingen) kan ikke se noe som indikerer at du deler skrivebordet.

Kan ikke opprette undersøkelse når navnet inneholder spesialtegn

Du kan ikke opprette undersøkelser i den danske versjonen av Lync-skrivebordsklienten når undersøkelsesnavnet inneholder et spesialtegn, for eksempel ?, @, #.

Løsning    Bruk et navn som ikke inneholder spesialtegn når du vil opprette en undersøkelse.

Overlappende vinduer som ikke er delte, blokkerer det synlige området og vises som svarte bokser

Når du deler WPF-programmer (Windows Presentation Foundation) i Windows 7, vil eventuelle udelte overlappende vinduer blokkere det synlige området, slik at de ser ut som en svart boks.

Løsning    Minimer eller flytt programmer som ikke deles, slik at det ikke er noen overlapping.

Tredjepartprogrammer som bruker gjennomsiktige vinduer, kan vise hele skrivebordet

Tredjepartprogrammer som bruker gjennomsiktige vinduer, kan vise hele skrivebordet selv om bare programmet deles.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Sletting av et Lync-opptak når det publiseres, fører til at nye opptak ikke vises i Opptaksbehandling

Hvis et opptak slettes når det behandles, vil ikke nye opptak vises i Opptaksbehandling før Opptaksbehandling er startet på nytt. De nye opptakene blir heller ikke behandlet.

Løsning    Avslutt Opptaksbehandling, og start programmet på nytt.

Lync-opptak på Windows 8 kan ta svært lang tid å fullføre

Noen opptak kan ta svært lang tid å behandle. Dette vil skje mye oftere for dem med begrenset nettverkstilkobling.

Løsning    Installer den utgitte versjonen av Windows 8.

Lync-opptak inneholder videoer for tilfeldige brukere

Hvis du blir med på møtet ved å ringe til konferansen ved hjelp av tilgangsnumrene i møteinnkallingen og bruker Lync til å ringe og deretter starter et opptak, vil opptaket vise videoen til en tilfeldig person (hvis det er flere enn én person som deler video). Det er meningen at bare videoen til den aktive foredragsholderen skal vises.

Løsning    Bli med på møtet ved hjelp av nettadressen for møtet og ikke ved å ringe inn.

Året for en samtale, chat eller samtale mangler det siste sifferet i arabisk Lync ved 125 % ppt

Datoen (året for en samtale, chat eller samtale) mangler det siste sifferet i arabisk Lync ved 125 % ppt (punkter per tomme)

Løsning    Når du skalerer eller ruller, vil problemet forsvinne. I de fleste tilfeller vil du sannsynligvis huske året og ikke bli påvirket av at det mangler et siffer i årstallet.

Deler ser flere «nå deler»-meldinger ved deling av Spotify-programmet

Ved deling av Spotify-programmet, ser deleren flere «nå deler»-meldinger når seeren ser beskjæring rundt kantene av programmet.

Løsning    Del Spotify-programmet ved hjelp av skrivebordsdeling.

Til toppen av siden

Lync Mobile

Koblingen Vilkår for bruk gir 404-feil på iPad Mini

Når du trykker Vilkår for BrukOm-siden, får du en 404-feilmelding.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Kan ikke logge på og hente møter og talemeldinger fra Windows Phone 8-enheter

Hvis organisasjonen krever internt publiserte serverrotsertifikater for brukere som skal ha tilgang til Lync og Exchange (og andre Office-programmer), og bruker sertifikater uten tilbakekallingslister for sertifikat, blir ikke disse sertifikatene godtatt. Dette fører til at det ikke er mulig å logge på ved bruk av Lync-sertifikater eller å motta møter og talemeldinger i appen ved bruk av Exchange-sertifikat. Problemet oppstår bare på Windows Phone 8-enheter.

Løsning    Organisasjonen din må publisere serverrotsertifikater med inkluderte tilbakekallingslister for sertifikater (HTTP CRL). Disse sertifikatene vil bli installert og godtatt på Windows Phone 8-enheter.

På noen Wi-Fi-nettverk kan anrop frakobles mens du er i lyd- eller videosamtaler

På noen Wi-Fi-nettverk, kan en iOS-mobilklient (for eksempel iPhone 3, 4, 4S eller 5, iPad 1) koble fra samtaler mens du er i en lyd- eller videosamtale.

Løsning    Deaktiver 802.11k eller deaktiver max-tx-fail-kontroll på den trådløse kontrolleren (denne kontrollen brukes til å koble fra enheten hvis antall mislykkede pakkeoverføringer overskrider en angitt grenseverdi).

Mobilbruker blir ikke fjernet fra en konferanse hvis frakoblet utenfor taleanrop

Hvis du blir med på en konferanse ved å bruke ekstern stemme, blir du ikke fjernet fra konferansen når du avslutter anropsdelen av konferansen. Andre i konferansen vil fremdeles se deg som tilkoblet.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Ingen tilstedeværelse for forbundskontakten mens skrivebordet viser tilstedeværelsen

Hvis du har forbundskontakter plassert på servere, vil du kanskje ikke se tilstedeværelsen for disse kontaktene.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Tilstedeværelse for Skype-/PIC-kontakter blir kanskje ikke oppdatert umiddelbart

Når en gruppe med en Skype-/PIC-kontakt, utvides, og mobilklienten oppretter et tilstedeværelsesabonnement og umiddelbart sender en spørring om tilstedeværelse, utløses et problem på serveren. Dette fører til at Skype-/PIC-kontaktens tilstedeværelse i utgangspunktet vises med riktig status, men stopper og oppdateres til det har gått 30 minutter. Hvis Skype-/PIC-brukeren endrer sin tilstedeværelse, vil ikke den nye statusen reflekteres på Lync Mobile.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Til toppen av siden

Lync-appen fra Windows Store (oppdatering fra mars 2014)

Oppdateringen fra mars har løsninger på enkelte problemer som forhindret et lite antall brukere fra å logge på Lync. Hvis du har hatt påloggingsproblemer, klikker du Slett min påloggingsinfo på påloggingssiden når du har installert oppdateringen, og prøver å logge på på nytt.  Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte teknisk brukerstøtte.

Til toppen av siden

Lync-appen fra Windows Store (oppdatering fra juni 2013)

Tips!: Hvis du vil finne ut om du har den nyeste oppdateringen (fra juni 2013), åpner du Lync-appen fra Windows Store og ser etter Møter-flisen på startskjermen. Eller gå til Innstillinger > Tillatelser. Versjonen, øverst i Innstillinger-ruten, skal være 15.0.4517.1504. Hvis du har en tidligere versjon eller ikke ser Møter-flisen, går du til Windows Store og installerer oppdateringen.

Lync kan ikke logge på igjen når den kjører i bakgrunnen når du bruker passiv godkjenning.

Hvis du bruker passiv godkjenning til å koble til Lync-serveren eller -tjenesten, kan Lync bare logge på når appen er i forgrunnen, det vil si når hovedvinduet i Lync er synlig. Hvis Lync er i bakgrunnen (ikke synlig) når PCen eller enheten mister Internett-tilkobling, vil påloggingen utløpe eller Lync-serveren eller -tjenesten vil kreve godkjenning. Lync forblir pålogget til du åpner appen og logger på igjen.

Løsning    Gå til startskjermen eller Start-menyen i Windows, åpne Lync-appen fra Windows Store og logg på igjen.

Deling og invitasjoner til videosamtaler mislykkes på noen mobile 4G-nettverk

På noen mobile 4G-nettverk vil du kanskje ikke kunne sende eller motta video i møter og videosamtaler eller se delt innhold i møter. Når du er i en samtale eller et møte, vises det et varsel om at video eller deling er tilgjengelig, men hvis du klikker Godta, fører det til en feil fordi den mobile nettverkstilkoblingen har gått tapt midlertidig.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Innkommende samtaler eller direktemeldinger for Lync på mobilt bredbånd

Det finnes noen kjente problemer for personer som kjører Lync på mobilt bredbånd:

 • Lync-appen fra Windows Store kan komme til å henge i 15 minutter hvis et innkommende anrop ikke blir besvart og appen er i bakgrunnen. Dette betyr at andre innkommende anrop eller direktemeldinger ikke kan mottas i dette tidsrommet. Dette kan også skje når du bytter nettverk, roamer eller får andre slags invitasjoner som ikke blir besvart.

 • Lync-appen fra Windows Store vil kanskje ikke godta automatisk direktemeldinger på mobilt bredbånd hvis du også er logget på en annen Lync-klient. Det er ikke sikkert du får se denne tapte direktemeldingen i samtaleloggen eller innboksen.

 • Lync-appen fra Windows Store Lync vil kanskje ikke automatisk godta direktemeldinger for inngående konferanseinvitasjoner på mobilt bredbånd, uansett om du er logget på en annen Lync-klient eller ikke. Det er ikke sikkert du får se denne tapte direktemeldingen i samtaleloggen eller innboksen.

 • Hvis du avslår et innkommende anrop på mobilt bredbånd ved å avslå varslet når Lync-appen fra Windows Store er i bakgrunnen, vil anropet fortsette å ringe på de andre aktive Lync-enhetene.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsninger på dette problemet.

Windows-enhet i tilkoblet ventemodus kan fortsette å ringe ved innkommende anrop, men det vises ikke varsel

Hvis du har en Windows-enhet i tilkoblet ventemodus (tilkoblet men med avslått skjerm), og deretter slår på skjermen og mottar et innkommende anrop, vil du kanskje ikke kunne se det innkommende samtalevarselet for å besvare den, men fortsatt høre ringing.

Løsning    Du kan låse skjermen for å stoppe ringingen. Hvis du deretter låser den opp, skal alt fungere som vanlig.

Kompetansesøk støttes ikke for en jobbkonto eller skolekonto (Office 365)

Hvis du åpner søk-perlen, skriver inn ønsket tekst i søkeboksen og velger KOMPETANSE som vilkår for å vise søkeresultater, vises følgende melding:

Det var en manglende tilkobling et sted, resultatene dine er kanskje ikke oppdatert.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Medlemmer i distribusjonslister vises ikke i kontaktlisten

Når du åpner kontaktlisten for første gang, henter Lync medlemmene for alle distribusjonsgruppene i listen. Hvis det er et problem med tilkobling til serveren når kontaktlisten åpnes for første gang, vil imidlertid distribusjonslisten vises som tom.

Fordi ingen feilmelding vises når en distribusjonsgruppe ikke utvides, kan det virke som om Lync ikke kan arbeide med distribusjonsgrupper.

Løsning    Løsningen på dette problemet er å logge av Lync-appen fra Windows Store og deretter logge på igjen.

Gallerivisning har et manglende spor

Når en deltaker flyttes til rad for stående fra rad for sittende, skjer følgende:

 • En inntoningsanimasjon for deltakeren i rad for stående.

 • En uttoningsanimasjon for deltakeren i rad for sittende.

Hvis deltakeren skifter til visning for den som snakker mest (fullskjerm eller en annen visning) før uttoningsanimasjonen fullføres og inntoningsanimasjonen starter, vil ikke inntoningsanimasjonen starte og deltakeren forblir i en skjult tilstand.

Løsning    Løsningen er å gå til fullskjermvisning igjen og så gå tilbake til gallerivisning.

Du kan kanskje ikke avslutte en samtale når tilkoblingen til Lync-serveren forsvinner

Hvis Lync-appen fra Windows Store mister tilkoblingen til Lync-serveren under et anrop eller en samtale, kan lyden likevel fortsette. Lync viser påloggingsskjermbildet med et varsel om å lukke aktive samtaler. Hvis du velger Ja i varselet, avsluttes samtalen. Hvis du velger Nei, forsvinner varselet, og du kan ikke avslutte samtalen før tilkoblingen til serveren er gjenopprettet.

Løsning    For en samtale mellom to personer kan du be den andre personen om å avslutte samtalen. Hvis du er i en konferanse, kan du avslutte samtalen på en av følgende måter:

 • logge ut fra Windows

 • starte enheten på nytt

 • avslutte Lync-oppgaven fra Windows Oppgavebehandling

Lync-appen fra Windows Store kan ikke koble til hvis tidsinnstillingen på enheten ikke er tett synkronisert med tidsinnstillingen på Lync-serveren

Pålogging vil mislykkes hvis klokkeslettet og datoen på enheten ikke er angitt nøyaktig. Dette er spesielt viktig for enheter som ikke er knyttet til et domene, for eksempel Microsoft Surface, eller andre enheter som kjører Windows RT.

Løsning    Angi klokkeslettet på enheten til innenfor 5 minutter fra klokkeslettet og datoen på serveren. Det er ikke nødvendig å samsvare tidssonen.

Lync-appen fra Windows Store får kanskje ikke tilgang til Lync-serveren eller tjenester via enkelte nettverkskort

Lync-appen fra Windows Store får kanskje ikke tilgang til Lync-serveren eller tjenester via nettverkskort, for eksempel 4G LTE USB-modemer, som ikke registreres som fysiske enheter i Windows 8. Dette problemet kan oppstå i Lync-appen fra Windows Store selv om skrivebordsappene og nettleserne får tilgang til andre servere og nettsteder.

Løsning    Koble til Lync-serveren eller -tjenester via trådløst nettverk eller et annet nettverkskort.

Lync kjører ikke på Windows 8 N- og KN-utgaven uten funksjonalitetspakken for Windows Media

Lync krever komponenter fra Windows Media Player, men dette produktet er ikke installert som standard med Windows N-utgaven.

Løsning    Installer funksjonalitetspakken for Windows Media for N- og KN-versjonen av Windows 8. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonalitetspakken, kan du se Beskrivelse av funksjonalitetspakken for Windows Media for N- og KN-versjonen.

Når både Lync-appen fra Windows Store og Lync 2013 (skrivebord) er installert, brukes feil klient til å bli med i møter

Hvis du har både Lync-appen fra Windows Store og Lync 2013 for skrivebordsmaskiner installert på PCen, må du angi én av dem som standardklient for møter.

Løsning    Første gang du velger koblingen Bli med i Lync-møte i en påminnelse i Outlook-kalenderen for å koble til et møte, vises dialogboksen Standard møteklient. Velg Microsoft Lync eller Lync (som betyr Lync-appen fra Windows Store), og velg OK. Neste gang du blir med i et Lync-møte fra en påminnelse i Outlook-kalenderen, brukes møteklienten du valgte, automatisk.

Hvis du senere ombestemmer deg, er det enkelt å endre standard møteklient. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av startskjermbildet i Windows, og velg Søk. Hvis du bruker en mus, peker du på øvre høyre hjørne av skjermbildet, beveger musen nedover og klikker Søk.

 2. Skriv «standardprogrammer» i tekstboksen, og velg Standardprogrammer fra søkeresultatene.

 3. Velg Angi standardprogrammer, og velg deretter appen du vil bruke, fra listen under Programmer – enten Lync (skrivebord) eller Lync.

 4. Velg Angi dette programmet som standard, og velg OK.

Viktig!: Selv om du angir Lync 2013 for skrivebordet som standard møteklient, kan du alltid bruke knappen Bli med i Lync-møte på startskjermen i Lync-appen fra Windows Store til å koble til møtet ved hjelp av Lync-appen fra Windows Store.

Kan ikke velge lydenhet via Lync-appen fra Windows Store

Du kan ikke velge hvilken lydenhet du vil bruke med Lync-appen fra Windows Store, fordi appen automatisk bruker lydenheten som er angitt som standard på fanene Avspilling og Innspilling i dialogboksen Lyd i Windows. bruker standard kommunikasjonsenhet (som er en del av dialogboksen Lyd) i operativsystemet.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Anrop kan begynne å mislykkes etter pålogging fra flere klienter

Hvis du logger på Lync 2013 for skrivebordsmaskiner fra 16 eller flere sluttpunkter (ikke alle på én gang, men over tid), kan anropene dine fra Lync-appen fra Windows Store mislykkes selv om du kan logge på selve appen. Administratorer som feilsøker dette problemet, kan se SIP 403 Forbidden for the call INVITE (ms-diagnostics: 4172;reason="No cert found for the user").

Løsning    Logg deg av Lync-appen fra Windows Store, og logg deretter på igjen.

Til toppen av siden

Lync-appen fra Windows Store (oppdatering fra februar 2013)

Tips!: Vi anbefaler at du bruker den nyeste oppdateringen fra juni 2013. Hvis du vil finne ut om du har den, åpner du Lync Windows Store app og ser etter Møter-flisen på Hjem-skjermen. Eller gå tilInnstillinger > Tillatelser i appen. Versjonen, øverst i Innstillinger-ruten, skal være 15.0.4517.1504. Hvis du har en tidligere versjon eller ikke ser Møter-flisen, går du til Windows Store og installerer oppdateringen.

Deling og invitasjoner til videosamtaler mislykkes på noen mobile 4G-nettverk

På noen mobile 4G-nettverk vil du kanskje ikke kunne sende eller motta video i møter og videosamtaler eller se delt innhold i møter. Når du er i en samtale eller et møte, vises det et varsel om at video eller deling er tilgjengelig, men hvis du klikker Godta, fører det til en feil fordi den mobile nettverkstilkoblingen har gått tapt midlertidig.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Innkommende samtaler eller direktemeldinger for Lync på mobilt bredbånd

Det finnes noen kjente problemer for personer som kjører Lync på mobilt bredbånd:

 • Lync-appen fra Windows Store kan komme til å henge i 15 minutter hvis et innkommende anrop ikke blir besvart og appen er i bakgrunnen. Dette betyr at andre innkommende anrop eller direktemeldinger ikke kan mottas i dette tidsrommet. Dette kan også skje når du bytter nettverk, roamer eller får andre slags invitasjoner som ikke blir besvart.

 • Lync-appen fra Windows Store vil kanskje ikke godta automatisk direktemeldinger på mobilt bredbånd hvis du også er logget på en annen Lync-klient. Det er ikke sikkert du får se denne tapte direktemeldingen i samtaleloggen eller innboksen.

 • Lync-appen fra Windows Store Lync vil kanskje ikke automatisk godta direktemeldinger for inngående konferanseinvitasjoner på mobilt bredbånd, uansett om du er logget på en annen Lync-klient eller ikke. Det er ikke sikkert du får se denne tapte direktemeldingen i samtaleloggen eller innboksen.

 • Hvis du avslår et innkommende anrop på mobilt bredbånd ved å avslå varslet når Lync-appen fra Windows Store er i bakgrunnen, vil anropet fortsette å ringe på de andre aktive Lync-enhetene.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsninger på dette problemet.

Windows-enhet i tilkoblet ventemodus kan fortsette å ringe ved innkommende anrop, men det vises ikke varsel

Hvis du har en Windows-enhet i tilkoblet ventemodus (tilkoblet men med avslått skjerm), og deretter slår på skjermen og mottar et innkommende anrop, vil du kanskje ikke kunne se det innkommende samtalevarselet for å besvare den, men fortsatt høre ringing.

Løsning    Du kan låse skjermen for å stoppe ringingen. Hvis du deretter låser den opp, skal alt fungere som vanlig.

Kompetansesøk støttes ikke for en jobbkonto eller skolekonto (Office 365)

Hvis du åpner søk-perlen, skriver inn ønsket tekst i søkeboksen og velger KOMPETANSE som vilkår for å vise søkeresultater, vises følgende melding:

Det var en manglende tilkobling et sted, resultatene dine er kanskje ikke oppdatert.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Medlemmer i distribusjonslister vises ikke i kontaktlisten

Når du åpner kontaktlisten for første gang, henter Lync medlemmene for alle distribusjonsgruppene i listen. Hvis det er et problem med tilkobling til serveren når kontaktlisten åpnes for første gang, vil imidlertid distribusjonslisten vises som tom.

Fordi ingen feilmelding vises når en distribusjonsgruppe ikke utvides, kan det virke som om Lync ikke kan arbeide med distribusjonsgrupper.

Løsning    Løsningen på dette problemet er å logge av Lync-appen fra Windows Store og deretter logge på igjen.

Gallerivisning har et manglende spor

Når en deltaker flyttes til rad for stående fra rad for sittende, skjer følgende:

 • En inntoningsanimasjon for deltakeren i rad for stående.

 • En uttoningsanimasjon for deltakeren i rad for sittende.

Hvis deltakeren skifter til visning for den som snakker mest (fullskjerm eller en annen visning) før uttoningsanimasjonen fullføres og inntoningsanimasjonen starter, vil ikke inntoningsanimasjonen starte og deltakeren forblir i en skjult tilstand.

Løsning    Løsningen er å gå til fullskjermvisning igjen og så gå tilbake til gallerivisning.

Du kan kanskje ikke avslutte en samtale når tilkoblingen til Lync-serveren forsvinner

Hvis Lync-appen fra Windows Store mister tilkoblingen til Lync-serveren under et anrop eller en samtale, kan lyden likevel fortsette. Lync viser påloggingsskjermbildet med et varsel om å lukke aktive samtaler. Hvis du velger Ja i varselet, avsluttes samtalen. Hvis du velger Nei, forsvinner varselet, og du kan ikke avslutte samtalen før tilkoblingen til serveren er gjenopprettet.

Løsning    For en samtale mellom to personer kan du be den andre personen om å avslutte samtalen. Hvis du er i en konferanse, kan du avslutte samtalen på en av følgende måter:

 • logge ut fra Windows

 • starte enheten på nytt

 • avslutte Lync-oppgaven fra Windows Oppgavebehandling

Lync-appen fra Windows Store kan ikke koble til hvis tidsinnstillingen på enheten ikke er tett synkronisert med tidsinnstillingen på Lync-serveren

Pålogging vil mislykkes hvis klokkeslettet og datoen på enheten ikke er angitt nøyaktig. Dette er spesielt viktig for enheter som ikke er knyttet til et domene, for eksempel Microsoft Surface, eller andre enheter som kjører Windows RT.

Løsning    Angi klokkeslettet på enheten til innenfor 5 minutter fra klokkeslettet og datoen på serveren. Det er ikke nødvendig å samsvare tidssonen.

Lync-appen fra Windows Store får kanskje ikke tilgang til Lync-serveren eller tjenester via enkelte nettverkskort

Lync-appen fra Windows Store får kanskje ikke tilgang til Lync-serveren eller tjenester via nettverkskort, for eksempel 4G LTE USB-modemer, som ikke registreres som fysiske enheter i Windows 8. Dette problemet kan oppstå i Lync-appen fra Windows Store selv om skrivebordsappene og nettleserne får tilgang til andre servere og nettsteder.

Løsning    Koble til Lync-serveren eller -tjenester via trådløst nettverk eller et annet nettverkskort.

Lync kjører ikke på Windows 8 N- og KN-utgaven uten funksjonalitetspakken for Windows Media

Lync krever komponenter fra Windows Media Player, men dette produktet er ikke installert som standard med Windows N-utgaven.

Løsning    Installer funksjonalitetspakken for Windows Media for N- og KN-versjonen av Windows 8. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonalitetspakken, kan du se Beskrivelse av funksjonalitetspakken for Windows Media for N- og KN-versjonen.

Når både Lync-appen fra Windows Store og Lync 2013 (skrivebord) er installert, brukes feil klient til å bli med i møter

Hvis du har både Lync-appen fra Windows Store og Lync 2013 for skrivebordsmaskiner installert på PCen, må du angi én av dem som standardklient for møter.

Løsning    Første gang du velger koblingen Bli med i Lync-møte i en påminnelse i Outlook-kalenderen for å koble til et møte, vises dialogboksen Standard møteklient. Velg Microsoft Lync eller Lync (som betyr Lync-appen fra Windows Store), og velg OK. Neste gang du blir med i et Lync-møte fra en påminnelse i Outlook-kalenderen, brukes møteklienten du valgte, automatisk.

Hvis du senere ombestemmer deg, er det enkelt å endre standard møteklient. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av startskjermbildet i Windows, og velg Søk. Hvis du bruker en mus, peker du på øvre høyre hjørne av skjermbildet, beveger musen nedover og klikker Søk.

 2. Skriv «standardprogrammer» i tekstboksen, og velg Standardprogrammer fra søkeresultatene.

 3. Velg Angi standardprogrammer, og velg deretter appen du vil bruke, fra listen under Programmer – enten Lync (skrivebord) eller Lync.

 4. Velg Angi dette programmet som standard, og velg OK.

Viktig!: Selv om du angir Lync 2013 for skrivebordet som standard møteklient, kan du alltid bruke knappen Bli med i Lync-møte på startskjermen i Lync-appen fra Windows Store til å koble til møtet ved hjelp av Lync-appen fra Windows Store.

Lync-appen fra Windows Store kan kanskje ikke opprette en tilkobling på nytt etter bytte av nettverk når den kjører i bakgrunnen

Når nettverket som enheten er koblet til, endres, kan Lync-appen fra Windows Store i enkelte tilfeller ikke logge på igjen når den kjører i bakgrunnen. Dette kan skje ved bytte fra ett trådløst nettverk til et annet eller ved bytte mellom trådløst nettverk og mobilnettverkene 3G eller 4G. Når dette skjer, viser Lync-flisen på startskjermen i Windows den avloggede statusen, og du kan ikke motta direktemeldinger eller anrop.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Kan ikke knytte til tel:-protokollen på nytt etter at Skype er installert

Hvis Skype installeres på en enhet etter Lync, kan du ikke bruke Lync for tel:-protokollen.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Kan ikke velge lydenhet via Lync-appen fra Windows Store

Du kan ikke velge hvilken lydenhet du vil bruke med Lync-appen fra Windows Store, fordi appen automatisk bruker lydenheten som er angitt som standard i Avspilling- og Innspilling-fanen i dialogboksen Lyd i Windows.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Anrop kan begynne å mislykkes etter pålogging fra flere klienter

Hvis du logger på Lync 2013 for skrivebordsmaskiner fra 16 eller flere sluttpunkter (ikke alle på én gang, men over tid), kan anropene dine fra Lync-appen fra Windows Store mislykkes selv om du kan logge på selve appen. Administratorer som feilsøker dette problemet, kan se SIP 403 Forbidden for the call INVITE (ms-diagnostics: 4172;reason="No cert found for the user").

Løsning    Logg deg av Lync-appen fra Windows Store, og logg deretter på igjen.

Til toppen av siden

Windows Store-appen Lync

Tips!: Vi anbefaler at du bruker den nyeste oppdateringen fra juni 2013. Hvis du vil finne ut om du har den, åpner du Lync Windows Store app og ser etter Møter-flisen på Hjem-skjermen. Eller gå tilInnstillinger > Tillatelser i appen. Versjonen, øverst i Innstillinger-ruten, skal være 15.0.4517.1504. Hvis du har en tidligere versjon eller ikke ser Møter-flisen, går du til Windows Store og installerer oppdateringen.

Du kan kanskje ikke avslutte en samtale når tilkoblingen til Lync-serveren forsvinner

Hvis Lync-appen fra Windows Store mister tilkoblingen til Lync-serveren under et anrop eller en samtale, kan lyden likevel fortsette. Lync viser påloggingsskjermbildet med et varsel om å lukke aktive samtaler. Hvis du velger Ja i varselet, avsluttes samtalen. Hvis du velger Nei, forsvinner varselet, og du kan ikke avslutte samtalen før tilkoblingen til serveren er gjenopprettet.

Løsning    For en samtale mellom to personer kan du be den andre personen om å avslutte samtalen. Hvis du er i en konferanse, kan du avslutte samtalen på en av følgende måter:

 • logge ut fra Windows

 • starte enheten på nytt

 • avslutte Lync-oppgaven fra Windows Oppgavebehandling

Lync-appen fra Windows Store kan ikke koble til hvis tidsinnstillingen på enheten ikke er tett synkronisert med tidsinnstillingen på Lync-serveren

Pålogging vil mislykkes hvis klokkeslettet og datoen på enheten ikke er angitt nøyaktig. Dette er spesielt viktig for enheter som ikke er knyttet til et domene, for eksempel Microsoft Surface, eller andre enheter som kjører Windows RT.

Løsning    Angi klokkeslettet på enheten til innenfor 5 minutter fra klokkeslettet og datoen på serveren. Det er ikke nødvendig å samsvare tidssonen.

Lync-appen fra Windows Store får kanskje ikke tilgang til Lync-serveren eller tjenester via enkelte nettverkskort

Lync-appen fra Windows Store får kanskje ikke tilgang til Lync-serveren eller tjenester via nettverkskort, for eksempel 4G LTE USB-modemer, som ikke registreres som fysiske enheter i Windows 8. Dette problemet kan oppstå i Lync-appen fra Windows Store selv om skrivebordsappene og nettleserne får tilgang til andre servere og nettsteder.

Løsning    Koble til Lync-serveren eller -tjenester via trådløst nettverk eller et annet nettverkskort.

Lync kjører ikke på Windows 8 N- og KN-utgaven uten funksjonalitetspakken for Windows Media

Lync krever komponenter fra Windows Media Player, men dette produktet er ikke installert som standard med Windows N-utgaven.

Løsning    Installer funksjonalitetspakken for Windows Media for N- og KN-versjonen av Windows 8. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonalitetspakken, kan du se Beskrivelse av funksjonalitetspakken for Windows Media for N- og KN-versjonen.

Når både Lync-appen fra Windows Store og Lync 2013 (skrivebord) er installert, brukes feil klient til å bli med i møter

Hvis du har både Lync-appen fra Windows Store og Lync 2013 for skrivebordsmaskiner installert på PCen, må du angi én av dem som standardklient for møter.

Løsning    Første gang du velger koblingen Bli med i Lync-møte i en påminnelse i Outlook-kalenderen for å koble til et møte, vises dialogboksen Standard møteklient. Velg Microsoft Lync eller Lync (som betyr Lync-appen fra Windows Store), og velg OK. Neste gang du blir med i et Lync-møte fra en påminnelse i Outlook-kalenderen, brukes møteklienten du valgte, automatisk.

Hvis du senere ombestemmer deg, er det enkelt å endre standard møteklient. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av startskjermbildet i Windows, og velg Søk. Hvis du bruker en mus, peker du på øvre høyre hjørne av skjermbildet, beveger musen nedover og klikker Søk.

 2. Skriv «standardprogrammer» i tekstboksen, og velg Standardprogrammer fra søkeresultatene.

 3. Velg Angi standardprogrammer, og velg deretter appen du vil bruke, fra listen under Programmer – enten Lync (skrivebord) eller Lync.

 4. Velg Angi dette programmet som standard, og velg OK.

Viktig!: Selv om du angir Lync 2013 for skrivebordet som standard møteklient, kan du alltid bruke knappen Bli med i Lync-møte på startskjermen i Lync-appen fra Windows Store til å koble til møtet ved hjelp av Lync-appen fra Windows Store.

Tilstedeværelsesstatusen er låst som I møte eller Fraværende når du bruker Lync-appen fra Windows Store på to enheter

Lync-appen fra Windows Store publiserer tilstedeværelsesstatusen din basert på aktiviteten din og kalenderen. Hvis appen publiserer en kalenderstatus (for eksempel I møte eller Fraværende) på en enhet, og du ikke lenger er aktiv på denne enheten, endrer Lync-appen fra Windows Store statusen automatisk til Borte. Hvis du åpner Lync-appen fra Windows Store på en annen enhet senere, kan tilstedeværelsesstatusen fortsatt vises som I møte eller Fraværende, selv om denne kalenderstatusen ikke lenger er gyldig.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

En feil innskrevet påloggingsadresse kan få Lync-appen fra Windows Store til å vise en feil om at serveren er midlertidig utilgjengelig

Hvis du skriver inn påloggingsadressen på feil måte, kan Lync-appen fra Windows Store vise meldingen Kan ikke logge på fordi serveren er midlertidig utilgjengelig. Kontakt kundestøtteteamet hvis problemet vedvarer.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Lync-appen fra Windows Store kan kanskje ikke opprette en tilkobling på nytt etter bytte av nettverk når den kjører i bakgrunnen

Når nettverket som enheten er koblet til, endres, kan Lync-appen fra Windows Store i enkelte tilfeller ikke logge på igjen når den kjører i bakgrunnen. Dette kan skje ved bytte fra ett trådløst nettverk til et annet eller ved bytte mellom trådløst nettverk og mobilnettverkene 3G eller 4G. Når dette skjer, viser Lync-flisen på startskjermen i Windows den avloggede statusen, og du kan ikke motta direktemeldinger eller anrop.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Problemer med å behandle flere samtaler fra appkommandoene

En oppdatering kan føre til at du kanskje ikke legger merke til når en ny samtaleforespørsel kommer inn, eller når en eksisterende utheves. Bytte mellom samtaler kan også være forvirrende på grunn av at samtaleflisene omorganiseres.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Kan ikke kopiere og lime inn på det numeriske tastaturet

Du kan ikke kopiere og lime inn et telefonnummer på det numeriske tastaturet for å foreta et anrop.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Kan ikke knytte til tel:-protokollen på nytt etter at Skype er installert

Hvis Skype installeres på en enhet etter Lync, kan du ikke bruke Lync for tel:-protokollen.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Kan ikke velge lydenhet via Lync-appen fra Windows Store

Du kan ikke velge hvilken lydenhet du vil bruke med Lync-appen fra Windows Store, fordi appen automatisk bruker lydenheten som er angitt som standard i Avspilling- og Innspilling-fanen i dialogboksen Lyd i Windows.

Løsning    Det finnes foreløpig ingen løsning.

Ringing til et nummer i din egen profil virker ikke

Hvis du har publisert et mobilnummer eller et annet nummer i din egen profil og du prøver å ringe dette nummeret fra kontaktkortet eller det numeriske tastaturet, blir ikke anropet fullført.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Lync-appen fra Windows Store krasjer eller henger seg opp når du kobler fra en CX300-enhet under en samtale

Du kan oppleve at Lync-appen fra Windows Store krasjer uregelmessig eller henger seg opp når du kobler fra en CX300-enhet midt i en samtale.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Når du har ringt til en kontakt i Favoritter-gruppen fra det numeriske tastaturet, mislykkes påfølgende anrop via Favoritter-gruppen

Hvis en bruker bruker det numeriske tastaturet til å skrive inn nummeret til en kontakt i Favoritter-gruppen, vil påfølgende anrop ved å la pekeren hvile over kontaktens navn i gruppen og klikke telefonnummeret mislykkes.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Hvis du klikker og drar tekst i et samtalevindu, dras hele vinduet

Hvis du merker en tekstblokk i et samtalevindu, dras vinduet i stedet.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Høyre-mot-venstre-språk: PSTN-nummeret vises speilvendt i kontaktbildet

Hvis du bruker et høyre-mot-venstre-språk, for eksempel hebraisk, kan telefonnumrene for PSTN-kontakter i gruppene for Lync vises speilvendt.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Kan ikke se markøren i meldingsboksen i samtalevinduet når høykontrastmodus 1 brukes

Hvis du er i høykontrastmodus 1 i Windows, kan du kanskje ikke se at markøren blinker i meldingsboksen under en direktemeldingssamtale.

Løsning    Installer den nyeste Lync-oppdateringen fra Windows Store.

Anrop kan begynne å mislykkes etter pålogging fra flere klienter

Hvis du logger på Lync 2013 for skrivebordsmaskiner fra 16 eller flere sluttpunkter (ikke alle på én gang, men over tid), kan anropene dine fra Lync-appen fra Windows Store mislykkes selv om du kan logge på selve appen. Administratorer som feilsøker dette problemet, kan se SIP 403 Forbidden for the call INVITE (ms-diagnostics: 4172;reason="No cert found for the user").

Løsning    Logg deg av Lync-appen fra Windows Store, og logg deretter på igjen.

Tilkobling til skjermen eller programdeling i et møte fungerer ikke ved bruk av Lync-appen fra Windows Store på Windows 8.1 Preview.

Løsning    Ingen.

Til toppen av siden

Lync Server

Lync krasjer i RAP/RAIL hvis ikke faner/mapper er aktivert

Lync Server krasjer ved oppstart/pålogging i en konfigurasjon med ekstern app hvis ikke fanebaserte samtaler og samtalemapper er aktivert i Lync.

Løsning    Aktiver kategorier/mapper eller bruk andre metoder for å gi ekstern tilgang til Lync. For Lync Server 2013 anbefales det at du bruker VDI-funksjonen for Lync.

Kan ikke oppdage en Exchange-server automatisk fra DNS SRV-poster

Lync Server kan ikke oppdage en Exchange-server automatisk ved å bruke DNS SRV-poster. I stedet må Lync Server bruke HTTP-funksjonen for automatisk oppdaging til å finne Exchange-serveren.

Løsning    Sørg for at HTTP-funksjonen for automatisk oppdaging er ordentlig distribuert i Exchange Server-miljøet, slik at Lync Server kan koble til Exchange-nettjenestene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×