Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer testen for uavhengighet. KJIKVADRAT.TEST returnerer verdien for den kjikvadrerte (χ2) fordelingen for statistikken og gjeldende frihetsgrader. Du kan bruke χ2-tester til å bestemme om hypotetiske resultater bekreftes av et forsøk.

Syntaks

KJIKVADRAT.TEST(faktisk;forventet)

Syntaksen for funksjonen KJIKVADRAT.TEST har følgende argumenter:

 • Faktisk     Obligatorisk. Dataområdet som inneholder observasjoner som skal prøves mot forventede verdier.

 • Forventet     Obligatorisk. Dataområdet som inneholder forholdet mellom produktet av rad- og kolonnesummer og hovedsummen.

Kommentarer

 • Hvis faktisk og forventet har ulikt antall datapunkt, returnerer KJIKVADRAT.TEST feilverdien #I/T.

 • χ2-testen beregner først en χ2-tabell ved å bruke formelen:

  Formel

  der:

  Aij> = faktisk frekvens i rad i og kolonne j

  Eij> = forventet frekvens i rad i og kolonne j

  r = antall rader

  c = antall kolonner

 • En lav verdi av χ2er en indikator for uavhengighet. Som du kan se i formelen, er χ2 alltid positiv eller 0, og er bare 0 hvis Aij = Eij for hver i,j.

 • KJIKVADRAT.TEST returnerer sannsynligheten for at en verdi i χ2-statistikken som minst er like høy som verdien beregnet av formelen ovenfor, tilfeldigvis kunne ha funnet sted under forutsetning av uavhengighet. Ved beregning av denne sannsynligheten, bruker KJIKVADRAT.TEST χ2-fordelingen med et passende antall frihetsgrader, df. Hvis r > 1 og c > 1, er df = (r - 1)(c - 1). Hvis r = 1 og c > 1, er df = c - 1, eller hvis r > 1 og c = 1, er df = r - 1. r = c= 1 er ikke tillatt, og feilverdien #I/T returneres.

 • Bruk av KJIKVADRAT.TEST er mest passende når Eij ikke er for lav. Noen statistikere foreslår at hver Eij bør være større enn eller lik 5.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Menn (faktisk)

Kvinner (faktisk)

Beskrivelse

58

35

Enig

11

25

Nøytral

10

23

Uenig

Menn (forventet)

Kvinner (forventet)

Beskrivelse

45,35

47,65

Enig

17,56

18,44

Nøytral

16,09

16,91

Uenig

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KJIKVADRAT.TEST(A2:B4;A6:B8)

χ2-statistikken for dataene ovenfor er 16,16957 med 2 frihetsgrader

0,0003082

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×