Kom i gang med nye OneNote

Basert på tilbakemeldingen vi har fått fra kunder, har vi foretatt flere oppdateringer i navigasjonsgrensesnittet i de nyeste versjonene av OneNote. Denne artikkelen inneholder tips for å komme raskt i gang.

Obs!: De nye navigasjons funksjonene som er angitt nedenfor, er for øyeblikket rullet ut til OneNote for Windows 10 og OneNote for Mac, og kommer snart til å OneNote for nettet og OneNote for iPad. Hvis du ikke har aktivert automatiske appoppdateringer for OneNote eller Office, må du sørge for at du ser etter tilgjengelige oppdateringer manuelt. Hvis du ønsker å alltid få først tilgang til de nyeste OneNote-funksjonene, bør du vurdere å bli Office Insider-medlem.

Et enklere oppsett – med mer plass til notater

Appvinduet for OneNote i Windows- og Mac-versjonene tilbyr nå mer plass til å ta notater ved å gi en enklere måte å kontrollere navigasjonsgrensesnittet på. Du kan velge å vise notatblokken, inndelingen og sidenavigasjonsrutene når du trenger dem, og deretter skjule dem igjen når du er ferdig, slik at du kan fokusere på arbeid, tanker og ideer.


Navigasjonsfeltet i OneNote for Windows 10

 • Navigasjon -knappen aktiverer navigasjons rutene på ( Navigasjons-knappen er slått på i OneNote for Windows 10 ) eller av ( Navigasjons-knappen er slått av i OneNote for Windows 10 ). Klikk på den for å vise gjeldende hierarki for notatblokken, for å bytte mellom sider, inndelinger og notatblokker, eller for å opprette og organisere inndelinger, sider og notatblokker. Klikk på knappen igjen for å skjule navigasjonsrutene og gå tilbake til den gjeldende siden.

 • Søk -knappen inneholder et inngangs punkt for å søke etter nøkkel ord og uttrykk på bestemte steder i notatene, eller på tvers av alle notat blokkene. Du kan i tillegg til tekst også søke etter eventuelle merker du har brukt på utvalgte notater. Klikk på et søkeresultat i listen for å hoppe til plasseringen i notatene.

 • Nylig brukte notater-knappen viser en kronologisk liste over sider du nylig har vist eller redigert, samt inndelinger og notatblokker der de finnes. Dette er nyttig når du må bytte raskt og tilbake mellom sider i forskjellige inndelinger eller andre notat blokker, eller når du raskt vil fortsette å ta notater på en annen data maskin eller enhet.

  Tips!: Nylig brukte notater-knappen er for øyeblikket bare tilgjengelig i OneNote for Windows 10. Hvis du imidlertid bruker OneNote for Mac, kan du enkelt bla gjennom og åpne nylige notater ved å klikke fil > Åpne sist brukte på meny linjen.

Få rask tilgang til notatblokker, inndelinger og sider.

Hvis du tidligere har brukt OneNote på datamaskinen eller enheten, åpnes den siste notatblokken og den siste siden du arbeidet i.

Hvis du vil vise hierarkiet for gjeldende notat blokk, klikker du navigasjons knappen Navigasjons-knappen er slått av i OneNote for Windows 10 nær øvre venstre hjørne av OneNote-appen. Sidene og inndelingene i gjeldende notatblokk vises i to navigasjonsruter – inndelinger til venstre og sider til høyre. Hvis du vil bytte til en annen inndeling eller side, klikker du på tittelen.

Inndelinger og sider i OneNote for Windows 10

Tips!: Du kan høyreklikke (Windows) eller Kontrollklikke (Mac) på en hvilken som helst side- eller inndelingstittel, og deretter velge blant flere alternativer på menyen som vises.

Hvis du vil bytte til en annen notatblokk, som du tidligere har åpnet, klikker du på rullegardinpilen Notatblokker, som vises over inndelings- og sidelistene.

Utvide notatblokklisten i OneNote for Windows 10

Klikk på navnet til notatblokken du ønsker å åpne, i Notatblokk-listen som vises. Hvis ingen andre notatblokker vises i listen, eller du ikke ser notatblokken du vil ha, klikker du på Flere notatblokker for å åpne flere notatblokker som er tilgjengelige i skykontoen du brukte for å logge på OneNote.

Notatblokklisten i OneNote for Windows 10

Tips!: Hvis notatblokken du vil ha er på en annen konto, kan du se Bytte mellom kontoene du bruker hjemme, på arbeid eller skolen senere i denne artikkelen.

Legge til nye inndelinger, sider og notatblokker

Notatblokkene går aldri tomme for plass i OneNote. Du kan enkelt legge til flere sider eller inndelinger i enhver notatblokk – og du kan legge til nye notatblokker for å dele arbeidet etter emne og prosjekt, eller etter plasseringer der du tar notater (for eksempel hjemme, på skolen eller på jobb).

Start ved å klikke navigasjons knappen Navigasjons-knappen er slått av i OneNote for Windows 10 for å vise navigasjons rutene, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil opprette en ny inndeling i gjeldende notatblokk, klikker du på Legg til inndeling-knappen, nederst i inndelingslisten.

 • Hvis du vil opprette en ny side i den gjeldende inndelingen, klikker du på Legg til side-knappen, nederst på sidelisten.

 • Hvis du vil opprette en ny notatblokk, klikker du på rullegardinpilen Notatblokker, som vises over inndelings- og sidelistene. Klikk på Legg til notatblokk-knappen, i Notatblokker-listen som vises.

Obs!: OneNote for Mac-brukere kan også bruke kommandoene Fil > Ny på menylinjen for å opprette nye inndelinger, sider og notatblokker. Med både OneNote for Mac og OneNote for Windows 10 kan du i tillegg opprette nye elementer ved å bruke hurtigtaster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de relaterte koblingene på slutten av denne artikkelen.

Gjør navigasjonsruter så brede eller så smale som du ønsker

Du kan enkelt endre størrelsen på navigasjonsrutene for å gjøre dem bredere eller smalere. Dette er nyttig hvis side- og inndelingstitlene ofte vises avkortet, eller hvis du vil maksimere plassen til å ta notater mens navigasjonsfeltene vises.

Endre størrelsen på navigasjonsrutene i OneNote for Windows 10

 1. Flytt musepekeren over den loddrette kanten til høyre for navigasjonsruten du ønsker å endre størrelse på.

 2. Når en tohodet pilpeker vises, klikker og drar du kanten av ruten til venstre eller høyre for å gjøre den så bred som du ønsker, og deretter slipper du museknappen.

Finne notater umiddelbart, uansett hvor de befinner seg

Noe av det beste med OneNote er muligheten til å søke i hele notatblokker umiddelbart, eller til og med alle notatblokkene.

Søke i rutealternativer i OneNote for Windows 10

Start ved å klikke på Søk-knappen for å vise søkeruten, og gjør deretter ett av følgende:

 • Skriv inn et nøkkelord eller uttrykk å søke etter i søkeboksen øverst. Hvis du har søkt etter noe liknende før, kan du se forslag i Nylige søk, som du kan klikke på på nytt.

  Tips!: Du kan bruke anførselstegn rundt et uttrykk du skriver inn i søkeboksen i alle versjoner av OneNote. Når du gjør dette, finner du alle forekomster av det nøyaktige uttrykket i stedet for de individuelle ordene.

 • OneNote søker som standard etter teksten du har skrevet inn i Alle notatblokker som for er åpne. Du kan imidlertid angi søkeomfanget til å søke bare i Gjeldende notatblokk, Gjeldende inndeling eller på Gjeldende side. Klikk på rullegardinpilen for listen under søkeboksen for å velge søkeomfang, i OneNote for Windows 10. Klikk på traktikonet i OneNote for Mac, og velg deretter søkeomfang fra menyen som vises.

 • Klikk på Sider for å se søkeresultatene som finnes i teksten i notatene, under søkeboksen og utvalget til søkeomfanget, og klikk på Merker for å søke bare i den beskrivende teksten, med notatmerker du har brukt på utvalgte notater (for eksempel «Viktig» eller «Spørsmål»).

 • Hvis du finner teksten du søker etter, vises den i søkeresultatlisten. Klikk på det resultatet du ønsker å vise, så hopper OneNote til denne siden. Når du er ferdig med å se gjennom søkeresultatene, klikker du på Søk-knappen på nytt for å lukke navigasjonen og gå tilbake til gjeldende side.

Tips!: Finner du ikke det du leter etter? Kontroller at du har logget på riktig konto, og åpne deretter notatblokkene du vil søke i på denne kontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bytte mellom kontoene du bruker hjemme, på arbeid eller skolen i inndelingen rett nedenfor.

Bytte mellom kontoene du bruker hjemme, på arbeid eller skolen

Hvis en notatblokk skal vises i Notatblokk-listen, eller sidene skal vises i søkeresultatene for notatblokken, må du være logget på kontoen som inneholder denne notatblokken, og du må ha åpnet denne notatblokken minst én gang. Hvis notatblokken du vil bruke ikke er lagret på skykontoen du er logget på med, må du enten legge til eller bytte til en annen konto.

OneNote for Windows 10-brukere kan forbli pålogget med flere kontoer for hjemmebruk, på arbeid eller skolen, og enkelt navigere mellom notatblokkene.

 • Hvis du vil vise eller endre kontoene du bruker med OneNote for Windows 10, klikker du Innstillinger og mer -knappen Innstillinger og Mer-knappen i OneNote i øvre høyre hjørne av App-vinduet, klikker Innstillingerog deretter kontoer. Kontroller at kontoen du vil bruke vises i listen over kontoer som åpnes, og klikk på Legg til konto hvis du vil legge til en ny konto.

 • Hvis du vil fjerne en konto du ikke lenger ønsker å bruke med OneNote, klikker du for å velge denne kontoen i listen, og deretter klikker du på Logg av. Hvis du vil hindre at slike notatblokker åpnes igjen, anbefaler vi at du fjerner dem fra Notatblokker-listen. Du gjør dette ved å høyreklikke på navnet på notatblokken du vil lukke, og deretter klikker du på Lukk notatblokk.

Tips!: Hvis du vil bytte kontoer i OneNote for Mac, klikker du på OneNote > Logg av på menylinjen for å logge av gjeldende konto, og deretter klikker du på OneNote > Logg på for å logge på kontoen du vil bruke.

Tilpasse OneNote med appinnstillinger

Enten du bruker OneNote på en PC eller en Mac, kan du enkelt tilpasse OneNote-opplevelsen ved å velge fra tilgjengelige appinnstillinger.

 • I OneNote for Windows 10 klikker du Innstillinger og mer -knappen Innstillinger og Mer-knappen i OneNote i øvre høyre hjørne av App-vinduet, klikker Innstillingerog deretter Alternativer.

 • Klikk på OneNote på menylinjen i OneNote for Mac, og klikk deretter på Innstillinger.

Har du tilbakemeldinger om OneNote? Del dem med oss!

Mange av funksjonsoppdateringene som beskrives i denne artikkelen, er et direkte resultat av tilbakemeldingene vi har fått fra OneNote-brukere som deg! Når du har hatt muligheten til å teste disse funksjonene, kan du bruke litt tid på å fortelle oss hva du liker med OneNote-opplevelsen, og hvilke forslag du har for å gjøre den enda bedre. Produkttilbakemeldinger sendes direkte til OneNote-teamet. Disse tilbakemeldingene kan hjelpe til med å forme fremtiden til favoritt notatblokkappen din.

 • I OneNote for Windows 10 klikker du Innstillinger og mer -knappen Innstillinger og Mer-knappen i OneNote i øvre høyre hjørne av App-vinduet, klikker Innstillingerog deretter tilbake melding. Følg meldingene på skjermen for å skrive og sende inn tilbakemelding, i Tilbakemeldingshub-appen som åpnes i Windows 10.

 • Klikk på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne i appvinduet i OneNote for Mac, og følg deretter meldingene på skjermen for å skrive og sende inn tilbakemeldinger.

Hvis du i tillegg har tilbakemeldinger om denne hjelpeartikkelen, kan du gi oss beskjed ved å skrive inn svaret på spørsmålet «Var denne informasjonen nyttig?» som vises mens du ruller til slutten av teksten.

Takk for din tilbakemelding, og takk for at du bruker OneNote.

Neste trinn

Er du klar til å komme i gang med OneNote? Lær det grunnleggende om foretrukket versjon:

Se også

Hva er forskjellen på OneNote for Windows 10 og OneNote 2016?

Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Hurtigtaster i OneNote for Mac

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×