Kompatibilitetsendringer mellom versjoner

Kompatibilitetskontrollen viser elementer i et Word-2013-eller 2016-dokument som ikke støttes eller som fungerer på en annen måte i tidligere versjoner av Word. Noen av disse funksjonene vil endres permanent hvis du konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format.

Hvis du vil kjøre kompatibilitetskontrollen, klikker du fil > informasjon, klikker Kontroller for problemer > kontrollere kompatibilitet, og deretter se gjennom alle kompatibilitetsproblemer-lister under Sammendrag.

Funksjonstilgjengelighet i hver modus

Funksjon

97-2003

2007

2010

2013 og 2016

Nettvideo

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Apper for Office

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Innholds kontroller for gjentatt inndeling

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Egen definerte fot note Kol Onner

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Skjult som standard overskrifter

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Merke kommentarer som fullført

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Nye nummereringsformater

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Nye figurer og tekstbokser

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Teksteffekter

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Alternativ tekst i tabeller

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

OpenType-funksjoner

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Blokkering av forfattere

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Nye WordArt-effekter

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Nye innholdskontroller

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Word 2007-innholdskontroller

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Temaer

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Hoved-/tilleggsskrifter

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Sporede flyttinger

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Margtabulatorer

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

SmartArt-grafikk

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Office 2007-diagrammer

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Innebygde Open XML-objekter

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Byggeblokker

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Bibliografi og sitater

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Formler

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Relative tekstbokser

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

WordArt fra tidligere versjoner

Grønn hake

Grønn hake

Rødt kryss

Rødt kryss

Diagrammer fra tidligere versjoner

Grønn hake

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Diagrammer fra tidligere versjoner

Grønn hake

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss


Til toppen av siden

Virke måte endringer for funksjon

Merke kommentarer som fullført

Det er bare mulig å merke kommentarer som fullført i fil formatene Word 2013 og 2016. Så lenge kommentaren eller svaret ikke redigeres i en tidligere versjon av Word, vil kommentaren eller svaret vises på samme måte når filen åpnes igjen i Word 2013 eller 2016.

Kommentar svar ser ikke ut som svar i tidligere versjoner av Word.

Bygge blokker

Byggeblokker og Autotekst-oppføringer kan tape en del informasjon.

Maler inneholder innhold som vises i bygge blokk gallerier i Word 2016, 2013, 2010 og 2007. Når du lagrer en mal i Word 97-2003-format, vil innholdet fra bygge blokk galleriene konverteres permanent til statiske Autotekst-oppføringer. Du kan ikke konvertere Autotekst tilbake til bygge blokker selv om du senere konverterer dokumentet til Word 2013-eller 2016-format.

Innhold fra følgende bygge blokk gallerier blir konvertert til Autotekst:

 • Tabeller

 • Topptekster

 • Fot

 • Side tall

 • Tekst bokser

 • Formler

 • Innholdsfortegnelse

 • Bibliografier

 • Vannmerker

 • Egen definerte gallerier

Bibliografier og sitater

Sitater og bibliografier konverteres til statisk tekst og vil ikke lenger oppdateres automatisk.

I Word 2016 og 2013 oppdateres sitater og bibliografier automatisk når du endrer kildene eller bruker en ny dokument stil.

Når du lagrer et Word 2016-eller 2013-dokument i Word 97-2003-format, konverteres sitater og bibliografier til statisk tekst som ikke oppdateres automatisk, og kildene deres blir ikke tilgjengelige.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013, oppdateres ikke sitater og bibliografier automatisk. For at sitater og bibliografier skal oppdateres automatisk, må du opprette kildene i dokumentet på nytt eller kopiere dem til gjeldende liste i boksen kilde behandling , og deretter erstatte de statiske sitatene og bibliografiene med de nylig opprettede.

Hvis du vil ha mer informasjon om sitater og bibliografier, kan du se opprette en bibliografi.

Innholdskontroller

Innholds kontroller blir konvertert til statisk innhold.

Hvis du lagrer et dokument i Word 97 – 2003-format, vil alle innholds kontroller konverteres til ren tekst, og tilknyttede egenskaper vil gå tapt permanent selv om du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-filformat.

I Word 97 – 2003 kan for eksempel brukere ikke lenger se elementer i en rulle gardin liste. I tillegg vil alle områder som ikke kan redigeres eller slettes) ikke lenger gjelde, og brukerne kan slette og endre innholdet i kontrollene.

Innebygde objekter

Et innebygd objekt i dette dokumentet ble opprettet i en nyere versjon av Office. Du kan ikke redigere den i en tidligere versjon av Word.

Du kan konvertere åpne XML-innebygde objekter slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, kan redigere dem.

Konvertere innebygde Excel 2013-eller 2016-objekter

 1. Høyre klikk på det innebygde objektet.

 2. Pek på regne ark objekt, og klikk deretter på Konverter.

 3. Klikk Konverter tili dialog boksen Konverter .

 4. Velg Microsoft Excel 97-2003-regneark i objekttype -listen.

Konvertere innebygde lysbilde objekter i PowerPoint 2013 eller 2016

 1. Høyre klikk på det innebygde objektet.

 2. Pek på lysbilde objekt, og klikk deretter på Konverter.

 3. Klikk Konverter tili dialog boksen Konverter .

 4. Velg Microsoft PowerPoint 97-2003-lysbilde i objekttype -listen.

Konvertere innebygde PowerPoint 2013-eller 2016-presentasjons objekter

 1. Høyre klikk på det innebygde objektet.

 2. Pek på presentasjons objekt, og klikk deretter på Konverter.

 3. Klikk Konverter tili dialog boksen Konverter .

 4. Velg Microsoft PowerPoint 97-2003-presentasjon i objekttype -listen:

Konvertere innebygde Word 2013-eller 2016-objekter

Du kan konvertere innebygde objekter slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, kan redigere dem.

 1. Høyre klikk på det innebygde objektet.

 2. Pek på dokument objekt, og klikk deretter på Konverter.

 3. I dialog boksen Konverter klikker du for å velge Konverter til.

 4. Velg Microsoft Word 97-2003-dokumenti objekttype -listen.

Formler

Formler konverteres til bilder. Du kan ikke redigere formler før dokumentet er konvertert til et nytt fil format. Eventuelle kommentarer, slutt noter eller fotnoter som finnes i formler, går tapt for lagring permanent.

Hvis du lagrer dokumentet i Word 97-2003-format, konverteres formler til bilder som du ikke kan redigere. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-filformat, og ingen endringer er gjort i formel bildene i en tidligere versjon, blir formlene til tekst, og du kan redigere dem.

SmartArt-grafikk

SmartArt-grafikk blir konvertert til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i tidligere versjoner av Word.

Når du lagrer et dokument som inneholder SmartArt-grafikk i Word 97-2003-format, blir de konvertert til statiske bilder. Du kan ikke redigere tekst i grafikk, endre oppsettet eller endre det generelle utseendet.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format og ingen endringer er gjort i bilder i en tidligere versjon, endres grafikken tilbake til et SmartArt-objekt.

Margtabulatorer

Justeringstabulatorer konverteres til tradisjonelle tabulatorer.

I Word 2016 og 2013 brukes justerings faner til å plassere tekst i forhold til margene i dokumentet eller et område i dokumentet og justere plasseringen hvis du endrer margene.

Hvis du lagrer dokumentet i Word 97-2003-format, erstattes justerings faner permanent med tradisjonelle faner, og du vil ikke lenger justere plasseringen automatisk hvis du endrer margene. Hvis du har brukt justerings faner til å opprette et komplekst oppsett, kan fanene skifte plassering og endre utseendet på dokumentet.

Tekstbokser

Noen tekst boks plassering vil endres.

I tekst bokser blir tekst som er midt stilt loddrett eller justert til bunnen, justert permanent til toppen, selv om du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format.

Sporede flyttinger

Sporede flyttinger vil konverteres til slettinger og innsettinger.

Hvis du lagrer dokumentet i Word 97-2003-format, blir sporede flyttinger sporede slettinger og innsettinger. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016-eller 2013-format, vil ikke de sporede innsettinger og slettinger konverteres tilbake til sporede flyttinger.

Nye nummereringsformater

Nye nummererings formater konverteres til arabiske tall (1; 2; 3; 4;...).

Lister som er formatert med de nye nummererings formatene (0001, 0002, 0003, 0004,...), konverteres til standard arabiske tall formater (1, 2, 3, 4,...).

Nye figurer og tekstbokser

Figurer og tekst bokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet.

Figurer og tekst bokser som er opprettet i Word 2016 eller 2013, kan formateres med en rekke nye effekter, for eksempel skråkant og 3D-rotasjon, som ikke er tilgjengelig i tidligere versjoner av Word. I tidligere versjoner av Word vil disse effektene konverteres til effekter som er tilgjengelige i disse versjonene.

Teksteffekter

Effekter på tekst fjernes

Effekter på tekst fjernes permanent med mindre effektene brukes ved hjelp av en egendefinert stil.

Hvis tekst effektene brukes ved hjelp av en egen definert stil, vises de på nytt når dokumentet åpnes på nytt i Word 2016 eller 2013.

Alternativ tekst i tabeller

Tabeller vil miste alternativ tekst informasjon.

Alternativ tekst vises når et dokument er på nettet. I Word 97-2003-format fjernes alternativ tekst i tabeller permanent.

Blokkering av forfattere

All informasjon om hvor andre forfattere redigerer i dette dokumentet, fjernes permanent.

Redigerings blokker fjernes fra alle områder som de ble brukt i, og hele dokumentet er tilgjengelig for redigering.

WordArt

Tekst effekter blir fjernet.

WordArt konverteres til statisk tekst.

Diagrammer

Et diagram i dette dokumentet kan inneholde data i celler utenfor rad-og Kol onne grensen til det valgte fil formatet. Data utover 256 (IV) kolonner av 65 536 rader vil ikke bli lagret.

Noen diagrammer konverteres til bilder som ikke kan endres. Hvis diagrammet eller diagrammet er basert på data utover radene og Kol onnene som støttes av Word 97-2003, vil disse dataene gå tapt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×