Når du bruker kompatibilitetskontrollen, kan det hende du ser meldinger som bestemmer potensielle tap av funksjonalitet når du lagrer en PowerPoint-presentasjon som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). Dette dokumentet inneholder meldinger som genereres av kompatibilitetskontrollen. Bruk informasjonen under hver melding til å finne ut hvorfor meldingen vises, og hva du kan gjøre for å løse problemet.   

Hvis du vil lære hvordan du bruker kompatibilitetskontrollen, kan du se Bruke kompatibilitetsmodus til å arbeide med ulike versjoner av PowerPoint.

Det finnes to typer kompatibilitetskontrollmeldinger:

 1. I det vanligste tilfellet mister du redigeringsfunksjonaliteten bare når du åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du for eksempel lagrer en presentasjon med en SmartArt-grafikk i en tidligere versjon av PowerPoint-format, og deretter åpner filen i noen tidligere versjoner av PowerPoint, endres SmartArt-grafikk til et bilde. Hvis du imidlertid åpner filen på nytt i en nyere versjon av PowerPoint uten å gjøre endringer i det SmartArt-grafikk bildet, kan du fortsette å redigere SmartArt-grafikk. Denne typen meldinger inneholder teksten «i tidligere versjoner av PowerPoint».

 2. I det andre tilfellet går funksjonalitet tapt for godt. Hvis du for eksempel endrer plassholderteksten i et egendefinert oppsett, mister du plassholderteksten for godt.

Du kan ikke redigere noe innhold fra senere versjoner av PowerPoint i tidligere versjoner av PowerPoint. Figurer og tekst med nye effekter konverteres for eksempel til bilder (punktgrafikk) i noen tidligere versjoner av PowerPoint for å sikre at de ser like ut i en presentasjon. Det betyr at du ikke kan endre linjetykkelsen, fyllfargen eller andre aspekter ved figurer og tekst. Når teksten er konvertert til en punktgrafikk, vises heller ikke eventuelle animasjoner i teksten i presentasjonen.

Tips:   Hvis du vil endre en SmartArt-grafikk, en figur eller andre objekter i presentasjonen, lagrer du en kopi av PowerPoint-presentasjonen, og deretter lagrer du kopien som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). Ved å gjøre dette kan du gjøre endringer i den opprinnelige presentasjonen hvis SmartArt-grafikk, figurer eller andre objekter konverteres til bilder når du lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon.

Medieklipp som er innebygd eller oppgradert i PowerPoint 2010 eller nyere versjoner, konverteres til et bilde som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et medieklipp som ble satt inn eller oppgradert i presentasjonen.

Sett inn medieklippet på nytt, og bruk Koble til fil i stedet for innebygging.

Utseendet til figuren beholdes ved at noen effekter konverteres til bilder som brukes som fyll i figuren. Du kan fortsatt redigere eventuell tekst fordi teksten vises oppå disse bildene.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: skygge (innvendig), glød, skråkant, myke kanter eller graderingsfyll.

Fjern effektene.

Utseendet til figuren beholdes ved at figuren og eventuell tekst i den konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Tekst med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, skygge (innvendig), glød, transformering, 3D-rotasjon, tekstomriss eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern teksteffektene.

Tekst med gjennomstreking eller dobbel gjennomstreking, kolonner med tekst, tekst med innrykksnivå 6–9 eller loddrett tekst.

Fjern disse ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen eller Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

En figur med en gjenspeilingseffekt.

Fjern effektene.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Utseendet til SmartArt-grafikken beholdes ved at SmartArt-grafikken konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

SmartArt-grafikk.

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i PowerPoint-versjoner tidligere enn Office PowerPoint 2007. Men du kan bruke Del opp gruppe på SmartArt-grafikken, som du deretter kan endre ved å bruke tidligere versjoner av PowerPoint. Du bør imidlertid være oppmerksom på at når du har konvertert SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, vil ikke funksjonalitet på fanen SmartArt-verktøy være tilgjengelig lenger.

Utseendet til tabellen beholdes ved at tabellen konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En tabell med WordArt i cellene.

Fjern teksteffektene.

En tabell med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, celleskråkant, skygge eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Denne meldingen vises når du legger til en effekt i en figur som fører til at det konverterte bildet blir større enn 30 MB.

Meldingen vises fordi figuren inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint, og eventuelle effekter blir fjernet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Det kan hende du får denne meldingen hvis presentasjonen inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang, egendefinerte elementer i brukergrensesnittet som ikke støttes i eldre versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007, eller begge deler. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere knapper som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang spesifikt for denne presentasjonen.

Et tilpasset grensesnitt.

Siden Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent i Office PowerPoint 2007 og PowerPoint 2010 er svært forskjellig fra menyene og verktøylinjene i tidligere versjoner av PowerPoint, vil eventuelle tilpasninger som er gjort i Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010, ikke være tilgjengelig i tidligere versjoner av PowerPoint.

Du kan legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjene og menyene i tidligere versjoner av PowerPoint.

I Microsoft Office Excel 2007 og nyere er regnearkstørrelsen 16 384 kolonner ganger 1 048 576 rader. Regnearkstørrelsen i tidligere versjoner av Excel imidlertid bare 256 kolonner ganger 65 536 rader. Data i celler utenfor denne kolonne- og radgrensen går tapt i tidligere versjoner av Excel. Formelreferanser til data i dette området returnerer en #REF! -feil.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et diagram som har blitt opprettet av data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet.

Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen i Excel for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad- og kolonnegrensen, merk dem, og plasser dem innenfor kolonne- og radgrensen i regnearket eller i et annet regneark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn.

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med én eller flere ActiveX-kontroller, som en PowerPoint 97-2003-presentasjon (*.ppt).

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere ActiveX-kontroller som har blitt lagt til i et egendefinert oppsett.

Klikk Fortsett hvis presentasjonen ikke inneholder kode. Koden blir da fjernet fra presentasjonen.

Klikk Avbryt hvis presentasjonen inneholder kode, og du vil beholde den.

Obs!: 

 • Du kan ikke lagre kode tilknyttet ActiveX-kontroller i egendefinerte oppsett i filformater som er eldre enn PowerPoint 2007.

 • Lagre filen som en presentasjonsfil (*.pptx) for å hindre at kode skades eller går tapt

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Når du lagrer presentasjonen som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk spørsmålsteksten til standard plassholdertekst eller til en tekstboks.

Endre plassholderen til en tekstboks, og skriv inn den egendefinerte meldingen i tekstboksen.

Denne meldingen vises når du legger til en animasjonseffekt i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er lagt til i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Når du lagrer en presentasjon som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk plassholderen til en standard plassholder uten animasjon.

Endre plassholderen til en tekstboks eller figur, og bruk animasjonen på den.

Når du bruker visse animasjonseffekter på figurer og deretter lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon av PowerPoint, kan det hende animasjonene ikke vises. Det skyldes at animasjonen er koblet til tekst eller en figur som har blitt konvertert til et bilde.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er brukt på en figur som ikke kan redigeres (for eksempel SmartArt-grafikk).

Når du lagrer en presentasjon som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk plassholderen til en standard plassholder uten animasjon.

Endre objektet til et animert bilde ved å gjøre følgende:

 1. Merk figuren på lysbildet.

 2. Høyreklikk figuren, og velg Lagre som bilde.

 3. Klikk Bilde i Bilder-gruppen på fanen Sett inn.

 4. Gå til bildet, og klikk deretter Sett inn.

 5. Bruk animasjonen på bildet.

Når du lagrer en presentasjon som inneholder en ikke-initialisert ActiveX-kontroll, vises denne meldingen. En ikke-initialisert ActiveX-kontroll er en kontroll som ikke har blitt aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer ActiveX-kontroller, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En ActiveX-kontroll som ikke er initialisert.

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet. Da vises det en sikkerhetsdialogboks der du kan aktivere ActiveX-kontrollen. Når du gjør det, initialiseres ActiveX-kontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør et trygt valg før du klikker et alternativ, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

 2. Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fulgt trinn 1, sletter du ActiveX-kontrollen fra presentasjonen.

Du kan få denne advarselen hvis en følsomhetsetikett brukes til å klassifisere dataene i dokumentet. Du kan se etiketten på statuslinjen eller ved å gå til Hjem-> følsomhet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Én eller flere følsomhetsetiketter som er brukt på presentasjonen.

Bruk etiketten på nytt etter at du har lagret dokumentet ved hjelp av Azure Information Protection Client.

Eventuelle innholdsmerker som er brukt på dokumentet, for eksempel endringer i topptekst/bunntekst/vannmerke, beholdes.

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Bruk Kompatibilitetskontroll til å identifisere potensielle tap av funksjonalitet når du lagrer Microsoft Office PowerPoint 2007 i filformatet for en tidligere versjon av PowerPoint. Dette dokumentet inneholder meldinger som genereres av kompatibilitetskontrollen. Bruk informasjonen under hver melding til å finne ut hvorfor meldingen vises, og hva du kan gjøre for å løse problemet.

Det finnes to forskjellige typer kompatibilitetskontrollmeldinger.

I det vanligste tilfellet mister du redigeringsfunksjonaliteten bare når du åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du for eksempel lagrer en presentasjon med SmartArt-grafikk i en tidligere versjon av PowerPoint-format, og deretter åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint, endres SmartArt-grafikken til et bilde. Hvis du imidlertid åpner filen på nytt i Office PowerPoint 2007, uten å gjøre endringer i SmartArt-grafikkbildet, kan du fortsette å redigere SmartArt-grafikken. Disse meldingstypene har «i tidligere versjoner av PowerPoint» i dem.

I det andre tilfellet mister du funksjonaliteten permanent. Hvis du for eksempel endrer plassholderteksten i et egendefinert oppsett, mister du plassholderteksten for godt.

Du kan ikke redigere Office PowerPoint 2007 innhold i tidligere versjoner av PowerPoint. Figurer og tekst med nye effekter konverteres for eksempel til bilder (punktgrafikk) i tidligere versjoner av PowerPoint for å sikre at de ser like ut i en presentasjon. Det betyr at du ikke kan endre linjetykkelsen, fyllfargen eller andre aspekter ved figurer og tekst. Når teksten er gjort om til punktgrafikk, vises heller ikke eventuelle animasjoner på teksten under presentasjonen.

Tips!: Hvis du vil endre SmartArt-grafikk, en figur eller andre objekter i Office PowerPoint 2007-presentasjonen, lagrer du en kopi av Office PowerPoint 2007-presentasjonen, og deretter lagrer du kopien som en PowerPoint 97-2003-fil. Når du gjør dette, kan du gjøre endringer i den opprinnelige Office PowerPoint 2007-presentasjonen hvis SmartArt-grafikk, figurer eller andre objekter konverteres til bilder når du lagrer presentasjonen i filformatet til en tidligere versjon.

Utseendet til figuren beholdes ved at noen effekter konverteres til bilder som brukes som fyll i figuren. Du kan fortsatt redigere eventuell tekst fordi teksten vises oppå disse bildene.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene eller gradert fyll.

Utseendet til figuren beholdes ved at figuren og eventuell tekst i den konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Tekst med én eller flere av følgende effekter: gjenspeiling, glød, skråkant, skygge (indre eller perspektiv), fordreid transformering, 3D-rotasjon, tekstomriss eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern teksteffekten, omrisset eller fyllet.

Tekst med gjennomstreking eller dobbel gjennomstreking, kolonner med tekst, tekst med innrykksnivå 6–9 eller loddrett tekst.

Fjern disse ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen eller Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene eller gradert fyll.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern 3D-effekten.

Utseendet til SmartArt-grafikken beholdes ved at SmartArt-grafikken konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

SmartArt-grafikk.

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i PowerPoint-versjoner tidligere enn Office PowerPoint 2007. Du kan imidlertid konvertere SmartArt-grafikkentil enkeltfigurer , som deretter kan endres ved hjelp av tidligere versjoner av PowerPoint. Vær oppmerksom på at når du konverterer SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, er ikke funksjonaliteten på Fanene SmartArt-verktøy lenger tilgjengelig.

Hvis du vil beholde det visuelle utseendet på tabellen, konverteres tabellen til et bilde som du ikke kan redigere i en tidligere versjon av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En tabell med WordArt i cellene.

Fjern WordArt-stilen.

En tabell med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, celleskråkant, skygge eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Denne meldingen vises når du legger til en effekt i en figur som fører til at det konverterte bildet blir større enn 30 MB.

Meldingen vises fordi figuren inneholder

Løsning t o prøv

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene eller gradert fyll.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint, og eventuelle effekter blir fjernet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern 3D-effekten.

Det kan hende du får denne meldingen hvis presentasjonen inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang, egendefinerte elementer i brukergrensesnittet som ikke støttes i eldre versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007, eller begge deler. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere knapper som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang spesifikt for denne presentasjonen.

Et tilpasset grensesnitt.

Siden Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent i Office PowerPoint 2007 er svært forskjellig fra menyene og verktøylinjene i tidligere versjoner av PowerPoint, er eventuelle tilpasninger som ble gjort i Office PowerPoint 2007, ikke tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Du kan legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjene og menyene i tidligere versjoner av PowerPoint.

I Microsoft Office Excel 2007 er regnearkstørrelsen 16 384 kolonner ganger 1 048 576 rader, men regnearkstørrelsen i tidligere versjoner av Excel er bare 256 kolonner ganger 65 536 rader. Data i celler utenfor denne kolonne- og radgrensen går tapt i tidligere versjoner av Excel. Formelreferanser til data i dette området returnerer en #REF! -feil.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et diagram som er opprettet fra data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen for det valgte filformatet.

Klikk Søk i Office Excel 2007-kompatibilitetskontrollen for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad- og kolonnegrensene, merk dem, og plasser dem innenfor kolonne- og radgrensene eller i et annet ark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn.

Når du lagrer en Office PowerPoint 2007-presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med én eller flere ActiveX-kontroller som en PowerPoint 97-2003-presentasjon (.ppt), vises denne meldingen.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Én eller flere ActiveX kontroller som er lagt til i et egendefinert oppsett.

Klikk Fortsett hvis presentasjonen ikke inneholder kode.

Hvis presentasjonen inneholder kode, klikker du Avbryt.

Obs!: 

 • I Office PowerPoint 2007 kan du ikke lagre kode som er knyttet til ActiveX på egendefinerte oppsett til tidligere PowerPoint filformater.

 • Hvis du vil unngå tapt eller skadet kode, lagrer du filen som en PowerPoint 2007 (.pptx) fil.

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Slett den tilpassede ledeteksten fra det egendefinerte oppsettet.

Merk den egendefinerte teksten i plassholderen i lysbildemalvisningen, og slett den. Standard plassholdertekst returneres når den egendefinerte teksten slettes.

Denne meldingen vises når du legger til en animasjonseffekt i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er lagt til i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Slett animasjonseffekten fra plassholderen ved å gjøre følgende:

 1. Velg plassholderen i lysbildemalvisningen.

 2. Klikk Egendefinert animasjon i Animasjoner-gruppen Animasjoner-fanen.

 3. Klikk Fjern ippgaverute egendefinert animasjon.

Når du bruker bestemte animasjonseffekter på figurer, og deretter lagrer presentasjonen i filformatet til en tidligere versjon av PowerPoint, kan det hende animasjonene ikke vises. Dette er fordi animasjonen er på tekst eller en figur som er gjort om til et bilde.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som brukes på en figur som ikke kan redigeres.

Slett animasjonen ved å gjøre følgende:

 1. Klikk figuren som inneholder animasjonen du vil slette.

 2. Velg Ingen animasjon i Animer-listen i Animasjoner-gruppenAnimasjoner-fanen.

Når du lagrer en presentasjon som inneholder en ikke-initialisert ActiveX-kontroll, vises denne meldingen. En ikke-initialisert ActiveX-kontroll er en kontroll som ikke har blitt aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ActiveX kontroller, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX i Office dokumenter.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En ActiveX-kontroll som ikke er initialisert.

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet. Det vises en sikkerhetsdialogboks som gir deg muligheten til å aktivere Active X-kontrollen. Når du gjør det, initialiseres ActiveX-kontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du foretar en sikker beslutning før du klikker et alternativ, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX i Office filer.

 2. Hvis du fortsatt ser meldingen etter å ha utført trinn 1, sletter du ActiveX kontrollen fra presentasjonen.

Du kan få denne advarselen hvis en følsomhetsetikett brukes til å klassifisere dataene i dokumentet. Du kan se etiketten på statuslinjen eller ved å gå til Hjem-> følsomhet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Én eller flere følsomhetsetiketter som er brukt på presentasjonen.

Bruk etiketten på nytt etter at du har lagret dokumentet ved hjelp av Azure Information Protection Client.

Eventuelle innholdsmerker som er brukt på dokumentet, for eksempel endringer i topptekst/bunntekst/vannmerke, beholdes.

Relaterte emner

Åpne en presentasjon som er opprettet i en annen versjon av PowerPoint

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×