Kompatibilitetskontrollen fant ett eller flere kompatibilitetsproblemer relatert til pivottabeller.

Viktig!: Før du fortsetter med å lagre arbeidsboken i et tidligere format, bør du håndtere problemer som fører til betydelig tap av funksjonalitet, for å hindre permanent tap av data eller funksjonalitet.

Problemer som fører til mindre gjengivelsestap, er det kanskje ikke nødvendig å løse før du fortsetter med å lagre arbeidsboken. Data eller funksjonalitet går ikke tapt, men det er ikke sikkert at arbeidsboken vil se ut eller fungere på nøyaktig samme måte når du åpner den i en tidligere versjon av Microsoft Excel.

I denne artikkelen

Problemer som kan føre til betydelig tap av funksjonalitet

Problem

Løsning

En pivottabell i denne arbeidsboken overskrider tidligere grenser og vil gå tapt hvis den lagres i et tidligere filformat. Bare pivottabeller som er opprettet i kompatibilitetsmodus, vil fungere i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere støtter en pivottabell 1 048 576 unike elementer per felt, men i Excel 97-2003 støttes bare 32 500 elementer per felt.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som overskrider de tidligere grensene. Lagre arbeidsboken i Excel 97-2003-format, og opprett deretter pivottabellen på nytt i kompatibilitetsmodus.

En pivottabell i denne arbeidsboken inneholder betingede formateringsregler som er brukt på celler i skjulte rader eller kolonner. For å unngå at disse reglene går tapt i tidligere versjoner av Excel kan du vise disse radene eller kolonnene.

Hva det betyr    Reglene for betinget formatering som er brukt på celler i skjulte rader eller kolonner, går tapt i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de skjulte radene eller kolonnene som inneholder betingede formateringsregler, og utvid deretter disse radene og kolonnene før du lagrer arbeidsboken i et tidligere Excel-filformat.

Denne arbeidsboken inneholder navngitte sett som ikke er tilknyttet en pivottabell. Disse navngitte settene blir ikke lagret.

Hva det betyr    Navngitte sett som ikke er knyttet til en pivottabell, fjernes i Excel 97-2007.

Hva du må gjøre    For å unngå dette problemet, må du passe på at du oppretter en pivottabell ved hjelp av en tilkobling.

En pivottabell i arbeidsboken har en aktivert hva-skjer-hvis-analyse. Upubliserte hva-skjer-hvis-endringer går tapt i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Endringer i hva-skjer-hvis-analyser som ikke er publisert til serveren, vises ikke i tidligere versjoner av Excel.

Gjør følgende    Kontroller at du publiserer hva-skjer-hvis-analyseendringene før du åpner arbeidsboken i en tidligere versjon av Excel (pivottabellverktøy, fanen Analyser , Beregninger-gruppen , OLAP-verktøy-knappen , Hva-skjer-hvis-analyse).

En pivottabell i arbeidsboken inneholder en dataakse som vises med samme mål flere ganger. Denne pivottabellen blir ikke lagret.

Det betyr følgende    I Excel 2010 og nyere kan du duplisere et mål i en pivottabell som er koblet til en OLAP-datakilde (Online Analytical Processing). Pivottabellen kan ikke vises i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder en dataakse der mer enn ett av de samme målene vises, og fjern deretter eventuelle dupliserte mål slik at bare ett mål beholdes.

En pivottabell eller datatilkobling i denne arbeidsboken inneholder serverinnstillinger som ikke finnes i tidligere versjoner av Excel. Noen serverinnstillinger for pivottabell eller datatilkobling lagres ikke.

Hva det betyr    Enkelte innstillinger for pivottabell- eller datatilkoblingsservere som ikke er tilgjengelige i Excel 97-2007, går tapt.

Gjør følgende    Kontroller at serverinnstillingene du bruker, er kompatible med tidligere versjoner av Excel, og gjør deretter de nødvendige endringene (pivottabellverktøy, fanen Analyser , Data-gruppen , knappen Endre datakilde , kommandoen Tilkoblingsegenskaper ).

En pivottabell i arbeidsboken inneholder data representert ved hjelp av funksjonen Vis verdier som. Disse egendefinerte utdataene lagres ikke, men erstattes av de opprinnelige verdiene fra datakilden.

Det betyr følgende    Vis verdier som-funksjonen støttes ikke i Excel 97-2007, og egendefinerte verdidata du har angitt (for eksempel % av total for overordnet rad, % av totalsum for overordnet kolonne eller % løpende totalsum) kan ikke vises.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellene som inneholder egendefinerte verdiutdata, og fjern deretter disse utdataene (høyreklikk feltet, klikk Vis verdier som, Ingen beregning).

Denne arbeidsboken inneholder egendefinerte innebygde data. Disse dataene lagres ikke.

Det betyr følgende    Innebygde egendefinerte data, for eksempel Power Pivot data, støttes ikke i Excel 97-2007. Dataene vil gå tapt.

Gjør følgende    Fjern Power Pivot data fra en arbeidsbok som du har tenkt å arbeide med i en tidligere versjon av Excel.

Denne arbeidsboken inneholder slicere som kan brukes til å filtrere pivottabeller og KUBE-funksjoner i arbeidsboken. Slicere fungerer ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    Slicere vil ikke være tilgjengelige i Excel 97-2007, men vil fortsatt være tilgjengelig for bruk i Excel 2010 eller nyere.

Hva du må gjøre    Du kan bruke pivottabellfiltre til å filtrere dataene i den tidligere versjonen av Excel.

Denne arbeidsboken inneholder slicere som kan brukes til å filtrere pivottabeller og KUBE-funksjoner i arbeidsboken. Slicere lagres ikke. Formler som refererer til slicere, returnerer en #NAME? -feil.

Det betyr følgende    Slicere støttes ikke i tidligere versjoner av Excel. De kan ikke vises og vil gå tapt.

Oppdaterer du tilkoblinger som har OLAP-funksjoner som refererer til slicere, som returnerer #NAME? i stedet for de forventede resultatene.

Hva du må gjøre    Bruk pivottabellfiltre i stedet for slicere til å filtrere dataene.

Til toppen av siden

Problemer som fører til mindre tap av gjengivelse

Problem

Løsning

Det er brukt en pivottabellstil på en pivottabell i denne arbeidsboken. Formatering med pivottabellstil kan ikke vises i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Temabaserte pivottabellstiler er ikke tilgjengelige i Excel 97-2003 og kan ikke vises.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som har en pivottabellstil, fjern denne pivottabellstilen, og bruk deretter pivottabellformatering manuelt som støttes i tidligere versjoner av Excel.

En pivottabell i denne arbeidsboken fungerer ikke i versjoner tidligere Excel 2007. Bare pivottabeller som er opprettet i kompatibilitetsmodus, fungerer i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    En pivottabell du oppretter i Excel 2007 eller senere, kan ikke oppdateres i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som er opprettet i gjeldende filformat. Lagre arbeidsboken i Excel 97-2003-format, og opprett deretter denne pivottabellen på nytt i kompatibilitetsmodus, slik at du kan åpne den i Excel 97-2003 uten tap av funksjonalitet.

En pivottabell i denne arbeidsboken inneholder felt i kompakt format. I tidligere versjoner av Excel vil dette oppsettet endres til tabellformat.

Hva det betyr    Komprimert form (alene eller i kombinasjon med tabell- eller disposisjonsformat) for å hindre at relatere data spres vannrett utenfor skjermen, og for å redusere rullingen til et minimum, er ikke tilgjengelig i Excel 97-2003, og feltene vises bare i tabellformat.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder felt i et komprimert skjema, og endre deretter dette formatet til disposisjonsskjema eller tabellformat etter behov ved å fjerne merket for Slå sammen og midtstill celler med etiketter (pivottabellverktøy, fanen Analyser , pivottabellgruppen , Kommandoen Alternativer , oppsett & Format-fanen ).

En pivottabell i denne arbeidsboken inneholder innstillinger som ikke finnes i tidligere versjoner av Excel. Noen pivottabellinnstillinger lagres ikke.

Det betyr følgende    Noen pivottabellinnstillinger støttes ikke i Excel 97-2007. Disse innstillingene vil gå tapt.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder innstillingene som ikke støttes, og gjør deretter de nødvendige endringene.

Et pivotdiagram i arbeidsboken inneholder bestemte feltknapper som er aktivert eller deaktivert. Alle feltknapper lagres som aktivert.

Hva det betyr    Feltknapper som ikke vises i en pivotdiagramrapport, lagres som aktivert når du åpner og lagrer arbeidsboken i en tidligere versjon av Excel.

Hva du må gjøre    Når du åpner en arbeidsbok på nytt etter at du har lagret den i et filformat for en tidligere versjon av Excel, må du aktivere og deaktivere feltknapper til å vise de du vil skal vises (Pivotdiagramverktøy, fanen Analyser, Vis/Skjul-gruppen, Feltknapper-knappen).

En pivottabell i denne arbeidsboken inneholder ett eller flere navngitte sett. Noen egenskaper for de navngitte settene kan ikke lagres.

Det betyr følgende    Ett eller flere navngitte sett har ikke-standard egenskapsinnstillinger som kanskje ikke lagres når du lagrer arbeidsboken i Excel 97-2003-filformatet.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder de navngitte settegenskapene som er endret, og foreta deretter de nødvendige justeringene i dialogboksen Feltinnstillinger . Høyreklikk et medlem av det navngitte settet, og klikk deretter Feltinnstillinger. Kontroller at det ikke er merket av for Vis elementer fra forskjellige nivåer i separate felt på fanen Oppsett & Skriv ut, og at det er merket av for Automatisk rekkefølge og fjern duplikater fra settet (standardinnstillingen).

En tilkobling i denne arbeidsboken inneholder ett eller flere navngitte sett eller beregnede medlemmer. Noen egenskaper for de navngitte settene eller beregnede medlemmene kan ikke lagres.

Det betyr følgende    Navngitte sett eller beregnede medlemmer har egenskaper som ikke støttes i Excel 2007 og Excel 97-2003. Disse egenskapene kan ikke lagres.

Hva du må gjøre   Høyreklikk et medlem av de navngitte settene, og klikk deretter Feltinnstillinger eller Innstillinger for verdifelt, og gjør deretter de nødvendige justeringene.

Denne arbeidsboken har en slicerstil, og den støttes ikke i tidligere versjoner av Excel. Denne slicerstilen blir ikke lagret.

Hva det betyr    En egendefinert slicerstil går tapt når arbeidsboken lagres til filformatet for en tidligere versjon av Excel.

Hva du må gjøre   Fordi slicere ikke støttes i tidligere versjoner av Excel, er det ingenting du kan gjøre for å beholde en egendefinert slicerstil. I den tidligere versjonen av Excel kan du bruke pivottabellfiltre til å filtrere dataene.

En pivottabell i arbeidsboken inneholder et eller flere felt som inneholder gjentatte etiketter. Hvis pivottabellen oppdateres, går disse etikettene tapt.

Hva det betyr    Gjentatte etiketter støttes ikke i Excel 97-2007, og etikettene vil gå tapt når du oppdaterer pivottabellen i den tidligere versjonen av Excel.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder gjentatte etiketter, og stopp deretter gjentagelse av etiketter (Pivottabellverktøy, fanen Utforming, Oppsett-gruppen, Rapportoppsett-knappen, kommandoen Ikke gjenta elementetiketter).

Alternativ tekst brukes for en pivottabell i denne arbeidsboken. Alternativ tekst i pivottabeller fjernes i tidligere versjoner enn Excel 2007.

Hva det betyr    Alternativ tekst er ikke tilgjengelig i Excel 97-2007, og kan ikke vises i disse tidligere versjonene av Excel.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder alternativ tekst. Hvis du vil den vise alternative teksten i den tidligere versjonen av Excel, kan du kopiere den til en tom celle i regnearket, eller du kan sette inn en kommentar som inneholder teksten.

Høyreklikk hvor som helst i pivottabellen, og klikk Alternativer for pivottabell. Merk den alternative teksten i beskrivelsesboksen på alternativ tekst-fanen, og trykk deretter CTRL+C for å kopiere den.

Alternativ tekst brukes på en pivottabell i arbeidsboken. Alternativ tekst kan ikke vises i Excel 2007.

Det betyr følgende    Alternativ tekst er ikke tilgjengelig i Excel 97-2007, og kan ikke vises.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder alternativ tekst. Hvis du vil den vise alternative teksten i den tidligere versjonen av Excel, kan du kopiere den til en tom celle i regnearket, eller du kan sette inn en kommentar som inneholder teksten.

Høyreklikk hvor som helst i pivottabellen, og klikk Alternativer for pivottabell. Merk den alternative teksten i beskrivelsesboksen på alternativ tekst-fanen, og trykk deretter CTRL+C for å kopiere den.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×