Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer konfidensintervallet for en populasjons gjennomsnitt ved hjelp av en normalfordeling.

Beskrivelse

Konfidensintervallet er et verdiområde. Eksempelgjennomsnittet ditt, x, er i midten av dette området, og området er x ± CONFIDENCE.NORM. Hvis for eksempel x er eksempelgjennomsnittet for leveringstider for produkter bestilt via e-post, x ± KONFIDENS. NORM er en rekke befolkningsmidler. For populasjonsgjennomsnittet, μ0, i dette området, er sannsynligheten for å oppnå et utvalgsgjennomsnittet lenger fra μ0 enn x større enn alfa. for populasjonsgjennomsnittet, μ0, ikke i dette området, er sannsynligheten for å oppnå et utvalgsgjennomsnittet lenger fra μ0 enn x mindre enn alfa. Anta med andre ord at vi bruker x, standard_dev og størrelse til å konstruere en tosidig test på signifikansnivå alfa av hypotesen om at populasjonsgjennomsnittet er μ0. Da vil vi ikke avvise denne hypotesen hvis μ0 er i konfidensintervallet og vil avvise den hypotesen hvis μ0 ikke er i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillater ikke at vi antyder at det er sannsynlighet 1 – alfa at neste pakke vil ta en leveringstid som er i konfidensintervallet.

Syntaks

KONFIDENS.NORM(alfa;standardavvik;størrelse)

Syntaksen for funksjonen KONFIDENS.NORM har følgende argumenter:

 • Alfa     Obligatorisk. Signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået. Konfidensnivået er lik 100(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05 angir et konfidensnivå på 95 %.

 • Standardavvik     Obligatorisk. Populasjonens standardavvik for dataområdet, og antas kjent.

 • Størrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

Kommentarer

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, KONFIDENS. NORM returnerer #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1, KONFIDENS. NORM returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis standard_dev ≤ 0, KONFIDENS. NORM returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.

 • Hvis størrelsen < 1, KONFIDENS. NORM returnerer #NUM! som feilverdi.

 • Hvis vi antar at alfa er lik 0,05, må vi beregne området under standard normalkurven som er lik (1 - alfa), eller 95 %. Denne verdien er ± 1,96. Konfidensintervallet blir derfor:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansnivå

2,5

Standardavvik for populasjonen

50

Størrelsen på utvalget

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENS.NORM(A2;A3;A4)

Konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon. Det vil si at den gjennomsnittlige reisetiden til arbeid er lik 30 ± 0,692952 minutter, eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692952

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×