I Word kan du velge å lime inn tekst ved hjelp av formateringen av kilden, målet eller bare ren tekst. Hvis du alltid vil bruke ett av alternativene, angir du det som standard for innlimt tekst.

Angi standard alternativer for innliming

Som standard Word den opprinnelige formateringen når du limer inn innhold i et dokument ved hjelp av CTRL+V, Lim inn-knappen eller høyreklikker + Lim inn. Hvis du vil endre standardinnstillingen, følger du disse trinnene.

 1. Gå til Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Under Klipp ut, kopier og liminn velger du pil ned for innstillingen du vil endre .

  • Innliming i samme dokument    Når du limer inn innhold i det samme dokumentet som du kopierte innholdet fra.

  • Innliming mellom dokumenter    Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet Word-dokument.

  • Innliming mellom dokumenter ved uoverensstemmelser mellom stildefinisjoner    Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet Word-dokument, og stilen som er tilordnet den kopierte teksten, defineres på en annen måte i dokumentet der teksten limes inn.

  • Innliming fra andre programmer    Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program, for eksempel en nettleser.

  Kopier – alternativer for innliming i Word

 3. Hver innstilling har alternativer du kan angi:

  Behold kildeformatering
  Flett formatering
  Behold bare tekst

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se Få det utseendet du ønsker.

 4. Velg OK.

Obs!: 

 • Du kan også velge Angi standard innliming fra menyen Alternativer for innliming Knappen Alternativer for innliming menyen.

 • Lim inn-menyen med angi standard innliming valgt

Endre alternativer når du limer inn innhold

Når du kopierer innhold fra en formatert kilde, for eksempel en nettside eller et Word dokument, kan du velge alternativer når du limer det inn i dokumentet.

 1. Klikk eller trykk der du vil lime inn innholdet.

 2. Trykk CTRL + V, og velg deretter Alternativer for innliming Knappen Alternativer for innliming.

 3. Hold pekeren over knappene for en direkte gjennomgang.

  Lim inn rullegardinpil med markøren som holder pekeren over teksten

 4. Velg innlimingsalternativet du vil bruke.

Knappen Alternativer for innliming Knappen Alternativer for innliming lar deg velge formateringsalternativer og er aktivert som standard. Hvis du ikke ser knappen, kan det hende at den er slått av. Følg disse trinnene for å slå den på.

 1. Gå til Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Velg Vis knappen Alternativer for innliming når innholdet limes inn i inndelingen Klipp ut, kopier og lim inn.

 3. Velg OK.

Hvis innstillingen er på, men du ikke ser knappen når du limer inn, må du passe på at du limer inn formatert innhold, ikke ren tekst (for eksempel fra Notisblokk.)

Når du kopierer tekst fra et Word dokument, en nettside eller et annet appdokument og limer den inn i et Word-dokument, kan du velge hvordan teksten skal formateres. Du kan beholde den opprinnelige formateringen, flette med målformateringen eller lime inn ren tekst.

 • Behold kildeformatering (K)    Dette alternativet bruker du til å beholde formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten, kopieres til måldokumentet.

 • Flett formatering (M)    Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Bilde (U)    Dette alternativet er bare tilgjengelig Microsoft 365 abonnement. Konverterer tekst til et bilde og limer den inn. Teksten kan ikke endres, men du kan behandle den som et hvilket som helst annet bilde og bruke effekter, kantlinjer eller rotasjon. Når dette er valgt, velger du alternativer på Bildeformat-fanen.

 • Behold bare tekst (T)    Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Når du limer inn elementer fra en punktliste eller nummerert liste i en annen liste, kan du beholde den opprinnelige formateringen eller sekvensen, eller blande inn med nummerering eller punktmerking i mållisten.

Lime inn nummererte elementer slik at sekvensen fortsetter    Velg Fortsett liste (C) for å få innsatte elementer i rekkefølge i listen.

Behold opprinnelig sekvens på nummererte elementer    Velg Ny liste (N) for å få innsatte elementer til å beholde den opprinnelige listesekvensen.

Lime inn punktelementer i en nummerert liste    Hvis du vil beholde punktene, velger du Behold kildeformatering (K). Hvis du vil konvertere punktmerking til tall, velger du Flett formatering (M).

Lime inn nummererte elementer i en punktliste    Hvis du vil beholde de opprinnelige tallene, velger du Ikke slå sammen liste (D). Hvis du vil konvertere tallene til punktmerking, velger du Flett liste (M).

Lim inn bare tekst-lister    Som standard beholdes punktmerking og tall ved innliming av bare tekst. Slik deaktiverer du denne virkemåten:

 1. Gå til Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Fjern merket for Behold punktmerking og tall når du limer inn tekst med alternativet Behold bare tekst.

 3. Velg OK.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×