Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Konverterer et tall fra ett målesystem til et annet. KONVERTER-funksjonen kan for eksempel oversette en tabell med avstander i engelske mil til en tabell med avstander i kilometer.

Syntaks

KONVERTER (tall;fra_enhet;til_enhet)

Tall     er verdien angitt i fra_enhet som skal konverteres.

Fra_enhet     er enhetene for tall.

Til_enhet     er enhetene for resultatet. KONVERTER godtar følgende tekstverdier (i anførselstegn) for fra_enhet og til_enhet:

Vekt og masse

Vekt og masse

Fra_enhet eller til_enhet

Gram

"g"

Slugg

"sg"

Pund masse (handelsvekt)

"lbm"

U (atomisk masseenhet)

"u"

Unse masse (handelsvekt)

"ozm"

Grain

"grain"

Amerikansk (kort) hundrevekt

"cwt" eller "shweight"

Engelsk hundrevekt

"uk_cwt" eller "lcwt" ("hweight")

Stone

"stone"

Tonn

"ton"

Engelsk tonn

"uk_ton" eller "LTON" ("brton")

Avstand

Avstand

Fra_enhet eller til_enhet

Meter

"m"

Engelsk mile

"mi"

Nautisk mil

"Nmi"

Tomme

"in"

Fot

"ft"

Yard

"yd"

Ångstrøm

"ang"

Ell

"ell"

Lysår

"ly"

Parsec

"parsec" eller "pc"

Pica (1/72 tomme)

"Picapt" eller "Pica"

Pica (1/6 tomme)

"pica"

Amerikansk kartleggingsmile (offentlig mile)

"survey_mi"

Klokkeslett

Klokkeslett

Fra_enhet eller til_enhet

År

"yr"

Dag

"day" eller "d"

Time

"hr"

Minutt

"mn" eller "min"

Sekund

"sec" eller "s"

Trykk

Trykk

Fra_enhet eller til_enhet

Pascal

"Pa" (eller "p")

Atmosfære

"atm" (eller "at")

mm kvikksølv

"mmHg"

PSI

"psi"

Torr

"Torr"

Kraft

Kraft

Fra_enhet eller til_enhet

Newton

"N"

Dyn

"dyn" (eller "dy")

Poundforce

"lbf"

Pond

"pond"

Energi

Energi

Fra_enhet eller til_enhet

Joule

"J"

Erg

"e"

Termodynamisk Kalori

"c"

IT kalori

"cal"

Elektronvolt

"eV" (eller "ev")

Hestekraft time

"HPh" (eller "hh")

Watt time

"Wh" (eller "wh")

Fotpund

"flb"

BTU

"BTU" (eller "btu")

Effekt

Effekt

Fra_enhet eller til_enhet

Hestekrefter

"HP" (eller "h")

Pferdestärke

"PS"

Watt

"W" (eller "w")

Magnetisme

Magnetisme

Fra_enhet eller til_enhet

Tesla

"T"

Gauss

"ga"

Temperatur

Temperatur

Fra_enhet eller til_enhet

Grader Celsius

"C" (eller "cel")

Grader Fahrenheit

"F" (eller "fah")

Kelvin

"K" (eller "kel")

Grader Rankine

"Rank"

Grader Réaumur

"Reau"

Volum

Volum (eller hulmål)

Fra_enhet eller til_enhet

Teskje

"tsp"

Moderne teskje

"tspm"

Spiseskje

"tbs"

Unse

"oz"

Kopp

"cup"

Amerikansk pint

"pt" (eller "us_pt")

Engelsk pint

"uk_pt"

Quart

"qt"

Engelsk quart (Storbritannia)

"uk_qt"

Gallon

"gal"

Engelsk gallon (Storbritannia)

"uk_gal"

Liter

"l" (eller "lt")

Kubikk angstrom

"ang3" eller "ang^3"

Amerikansk oljefat

"barrel"

Amerikansk bushel

"bushel"

Kubikkfot

"ft3" eller "ft^3"

Kubikktomme

"in3" eller "in^3"

Kubikklysår

"ly3" eller "ly^3"

Kubikkmeter

"m3" eller "m^3"

Kubikkmile

"mi3" eller "mi^3"

Kubikkyard

"yd3" eller "yd^3"

Kubikk nautisk mil

"Nmi3" eller "Nmi^3"

Kubikkpica

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" eller "Pica^3"

Brutto registrerte tonn

"GRT" ("regton")

Måletonn (frakttonn)

"MTON"

Område

Område

Fra_enhet eller til_enhet

INternasjonal acre

"uk_acre"

Amerikansk kartlegging/offentlig acre

"us_acre"

Kvadratangstrom

"ang2" eller “ang^2"

Are

"ar"

Kvadratfor

"ft2" eller "ft^2"

Hektar

"ha"

Kvadrattommer

"in2" eller "in^2"

Kvadratlysår

"ly2" eller "ly^2"

Kvadratmeter

"m2" eller "m^2"

Morgen

"Morgen"

Kvadratmiles

"mi2" eller "mi^2"

Kvadratnautiske mil

"Nmi2" eller "Nmi^2"

Kvadratpica

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" eller "Picapt^2"

Kvadratyards

"yd2" eller "yd^2"

Informasjon

Informasjon

Fra_enhet eller til_enhet

Bit

"bit"

Byte

"byte"

Hastighet

Hastighet

Fra_enhet eller til_enhet

Admiralknop

"admkn"

Knop

"kn"

Meter per time

"m/h" eller "m/hr"

Meter per sekund

"m/s" eller "m/sec"

Miles per time

"mph"

Følgende forkortede enhetsprefikser kan settes foran enhver metrisk fra_enhet eller til_enhet.

Prefiks

Multiplikator

Forkortelse

yotta

1E+24

"Y"

zetta

1E+21

"Z"

exa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" eller "e"

desi

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

milli

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

pico

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

atto

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

yocto

1E-24

"y"

Binært prefiks

Prefiksverdi

Forkortelse

Avledet fra

yobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

yotta

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zetta

exbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

exa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Hvis inndatatypene er feil, returnerer KONVERTER #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis enheten ikke eksisterer, returnerer KONVERTER feilverdien #I/T.

  • Hvis enheten ikke støtter et binært prefiks, returnerer KONVERTER feilverdien #I/T.

  • Hvis enhetene er i forskjellige grupper, returnerer KONVERTER feilverdien #I/T.

  • Enhetsnavn og -prefikser skiller mellom store og små bokstaver.

Dette er et eksempel på hvordan en formel bruker KONVERTER.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONVERTER(1; "lbm"; "kg")

Konverterer 1 pund masse til kilogram.

0,4535924

=KONVERTER(68; "F"; "C")

Konverterer 68 grader Fahrenheit til Celsius.

20

=KONVERTER(2,5; "ft"; "sec")

Datatypene er ikke de samme, så en feil returneres (#I/T).

#I/T

=KONVERTER(KONVERTER(100;"ft";"m");"ft";"m")

Konverterer 100 kvadratfot til kvadratmeter.

9,290304

Du kan se hvordan KONVERTER fungerer i Excel. Kopier tabellen nedenfor (begynner med «6») og limer den inn i et tomt Excel-regneark, og plasserer «6» i celle A1.

6

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=KONVERTER(A1;"C";"F")

Konverter 6 grader Celsius til Fahrenheit (42,8)

=KONVERTER(A1,"ts","tbs")

Konverter 6 teskjeer til spiseskjeer (2)

=KONVERTER(A1;"gal";"l")

Konverter 6 liter til liter (22,71741274)

=KONVERTER(A1;"mi";"km")

Konverter 6 miles til kilometer (9,656064)

=KONVERTER(A1;"km";"mi")

Konverter 6 kilometer til miles (3,728227153)

=KONVERTER(A1;"i";"ft")

Konverter 6 tommer til fot (0,5)

=KONVERTER(A1;"cm";"i")

Konverter 6 centimeter til tommer (2,362204724)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×