Et tallsystem er en systematisk måte å representere tall med symbolske tegn på, og bruker en grunnverdi til å gruppere tall i kompakt format på en enkel måte. Det vanligste tallsystemet er desimaltall, som har en grunnverdi på 10, og et symbolsk tegnsett med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Det finnes imidlertid andre tallsystemer, og de kan være mer effektive å bruke til et bestemt formål. Fordi datamaskiner for eksempel bruker boolsk logikk til å utføre beregninger og operasjoner, bruker de det binære tallsystemet, som har en grunnverdi på 2.

Microsoft Office Excel har flere funksjoner som du kan bruke til å konvertere tall til og fra følgende tallsystemer:

Tallsystem

Grunnverdi

Symbolsk tegnsett

Binær

2

0,1

Oktaltall

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

Heksadesimal

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Hvis du vil gjøre dette, bruker du BINTILDES-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=BINTILDES(1100100)

Konverterer binærtallet 1100100 til desimaltall (100)

=BINTILDES(1111111111)

Konverterer binærtallet 1111111111 til desimal (-1)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du BINTILHEKS-funksjonen.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=BINTILHEKS(11111011; 4)

Konverterer binærtallet 11111011 til heksadesimalt med fire tegn (00FB)

=BINTILHEKS(1110)

Konverterer binærtallet 1110 til heksadesimal (E)

=BINTILHEKS(1111111111)

Konverterer binærtallet 1111111111 til heksadesimalt (FFFFFFFFFF)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du BINTILOKT-funksjonen.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=BINTILOKT(1001; 3)

Konverterer binærtallet 1001 til oktaltall med 3 tegn (011)

=BINTILOKT(1100100)

Konverterer binærtallet 1100100 til oktaltall (144)

=BINTILOKT(1111111111)

Konverterer binærtallet 1111111111 til oktaltall (7777777777)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du DESTILBIN-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DESTILBIN(9; 4)

Konverterer desimaltallet 9 til binærtall med fire tegn (1001)

=DESTILBIN(-100)

Konverterer desimal -100 til binærtall (1110011100)

Bruk FUNKSJONEN DESTILHEKS til å gjøre denne oppgaven.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DESTILHEKS(100; 4)

Konverterer desimaltallet 100 til heksadesimalt med fire tegn (0064)

=DESTILHEKS(-54)

Konverterer desimal -54 til heksadesimal (FFFFFFFFCA)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du DESTILOKT-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DESTILOKT(58; 3)

Konverterer desimaltallet 58 til oktaltall (072)

=DESTILOKT(-100)

Konverterer desimaltall til oktaltall (7777777634)

Bruk FUNKSJONEN HEKSTILBIN for å gjøre denne oppgaven.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HEKSTILBIN("F"; 8)

Konverterer det heksadesimale tallet F til binærtall, med 8 tegn (00001111)

=HEKSTILBIN("B7")

Konverterer det heksadesimale B7 til binærtall (10110111)

=HEKSTILBIN("FFFFFFFFFF")

Konverterer det heksadesimale FFFFFFFF til binærtall (111111111)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du FUNKSJONEN HEKSTILDES.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HEKSTILDES("A5")

Konverterer det heksadesimale tallet A5 til desimaltall (165)

=HEKSTILDES("FFFFFFFF5B")

Konverterer det heksadesimale tallet FFFFFFFF5B til desimal (-165)

=HEKSTILDES("3DA408B9")

Konverterer det heksadesimale tallet 3DA408B9 til desimaltall (1034160313)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du funksjonen HEKSTILOKT.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HEKSTILOKT("F"; 3)

Konverterer det heksadesimale tallet F til oktaltall med 3 tegn (017)

=HEKSTILOKT("3B4E")

Konverterer det heksadesimale tallet 3B4E til oktaltall (35516)

=HEKSTILOKT("FFFFFFFF00")

Konverterer det heksadesimale tallet FFFFFFFF00 til oktaltall (7777777400)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du OKTTILBIN-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=OKTTILBIN(3; 3)

Konverterer oktaltallet 3 til binærtall med tre tegn (011)

=OKTTILBIN(7777777000)

Konverterer oktaltallet 7777777000 til binærtall (100000000)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du OKTTILDES-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=OKTTILDES(54)

Konverterer oktaltallet 54 til desimaltall (44)

=OKTTILDES(7777777533)

Konverterer oktaltallet 77777777533 til desimaltall (-165)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du OKTTILHEKS-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=OKTTILHEKS(100; 4)

Konverterer oktaltallet 100 til heksadesimalt med fire tegn (0040)

=OKTTILHEKS(7777777533)

Konverterer oktaltallet 7777777533 til heksadesimalt (FFFFFFFF5B)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×