Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Et tallsystem er en systematisk måte å representere tall med symbolske tegn på, og bruker en grunnverdi til å gruppere tall i kompakt format på en enkel måte. Det vanligste tallsystemet er desimaltall, som har en grunnverdi på 10, og et symbolsk tegnsett med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Det finnes imidlertid andre tallsystemer, og de kan være mer effektive å bruke til et bestemt formål. Fordi datamaskiner for eksempel bruker boolsk logikk til å utføre beregninger og operasjoner, bruker de det binære tallsystemet, som har en grunnverdi på 2.

Microsoft Office Excel har flere funksjoner som du kan bruke til å konvertere tall til og fra følgende tallsystemer:

Tallsystem

Grunnverdi

Symbolsk tegnsett

Binær

2

0,1

Oktaltall

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

Heksadesimal

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Hvis du vil gjøre dette, bruker du BINTILDES-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=BINTILDES(1100100)

Konverterer binærtallet 1100100 til desimaltall (100)

=BINTILDES(1111111111)

Konverterer binærtallet 1111111111 til desimal (-1)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du BINTILHEKS-funksjonen.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=BINTILHEKS(11111011; 4)

Konverterer binærtallet 11111011 til heksadesimalt med fire tegn (00FB)

=BINTILHEKS(1110)

Konverterer binærtallet 1110 til heksadesimal (E)

=BINTILHEKS(1111111111)

Konverterer binærtallet 1111111111 til heksadesimalt (FFFFFFFFFF)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du BINTILOKT-funksjonen.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=BINTILOKT(1001; 3)

Konverterer binærtallet 1001 til oktaltall med 3 tegn (011)

=BINTILOKT(1100100)

Konverterer binærtallet 1100100 til oktaltall (144)

=BINTILOKT(1111111111)

Konverterer binærtallet 1111111111 til oktaltall (7777777777)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du DESTILBIN-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DESTILBIN(9; 4)

Konverterer desimaltallet 9 til binærtall med fire tegn (1001)

=DESTILBIN(-100)

Konverterer desimal -100 til binærtall (1110011100)

Bruk FUNKSJONEN DESTILHEKS til å gjøre denne oppgaven.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DESTILHEKS(100; 4)

Konverterer desimaltallet 100 til heksadesimalt med fire tegn (0064)

=DESTILHEKS(-54)

Konverterer desimal -54 til heksadesimal (FFFFFFFFCA)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du DESTILOKT-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DESTILOKT(58; 3)

Konverterer desimaltallet 58 til oktaltall (072)

=DESTILOKT(-100)

Konverterer desimaltall til oktaltall (7777777634)

Bruk FUNKSJONEN HEKSTILBIN for å gjøre denne oppgaven.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HEKSTILBIN("F"; 8)

Konverterer det heksadesimale tallet F til binærtall, med 8 tegn (00001111)

=HEKSTILBIN("B7")

Konverterer det heksadesimale B7 til binærtall (10110111)

=HEKSTILBIN("FFFFFFFFFF")

Konverterer det heksadesimale FFFFFFFF til binærtall (111111111)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du FUNKSJONEN HEKSTILDES.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HEKSTILDES("A5")

Konverterer det heksadesimale tallet A5 til desimaltall (165)

=HEKSTILDES("FFFFFFFF5B")

Konverterer det heksadesimale tallet FFFFFFFF5B til desimal (-165)

=HEKSTILDES("3DA408B9")

Konverterer det heksadesimale tallet 3DA408B9 til desimaltall (1034160313)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du funksjonen HEKSTILOKT.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=HEKSTILOKT("F"; 3)

Konverterer det heksadesimale tallet F til oktaltall med 3 tegn (017)

=HEKSTILOKT("3B4E")

Konverterer det heksadesimale tallet 3B4E til oktaltall (35516)

=HEKSTILOKT("FFFFFFFF00")

Konverterer det heksadesimale tallet FFFFFFFF00 til oktaltall (7777777400)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du OKTTILBIN-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=OKTTILBIN(3; 3)

Konverterer oktaltallet 3 til binærtall med tre tegn (011)

=OKTTILBIN(7777777000)

Konverterer oktaltallet 7777777000 til binærtall (100000000)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du OKTTILDES-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=OKTTILDES(54)

Konverterer oktaltallet 54 til desimaltall (44)

=OKTTILDES(7777777533)

Konverterer oktaltallet 77777777533 til desimaltall (-165)

Hvis du vil gjøre dette, bruker du OKTTILHEKS-funksjonen.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=OKTTILHEKS(100; 4)

Konverterer oktaltallet 100 til heksadesimalt med fire tegn (0040)

=OKTTILHEKS(7777777533)

Konverterer oktaltallet 7777777533 til heksadesimalt (FFFFFFFF5B)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×