Hvis du vil konvertere tekst til en tabell eller en tabell til tekst, begynner du ved å klikke avsnittsmerket Vis/skjulHjem-fanen, slik at du kan se hvordan teksten deles i dokumentet.

Vis/Skjul-ikonet er markert på Hjem-fanen.

Konvertere tekst til en tabell

 1. Sett inn skilletegn, for eksempel kommaer eller tabulatortegn, for å vise hvor du vil dele opp teksten i tabellkolonner.

  Obs!: Hvis du har tekst med komma, kan du bruke tabulatorer som skilletegn.

 2. Bruk avsnittsmerker til å angi hvor en ny tabellrad skal starte.

  I dette eksemplet vil tabulatorene og avsnittsmerkene produsere en tabell med tre kolonner og to rader:

  Tekst som skal konverteres til tabell

 3. Merk teksten du vil konvertere, og klikk deretter Sett inn > Tabell > Konverter tekst til tabell.

  Alternativet Konverter tekst til tabell er uthevet på Sett inn-fanen.

 4. Velg ønskede alternativer i dialogboksen Konverter tekst til tabell.

  Dialogboksen Konverter tekst til tabell vises.

  Kontroller at tallene stemmer overens med antallet kolonner og rader du vil ha, under Tabellstørrelse.

  Velg hvordan du vil at tabellen skal se ut, under Virkemåte for Beste tilpassing. Word velger automatisk en bredde for tabellkolonnene. Hvis du vil bruke en annen kolonnebredde, velger du et av disse alternativene:

  Hvis du vil gjøre dette:

  Velg dette alternativet:

  Angi en bredde for alle kolonnene

  Skriv inn eller velg en verdi i boksen Fast kolonnebredde.

  Skalere kolonnene slik at de passer til bredden på teksten i hver kolonne

  Beste tilpassing til innhold

  Skalere tabellen automatisk når bredden på den tilgjengelige plassen endres (for eksempel ved nettoppsett eller liggende papirretning).

  Beste tilpassing til vindu

  Velg skilletegnet du brukte i teksten, under Skill tekst ved.

 5. Klikk OK. Teksten som konverteres til en tabell, skal se omtrent slik ut:

  Tabell

Konvertere en tabell til tekst

 1. Merk radene eller tabellen du vil konvertere til tekst.

 2. Klikk Konverter til tekst i Data-delen Oppsett-fanen.

  Alternativet Konverter til tekst er uthevet på Oppsett-fanen.

 3. Klikk skilletegnet som skal brukes i stedet for kolonnegrensene, under Skill tekst med i boksen Konverter til tekst. Rader skilles med avsnittsmerker.

 4. Klikk OK.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×