KORRELASJON (funksjon)

KORRELASJON-funksjonen returnerer korrelasjonskoeffisienten til to celleområder. Bruk korrelasjonskoeffisienten til å bestemme forholdet mellom to egenskaper. Du kan for eksempel undersøke forholdet mellom gjennomsnittstemperaturen for et område og bruken av klimaanlegg.

Syntaks

KORRELASJON(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen KORRELASJON har følgende argumenter:

 • matrise1    Obligatorisk. Et område med celleverdier.

 • matrise2    Obligatorisk. Et annet celleområde.

Merknader

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler med nullverdier inkluderes imidlertid.

 • Hvis matrise1 og matrise2 har et annet antall datapunkt, returnerer KORRELASJON en #N/A-feil.

 • Hvis matrise1 eller matrise2 er tom, eller hvis s (standardavviket) for verdiene er lik null, returnerer KORRELASJON en #DIV/0! feil.

 • Så mye som korrelasjonskoeffisienten er nærmere +1 eller -1, indikerer den positiv (+1) eller negativ (-1) korrelasjon mellom matrisene. Positiv korrelasjon betyr at hvis verdiene i én matrise øker, øker også verdiene i den andre matrisen. En korrelasjonskoeffisient som er nærmere 0, indikerer ingen eller svak korrelasjon.

 • Ligningen for korrelasjonskoeffisienten er:

  Formel

  der 

  x og y

  er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og GJENNOMSNITT(matrise2)

Eksempel

Følgende eksempel returnerer korrelasjonskoeffisienten til de to datasettene i kolonne A og B.

Bruk KORRELASJON-funksjonen til å returnere korrelasjonskoeffisienten til to datasett i kolonne A & B med =KORRELASJON(A1:A6,B2:B6). Resultatet er 0,997054486.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×