Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KUBERANGERTMEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.

Syntaks

KUBERANGERTMEDLEM(tilkobling; sett_uttrykk; rangering; [tittel])

Syntaksen for funksjonen KUBERANGERTMEDLEM har følgende argumenter:

  • Tilkobling    Obligatorisk. En tekststreng med navnet på tilkoblingen til kuben.

  • Sett_uttrykk    Obligatorisk. En tekststreng for et settuttrykk, for eksempel "{[Item1].children}". Sett_uttrykk kan også være funksjonen KUBESETT eller en referanse til en celle som inneholder funksjonen KUBESETT.

  • Rangering    Obligatorisk. En heltallsverdi som angir den øverste verdien som skal returneres. Hvis rangering har verdien 1, returneres toppverdien, hvis rangering har verdien 2, returneres den nest beste verdien og så videre. Hvis du vil returnere de 5 beste verdiene, bruker du KUBERANGERTMEDLEM fem ganger, og angir en forskjellige rangering fra 1 til 5 hver gang.

  • Tittel    Valgfritt. En tekst som vises i cellen i stedet for tittelen, hvis en er definert, fra kuben.

Kommentarer

  • Når funksjonen KUBERANGERTMEDLEM evaluerer, vises meldingen "#HENTER_DATA…" midlertidig i cellen før alle dataene hentes.

  • Hvis tilkoblingsnavnet ikke er en gyldig arbeidsboktilkobling som er lagret i arbeidsboken, returnerer KUBERANGERTMEDLEM en #NAME? som feilverdi. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kjører, ikke er tilgjengelig eller returnerer en feilmelding, returnerer KUBERANGERTMEDLEM en #NAME? som feilverdi.

  • KUBERANGERTMEDLEM returnerer feilverdien #I/T når syntaksen for sett_uttrykk er feil eller settet inneholder minst ett medlem med en annen dimensjon enn de andre medlemmene.

Eksempler

=KUBERANGERTMEDLEM("Salg",$D$4,1,"Beste måned")

=KUBERANGERTMEDLEM("Salg",KUBESETT("Salg","Sommer","[2004].[Juni]","[2004].[Juli]","[2004].[August]"),3,"Beste måned")

Tips!: Hvis du vil at de nederste n verdiene skal returneres, bruker du argumentene sorteringsrekkefølge og sorter_etter i funksjonen KUBESETT til å reversere rekkefølgen for settet slik at de nederste verdiene blir de øverste verdiene i det sorterte settet. KUBERANGERTMEDLEM ("Salg";$D$4;1) returnerer for eksempel det siste medlemmet, KUBERANGERTMEDLEM ("Salg";$D$4;2) returnerer det nest siste medlemmet og så videre.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×