Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KUBESETT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Excel.

Syntaks

KUBESETT(tilkobling; sett_uttrykk; [tittel]; [sorteringsrekkefølge]; [sorter_etter])

Syntaksen for funksjonen KUBESETT har følgende argumenter:

 • Tilkobling    Obligatorisk. En tekststreng med navnet på tilkoblingen til kuben.

 • Sett_uttrykk    Obligatorisk. En tekststreng for et settuttrykk som fører til et sett med medlemmer eller tupler. Sett_uttrykk kan også være en cellereferanse til et Excel-område som inneholder ett eller flere medlemmer, tupler eller sett som er inkludert i settet.

 • Tittel    Valgfritt. En tekststreng som vises i cellen i stedet for tittelen, hvis en er definert, fra kuben.

 • Sorteringsrekkefølge    Valgfritt. Sorteringstypen som skal eventuelt utføres, og kan være en av følgende:

Heltall

Opplistet konstant

Beskrivelse

Sorter_etter -argument

0

SortNone

Viser settet i eksisterende rekkefølge.

Ignorert

1

SortAscending

Sorterer sett i stigende rekkefølge etter sorter_etter.

Obligatorisk

2

SortDescending

Sorterer sett i synkende rekkefølge etter sorter_etter.

Obligatorisk

3

SortAlphaAscending

Sorterer sett i stigende, alfa rekkefølge.

Ignorert

4

Sort_Alpha_Descending

Sorterer sett i synkende, alfa rekkefølge.

Ignorert

5

Sort_Natural_Ascending

Sorterer sett i naturlig stigende rekkefølge.

Ignorert

6

Sort_Natural_Descending

Sorterer sett i naturlig synkende rekkefølge.

Ignorert

 • Standardverdien er 0. En alfasortering for et sett med tupler sorterer etter det siste elementet i hver tuppel. Hvis du vil ha mer informasjon om disse ulike sorteringsrekkefølgene, kan du se hjelpesystemet for Microsoft Office SQL Analysis Services.

 • Sorter_etter    Valgfritt. En tekststreng av verdien det skal sorteres etter. Hvis du for eksempel vil se by med størst salg, vil sett_uttrykk være et sett med byer, og sorter_etter vil være salgsmålet. Hvis du heller vil vise byen med høyest befolkning, vil sett_uttrykk være et sett med byer, og sorter_etter vil være befolkningsmålet. Hvis sorteringsrekkefølge krever sorter_etter, og sorter_etter er utelatt, returnerer KUBESETT en #VERDI!- feilmelding.

Kommentarer

 • Når funksjonen KUBESETT evaluerer, vises meldingen "#HENTER_DATA…" midlertidig i cellen før alle dataene hentes.

 • Hvis tilkoblingsnavnet ikke er en gyldig arbeidsboktilkobling som er lagret i arbeidsboken, returnerer KUBESETT en #NAVN?- feilverdi. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kjører, ikke er tilgjengelig eller returnerer en feilmelding, returnerer KUBESETT en #NAVN?- feilverdi.

 • Hvis syntaksen for sett_uttrykk er feil eller settet inneholder minst ett medlem med en annen dimensjon enn de andre medlemmene, returnerer KUBESETT feilverdien #I/T.

 • Hvis sett_uttrykk er lengre enn 255 tegn, som er grensen for et argument til en funksjon, returnerer KUBESETT en #VERDI!- feilverdi. Hvis du vil bruke tekststrenger som er lengre enn 255 tegn, skriver du inn tekststrengen i en celle (som kan inneholde 32 767 tegn), og deretter bruker du en cellereferanse som argument.

 • KUBESETT kan returnere feilverdien #I/T hvis du refererer til et øktbasert objekt, for eksempel et beregnet medlem eller navngitt sett, i en pivottabell når du deler en tilkobling og pivottabellen slettes eller du konverterer den til formler. (Klikk OLAP-verktøy under Verktøy på fanen Alternativer, og klikk deretter Konverter til formler.)

Eksempler

=KUBESETT("Finanser","Rekkefølge([Produkt].[Produkt].[Produktkategori].Medlemmer,[Mål].[Enhetssalg],STIGENDE)","Produkter")

=KUBESETT("Salg","[Produkt].[Alle produkter].Barn","Produkter",1,"[Mål].[Salgsbeløp]")

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×