Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KUBESETT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Excel.

Syntaks

KUBESETT(tilkobling; sett_uttrykk; [tittel]; [sorteringsrekkefølge]; [sorter_etter])

Syntaksen for funksjonen KUBESETT har følgende argumenter:

 • Tilkobling    Obligatorisk. En tekststreng med navnet på tilkoblingen til kuben.

 • Sett_uttrykk    Obligatorisk. En tekststreng for et settuttrykk som fører til et sett med medlemmer eller tupler. Sett_uttrykk kan også være en cellereferanse til et Excel-område som inneholder ett eller flere medlemmer, tupler eller sett som er inkludert i settet.

 • Tittel    Valgfritt. En tekststreng som vises i cellen i stedet for tittelen, hvis en er definert, fra kuben.

 • Sorteringsrekkefølge    Valgfritt. Sorteringstypen som skal eventuelt utføres, og kan være en av følgende:

Heltall

Opplistet konstant

Beskrivelse

Sorter_etter -argument

0

SortNone

Viser settet i eksisterende rekkefølge.

Ignorert

1

SortAscending

Sorterer sett i stigende rekkefølge etter sorter_etter.

Obligatorisk

2

SortDescending

Sorterer sett i synkende rekkefølge etter sorter_etter.

Obligatorisk

3

SortAlphaAscending

Sorterer sett i stigende, alfa rekkefølge.

Ignorert

4

Sort_Alpha_Descending

Sorterer sett i synkende, alfa rekkefølge.

Ignorert

5

Sort_Natural_Ascending

Sorterer sett i naturlig stigende rekkefølge.

Ignorert

6

Sort_Natural_Descending

Sorterer sett i naturlig synkende rekkefølge.

Ignorert

 • Standardverdien er 0. En alfasortering for et sett med tupler sorterer etter det siste elementet i hver tuppel. Hvis du vil ha mer informasjon om disse ulike sorteringsrekkefølgene, kan du se hjelpesystemet for Microsoft Office SQL Analysis Services.

 • Sorter_etter    Valgfritt. En tekststreng av verdien det skal sorteres etter. Hvis du for eksempel vil se by med størst salg, vil sett_uttrykk være et sett med byer, og sorter_etter vil være salgsmålet. Hvis du heller vil vise byen med høyest befolkning, vil sett_uttrykk være et sett med byer, og sorter_etter vil være befolkningsmålet. Hvis sorteringsrekkefølge krever sorter_etter, og sorter_etter er utelatt, returnerer KUBESETT en #VERDI!- feilmelding.

Kommentarer

 • Når funksjonen KUBESETT evaluerer, vises meldingen "#HENTER_DATA…" midlertidig i cellen før alle dataene hentes.

 • Hvis tilkoblingsnavnet ikke er en gyldig arbeidsboktilkobling som er lagret i arbeidsboken, returnerer KUBESETT en #NAVN?- feilverdi. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kjører, ikke er tilgjengelig eller returnerer en feilmelding, returnerer KUBESETT en #NAVN?- feilverdi.

 • Hvis syntaksen for sett_uttrykk er feil eller settet inneholder minst ett medlem med en annen dimensjon enn de andre medlemmene, returnerer KUBESETT feilverdien #I/T.

 • Hvis sett_uttrykk er lengre enn 255 tegn, som er grensen for et argument til en funksjon, returnerer KUBESETT en #VERDI!- feilverdi. Hvis du vil bruke tekststrenger som er lengre enn 255 tegn, skriver du inn tekststrengen i en celle (som kan inneholde 32 767 tegn), og deretter bruker du en cellereferanse som argument.

 • KUBESETT kan returnere feilverdien #I/T hvis du refererer til et øktbasert objekt, for eksempel et beregnet medlem eller navngitt sett, i en pivottabell når du deler en tilkobling og pivottabellen slettes eller du konverterer den til formler. (Klikk OLAP-verktøy under Verktøy på fanen Alternativer, og klikk deretter Konverter til formler.)

Eksempler

=KUBESETT("Finanser","Rekkefølge([Produkt].[Produkt].[Produktkategori].Medlemmer,[Mål].[Enhetssalg],STIGENDE)","Produkter")

=KUBESETT("Salg","[Produkt].[Alle produkter].Barn","Produkter",1,"[Mål].[Salgsbeløp]")

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×