Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KUBEVERDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Syntaks

KUBEVERDI(tilkobling; [medlem_uttrykk1]; [medlem_uttrykk2]; …)

Syntaksen for funksjonen KUBEVERDI har følgende argumenter:

 • Tilkobling    Obligatorisk. En tekststreng med navnet på tilkoblingen til kuben.

 • Medlem_uttrykk    Valgfritt. En tekststreng med et flerdimensjonalt uttrykk (MDX, multidimensional expression) som evaluerer til et medlem eller tuppelen i kuben. Medlem_uttrykk kan eventuelt være et sett som er definert med funksjonen KUBESETT. Bruk medlem_uttrykk som en deler for å definere delen av kuben den aggregerte verdi returneres for. Hvis det ikke er angitt et mål i medlem_uttrykk, brukes standardmålet for denne kuben.

Kommentarer

 • Når funksjonen KUBEVERDI evaluerer, vises meldingen "#HENTER_DATA…" midlertidig i cellen før alle dataene hentes.

 • Hvis det brukes en cellereferanse for medlem_uttrykk, og denne cellereferansen inneholder en KUBE-funksjon, bruker medlem_uttrykk MDX-uttrykket for elementet i cellen det refereres til og ikke verdien som vises i denne refererte cellen.

 • Hvis tilkoblingsnavnet ikke er en gyldig arbeidsboktilkobling som er lagret i arbeidsboken, returnerer KUBEVERDI en #NAME? som feilverdi. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kjører, ikke er tilgjengelig eller returnerer en feilmelding, returnerer KUBEVERDI en #NAME? som feilverdi.

 • Hvis minst ett element i tuppelen er ugyldig, returnerer KUBEVERDI en #VALUE! som feilverdi.

 • KUBEVERDI returnerer feilverdien #I/T når:

  • Syntaksen for medlem_uttrykk er feil.

  • Medlemmet som er angitt av medlem_uttrykk, finnes ikke i kuben.

  • Tuppelen er ugyldig fordi det ikke er et skjæringspunkt for de angitte verdiene. (Dette kan skje med flere elementer fra samme hierarki.)

  • Settet inneholder minst ett medlem med en dimensjon som er forskjellig fra de andre medlemmene.

  • KUBEVERDI kan returnere feilverdien #I/T hvis du refererer til et øktbasert objekt, for eksempel et beregnet medlem eller navngitt sett, i en pivottabell når du deler en tilkobling og pivottabellen slettes eller du konverterer den til formler. (Klikk OLAP-verktøy under Verktøy på fanen Alternativer, og klikk deretter Konverter til formler.)

Problem: Nullverdier konverteres til tomme strenger

Hvis en celle i Excel ikke inneholder noen data, enten fordi du aldri har endret den, eller fordi du har slettet innholdet, inneholder cellen en tom verdi. I mange databasesystemer kalles en tom verdi for nullverdi. En tom verdi, eller nullverdi, betyr bokstavelig talt «ingen verdi». En formel kan imidlertid aldri returnere en tom streng eller en nullverdi. Den returnerer alltid én av tre verdier: en tallverdi, en tekstverdi, som kan være en tom streng, eller en feilverdi, for eksempel #NUM! eller #VERDI!.

Hvis en formel inneholder en KUBEVERDI-funksjon som er koblet til en OLAP-database (Online Analytical Processing) og en spørring til denne databasen resulterer i en nullverdi, konverterer Excel nullverdien til en tom streng, selv om formelen ellers ville returnert en tallverdi. Resultatet av dette kan være et celleområde som inneholder en blanding av tallverdier og tomme strenger. Dette kan igjen påvirke resultatene av andre formler som refererer til dette celleområdet. Hvis for eksempel A1 og A3 inneholder tall og A2 inneholder en formel med en KUBEVERDI-funksjon som returnerer en tom streng, vil følgende formel returnere feilverdien #VERDI!:

=A1+A2+A3

Du kan forhindre dette ved å teste om det finnes en tom streng. Det gjør du med funksjonen ERTEKST og ved å bruke funksjonen HVIS til å erstatte nullengden med 0 (null), som vist i dette eksemplet:

=HVIS(ERTEKST(A1),0,A1)+HVIS(ERTEKST(A2),0,A2)+HVIS(ERTEKST(A3),0,A3)

Du kan også neste funksjonen KUBEVERDI i en HVIS-betingelse som returnerer en 0-verdi hvis funksjonen KUBEVERDI returnerer en tom streng, som vist i dette eksemplet:

=HVIS (KUBEVERDI("Salg","[Mål].[Fortjeneste]","[Tid].[2004]","[Alle produkter].[Drikkevarer]")="", 0, KUBEVERDI("Salg","[Mål].[Fortjeneste]","[Tid].[2004]","[Alle produkter].[Drikkevarer]"))

Vær oppmerksom på at funksjonen SUMMER ikke krever denne testen for en tom streng fordi den automatisk ignorerer tomme strenger når returverdien beregnes.

Eksempler

=KUBEVERDI("Salg","[Mål].[Fortjeneste]","[Tid].[2004]","[Alle produkter].[Drikkevarer]")

=KUBEVERDI($A$1,"[Mål].[Fortjeneste]",D$12,$A23)

=KUBEVERDI("Salg",$B$7,D$12,$A23)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×