Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KURT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kurtosen til et datasett. Kurtosis beskriver den relative kurvaturen i fordelingen i et datasett sammenlignet med en normal fordeling. Positiv kurtosen indikerer en relativt toppet fordeling. Negativ kurtosen indikerer en relativt flat fordeling.

Syntaks

KURT(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen KURT har følgende argumenter:

 • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 argumenter du vil beregne kurtosen for. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis det er færre enn fire datapunkt, eller hvis standardavviket for utvalget er lik null, returnerer KURT #DIV/0! som feilverdi.

 • Kurtosis defineres som:

  Formel

  der s er standardavviket for utvalget.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KURT(A2:A11)

Kurtosis for datasettet ovenfor

-0,151799637

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×