Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KURT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kurtosen til et datasett. Kurtosis beskriver den relative kurvaturen i fordelingen i et datasett sammenlignet med en normal fordeling. Positiv kurtosen indikerer en relativt toppet fordeling. Negativ kurtosen indikerer en relativt flat fordeling.

Syntaks

KURT(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen KURT har følgende argumenter:

 • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 argumenter du vil beregne kurtosen for. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis det er færre enn fire datapunkter, eller hvis standardavviket for utvalget er lik null, returnerer KURT #DIV/0! som feilverdi.

 • Kurtosis defineres som:

  Formel

  der s er standardavviket for utvalget.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KURT(A2:A11)

Kurtosis for datasettet ovenfor

-0,151799637

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×