We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Returnerer kvartilen til et datasett. Kvartiler brukes ofte i salg og undersøkelser til å dele en populasjon inn i grupper. Du kan for eksempel bruke KVARTIL for å finne de 25 % høyeste lønningene i en populasjon.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se KVARTIL.EKS (funksjon) og KVARTIL.INK (funksjon).

Syntaks

KVARTIL(matrise; kvart)

Syntaksen for funksjonen KVARTIL har følgende argumenter:

  • Matrise     Obligatorisk. En matrise eller et celleområde med numeriske verdier som du vil finne kvartilet for.

  • Kvart     Obligatorisk. Angir hvilken verdi som skal returneres.

Hvis kvart er lik

Returnerer KVARTIL

0

Minimumsverdi

1

Første kvartil (25. persentil)

2

Middelverdi (50. persentil)

3

Tredje kvartil (75. persentil)

4

Maksimumsverdi


Kommentarer

  • Hvis matrise er tom, returnerer KVARTIL #NUM! som feilverdi.

  • Hvis ikke kvart er et heltall, blir det avrundet.

  • Hvis kvart < 0, eller hvis kvart > 4, returnerer KVARTIL #NUM! som feilverdi.

  • MIN, MEDIAN, og STØRST returnerer den samme verdi som KVARTIL når kvart er lik henholdsvis 0, 2, og 4.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1

2

4

7

8

9

10

12

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=KVARTIL(A2:A9;1)

Første kvartil (25. persentil) til dataene ovenfor (3,5)

3,5

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×