Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Lage, lagre og dele egendefinerte sjablonger

Du kan lage en ny sjablong som inneholder figurer som du bruker ofte, og som du vil finne raskt. Etter at du har laget den nye sjablongen, kan du lagre den for å bruke den senere eller dele den med andre.

Opprette en ny egendefinert sjablong

 1. Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet, og klikk deretter Ny sjablong.

 2. Høyreklikk tittellinjen til den nye sjablongen i Figurer-vinduet, og klikk deretter Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på sjablongen, og klikk deretter Lagre.
  Som standard lagres egendefinerte sjablonger i Mine figurer-mappen.

  Du kan åpne den nye egendefinerte sjablongen i en annen tegning ved å klikke Flere figurer i Figurer-vinduet, peke på Mine figurer, og deretter klikke sjablongnavnet.

Legge til figurer på en egendefinert sjablong

Hvis tittellinjen til sjablongen har ikonet En rød stjerne angir at en sjablong kan redigeres. (stjerne), kan du redigere sjablongen ved å legge til, slette og endre figurer.

 1. Åpne den egendefinerte sjablongen du vil legge til figurer i.

 2. Hvis tittellinjen for sjablongen ikke viser En rød stjerne angir at en sjablong kan redigeres. (stjerne), høyreklikker du tittellinjen for sjablongen og klikker Redigersjablong .

 3. Dra en figur fra en annen sjablong eller fra tegnesiden til den egendefinerte sjablongen. En ny originalfigur legges til i sjablongen.

 4. Hvis du vil endre navn på originalfiguren, høyreklikker du figuren og klikker Gi nytt navn til original.

 5. Skriv inn et navn for originalfiguren, og trykk ENTER.

Lagre en egendefinert sjablong

 • Du lagrer endringer i en sjablong ved å høyreklikke tittellinjen for sjablongen og deretter klikke Lagre.

 • Hvis du vil lagre en kopi av en sjablong med et nytt navn, høyreklikker du på sjablongtittellinjen, klikker på Lagre som, skriver inn et navn for den nye sjablongen og klikker deretter på Lagre.
  Som standard lagres egendefinerte sjablonger i Mine figurer-mappen.

  Opprette ny sjablong basert på en eksisterende

Du kan ikke redigere de innebygde sjablongene som følger med Visio, men du kan kopiere sjablonger og endre kopien.

 1. Åpne sjablongen du vil kopiere.

 2. Høyreklikk sjablongens tittellinje, og klikk deretter Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på den nye, egendefinerte sjablongen, og klikk deretter Lagre. Den nye, egendefinerte sjablongen vises i Figurer-vinduet.

 4. Gjør eventuelle ønskede endringer på sjablongen.

 5. Høyreklikk sjablongens tittellinje, og klikk Lagre for å lagre endringene.

Dele en egendefinert sjablong

Egendefinerte sjablonger lagres som filer med filtypen VSSX i mappen Mine figurer. Hvis du gir sjablongfilen til andre, kan de åpne sjablongen i sine egne Visio-diagrammer, såfremt de har en kompatibel versjon av Visio for sjablongformatet. De bør da lage filen i sin egen Mine figurer-mappe. På den måten kan de enkelt åpne den nye sjablongen i Figurer-vinduet ved å klikke Flere figurer, peke på Mine figurer, og klikke på sjablongnavnet.

Opprette en ny sjablong

 1. Klikk på Flere figurer i Figurer-vinduet, og velg deretter Ny sjablong.

 2. Høyreklikk på den nye sjablongen i Figurer-vinduet, og velg Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på sjablongen, og klikk deretter på Lagre.
  Som standard lagres egendefinerte sjablonger i Mine figurer-mappen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til figurer på den egendefinerte sjablongen, kan du se Legge til figurer på en egendefinert sjablong.

  • Hvis du vil åpne den nye egendefinerte sjablongen i en annen tegning, klikker du på Flere figurer i Figurer-vinduet, velger Åpne sjablong, velger sjablongen du vil bruke, og klikker deretter Åpne.

  • Hvis du vil redigere den nye sjablongen, høyreklikker du på tittelen til sjablongen og klikker på Rediger sjablong. Ikonet i sjablongens tittellinje endres til En rød stjerne angir at en sjablong kan redigeres. (som angir at sjablongen kan redigeres).

  • Hvis du vil dele sjablongen med noen, kan du se Dele en egendefinert sjablong.

 Opprette ny sjablong basert på en eksisterende

 1. Åpne sjablongen du vil kopiere.
  Hvis du vil lære hvordan du åpner sjablonger, kan du se Bruke Figurer-vinduet til å organisere og finne figurer.

 2. Høyreklikk på sjablongen, og velg Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på den nye, egendefinerte sjablongen, og klikk deretter Lagre. Den nye, egendefinerte sjablongen vises i Figurer-vinduet.

 4. Gjør eventuelle ønskede endringer på sjablongen.
  Hvis du vil lære hvordan du legger til figurer i den egendefinerte sjablongen, kan du se Legge til figurer i en egendefinert sjablong.

 5. Høyreklikk sjablongens tittellinje, og klikk Lagre for å lagre endringene.

  Obs!: 

  • Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til figurer på den egendefinerte sjablongen, kan du se Legge til figurer på en egendefinert sjablong.

  • Hvis du vil åpne den nye egendefinerte sjablongen i en annen tegning, klikker du på Flere figurer i Figurer-vinduet, velger Åpne sjablong, velger sjablongen du vil bruke, og klikker deretter Åpne.

  • Hvis du vil redigere den nye sjablongen, høyreklikker du på tittelen til sjablongen og klikker på Rediger sjablong. Ikonet i sjablongens tittellinje endres til En rød stjerne angir at en sjablong kan redigeres. (som angir at sjablongen kan redigeres).

  • Hvis du vil dele sjablongen med noen, kan du se Dele en egendefinert sjablong.

Legge til figurer på en egendefinert sjablong

 1. Åpne den egendefinerte sjablongen du vil legge til figurer i.

 2. Dra en figur fra en annen sjablong eller fra tegnesiden til den egendefinerte sjablongen. En ny originalfigur legges til i sjablongen.

 3. Hvis du vil endre navn på originalfiguren, høyreklikker du figuren og velger Gi nytt navn til original.

 4. Skriv inn et navn for originalfiguren, og trykk ENTER.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til figurer på en egendefinert sjablong, må sjablongen kunne redigeres. En sjablong kan redigeres hvis ikonet i tittellinjen for sjablongen er En rød stjerne angir at en sjablong kan redigeres.. Hvis du vil redigere en egendefinert sjablong, høyreklikker du på tittellinjen til sjablongen og klikker på Rediger sjablong.

  • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager nye figurer, kan du se Lage en figur.

Lagre en egendefinert sjablong

 • Du lagrer endringer i en sjablong ved å høyreklikke tittellinjen for sjablongen og deretter klikke Lagre.

 • Hvis du vil lagre en kopi av en sjablong med et nytt navn, høyreklikker du på sjablongtittellinjen, klikker på Lagre som, skriver inn et navn for den nye sjablongen og klikker deretter på Lagre.
  Som standard lagres egendefinerte sjablonger i Mine figurer-mappen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil åpne den nye egendefinerte sjablongen i en annen tegning, klikker du på Flere figurer i Figurer-vinduet, velger Åpne sjablong, velger sjablongen du vil bruke, og klikker deretter Åpne.

  • Hvis du vil redigere den nye sjablongen, høyreklikker du på tittelen til sjablongen og klikker på Rediger sjablong. Ikonet i sjablongens tittellinje endres til En rød stjerne angir at en sjablong kan redigeres. (som angir at sjablongen kan redigeres).

  • Hvis du vil dele sjablongen med noen, kan du se Dele en egendefinert sjablong.

Dele en egendefinert sjablong

Du kan dele en egendefinert sjablong med andre personer som har Visio på samme måte som du deler andre Microsoft Office-filer. For eksempel kan du lagre en fil med en egendefinert sjablong (.vss) til et flyttbart medium (for eksempel en USB-enhet eller DVD) og distribuere den, eller du kan sende sjablongen som vedlegg til en e-post.

Mer informasjon

Nettleseren støtter ikke video.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner og bruker sjablonger, kan du se Bruke Figurer-vinduet til å ordne og søke etter figurer.

Viktig!: 

 • Du kan ikke redigere noen av de innebygde sjablongene som følger med Visio direkte. Hvis du vil opprette en ny egendefinert sjablong basert på en innebygd sjablong, kan du se Opprette ny sjablong basert på en eksisterende.

 • Visio-figurene på sjablonger som leveres av Microsoft Corporation er opphavsrettslig beskyttet. Du kan kopiere og omorganisere dem til eget bruk, endre dem til eget bruk, og distribuere tegninger som inneholder dem. Du kan ikke selge eller distribuere uendrede eller endrede Visio-figurer.

 Opprette ny sjablong basert på en eksisterende

 1. Pek på Figurer på Fil-menyen, og klikk deretter Åpne sjablong .

 2. Åpne mappen som inneholder sjablongen du vil basere den nye sjablongen på, og klikk deretter sjablongnavnet.

 3. Klikk pilen på Åpne-knappen, og klikk deretter Kopier.

 4. Gjør eventuelle ønskede endringer på sjablongen.

 5. Hvis du vil lagre endringene, høyreklikker du tittellinjen for sjablongen og klikker deretter Lagre på hurtigmenyen.

 6. Skriv inn et navn på sjablongen, og klikk deretter på Lagre.

 7. Nå som sjablongen er lagret, kan du gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil åpne den nye sjablongen i en annen tegning, peker du på Figurer på Fil-menyen, og deretter peker du på Mine figurer.

  • Hvis du vil redigere den nye sjablongen, høyreklikker du tittellinjen for sjablongen og klikker deretter Rediger sjablong på hurtigmenyen. Ikonet i tittellinjen for sjablongen endres fra Skrivebeskyttet sjablongbilde(som indikerer at sjablongen er skrivebeskyttet) til Redigerbar sjablong(som indikerer at sjablongen kan redigeres).

  • Hvis du vil dele den nye sjablongen med noen, kopierer du sjablongen (VSS-filen) til mappen Mine figurer.

Obs!: Visio-figurene på sjablonger som leveres av Microsoft Corporation er opphavsrettslig beskyttet. Du kan kopiere og omorganisere dem til eget bruk, endre dem til eget bruk, og distribuere tegninger som inneholder dem. Du kan ikke selge eller distribuere uendrede eller endrede Visio-figurer.

Legge til en figur fra tegningssiden på en sjablong

 1. Åpne en ny sjablong, Favoritter-sjablongen eller en annen egendefinert sjablong som du har laget tidligere:

  • Hvis du vil åpne en ny sjablong, peker du på Figurer i Fil-menyen og klikker deretter på Ny sjablong.

  • Hvis du vil åpne en egendefinert sjablong, peker du på Figurer i Fil-menyen, peker på Mine figurer og klikker deretter på sjablongnavnet.

 2. Hvis sjablongen ikke kan redigeres, høyreklikker du tittellinjen til sjablongen og klikker deretter Rediger sjablong.

  Ikonet i tittellinjen for sjablongen endres fra Skrivebeskyttet sjablongbilde(som indikerer at sjablongen er skrivebeskyttet) til Redigerbar sjablong(som indikerer at sjablongen kan redigeres).

 3. Merk figuren du vil legge til på sjablongen på tegningssiden.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte figuren fra tegningen til sjablongen, drar du figuren fra tegningssiden til sjablongen.

  • Hvis du vil kopiere figuren, holder du nede CTRL mens du drar figuren til sjablongen.

   Figuren er nå på sjablongen. Figuren vises som et ikon med navnet «Original.x», der x er et tall.

 5. Hvis du vil gi et nytt navn til figuren, høyreklikker du på figurikonet, peker på Rediger original, og klikker deretter på Egenskaper for original. Skriv inn et navn i Navn-boksen.

 6. Høyreklikk sjablongens tittellinje, og klikk Lagre for å lagre endringene.

Kopiere en figur fra én sjablong til en annen

 1. Åpne sjablongen som inneholder figuren du vil legge til i en annen sjablong:

  • I Fil-menyen peker du på Figurer og deretter på Mine figurer eller en annen mappe som inneholder sjablongen.

 2. Høyreklikk på figuren i den åpne sjablongen som inneholder figuren du vil kopiere, pek på Legg til i mine figurer og klikk deretter på Favoritter, Legg til i ny sjablong eller Legg til i eksisterende sjablong.

 3. Åpne sjablongen som inneholder den kopierte figuren ved å peke på Figurer i Fil-menyen og deretter peke på Mine figurer eller en annen mappe som inneholder sjablongen.

  Tips!: Hvis begge sjablongene kan redigeres, kan du kopiere og lime figuren fra den ene sjablongen til den andre i stedet for å bruke Legge til i Mine figurer-kommandoen.

  Obs!: 

  • Figurer i Visio-sjablonger kalles ofte originalfigurer. Når du drar en originalfigur til en tegningsside, oppretter du en kopi (eller «forekomst») av originalen. Selve originalen forblir på sjablongen slik at du kan bruke den flere ganger og opprette nye kopier av originalen på tegningssider.

  • Visio-originalfigurer som leveres av Microsoft Corporation, er opphavsrettslig beskyttet. Du kan kopiere og omorganisere dem til eget bruk, endre dem til eget bruk, og distribuere tegninger som inneholder dem. Du kan ikke selge eller distribuere uendrede eller endrede Visio-originalfigurer.

Se også

Video: Lage, lagre og dele egendefinerte sjablonger

Finne flere figurer og sjablonger

Importere nedlastede sjablonger

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×