Du kan bruke Office-programmene til å lagre filer som PDF-filer, slik at du kan dele eller skrive ut filene på kommersielle skrivere. Du trenger ikke annen programvare eller tilleggsprogrammer.

Bruk PDF-formatet når du vil ha en fil som:

 • ser lik ut på de fleste datamaskiner.

 • har en mindre filstørrelse

 • overholder et bransjeformat.

Eksempler omfatter CV-er, juridiske dokumenter, nyhetsbrev, filer som er ment å leses (ikke redigeres) og skrives ut, og filer som er ment for profesjonell utskrift.

Viktig!: Mange programmer, inkludert Microsoft Word, har muligheten til å åpne og redigere PDF-filer. Bare deling av noe som en PDF-fil er ikke tilstrekkelig til å garantere at mottakeren ikke kan redigere filen.

Hvis du vil eksportere eller lagre som PDF-fil, klikker du Fil-menyen og Eksporter eller Lagre som i Office-filen. Hvis du vil se trinnvise instruksjoner, velger du et Office-program fra rullegardinlisten.

 1. Åpne tabellen eller rapporten du vil publisere som en PDF-fil.

 2. Klikk PDF eller XPS i Eksport-gruppen på fanen Eksterne data

  Bilde av PDF XPS-bånd

 3. Skriv inn eller velg et navn på dokumentet i Filnavn-feltet.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi siden som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK

 6. Klikk Publiser.

Denne informasjonen gjelder også for Microsoft Excel Starter 2010.

Obs!: Du kan ikke lagre Power View-ark som XPS-filer.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Excel 2013 eller Excel 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne filen etter publisering.

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi sideområdet som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om dialogboksen Alternativer i Excel, kan du se Mer om PDF-alternativer. Klikk OK når du er ferdig.

 6. Klikk Lagre.

OneNote 2013 og OneNote 2016

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Eksporter.

 3. Klikk inndelingen av notatblokken du vil lagre som en PDF-fil under Eksporter gjeldende.

 4. Klikk PDF (*.pdf) under Velg format, og klikk deretter Eksporter.

 5. Skriv inn et navn for notatblokken i feltet Filnavn i dialogboksen Lagre som.

 6. Klikk Lagre.

OneNote 2010

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som, og klikk deretter alternativet som representerer delen av notatblokken som du vil lagre som PDF.

 3. Klikk PDF (*.pdf) under Lagre inndeling som, og klikk deretter Lagre som.

 4. Angi et navn på notatblokken i Filnavn-feltet.

 5. Klikk Lagre.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi sideområdet som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK når du er ferdig.

 6. Klikk Lagre.

 1. Velg Lagre somFil-fanen.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Project 2013 eller Project 2016, må du velge en plassering og mappe.

 2. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 3. Velg PDF-filer (*.pdf) eller XPS-filer (*.xps) i Lagre som type-listen, og velg deretter Lagre.

 4. I dialogboksen Alternativer for dokumenteksport velger du Publiser område, Ta med informasjon som ikke skal skrives ut og ISO 19500-1-overensstemmelse (bare PDF).

Formatere tips

Prosjektet støtter ikke hver formateringsfunksjon for PDF eller XPS, men du kan fremdeles bruke noen utskriftsalternativer for å endre utseendet til det endelige dokumentet.

Velg Fil > Utskrift, og deretter kan du endre noen av disse alternativene:

 • Datoer

 • Retning

 • Papirstørrelse

 • Utskriftsformat

I dialogboksen Utskriftsformat kan du endre alternativer i disse kategoriene:

 • Marger

 • Forklaring

 • Vis

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Publisher 2013 eller Publisher 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

 5. Hvis du vil endre hvordan dokumentet er optimalisert, klikker du Endre. (Klikk på Alternativer i Publisher 2013 eller Publisher 2016.)

  • Foreta eventuelle ønskede endringer i bildeoppløsningen og informasjon som ikke skal skrives ut.

  • Klikk Utskriftsalternativer for å foreta endringer i utskriftsalternativene for dokumentet.

  • Klikk OK når du er ferdig.

 6. Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering

 7. Klikk Lagre.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Visio 2013 eller Visio 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Vis fil automatisk etter lagring.

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi siden som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK

 6. Klikk Lagre.

Word 2013 og nyere

 1. Velg Fil > Eksporter > Opprett PDF/XPS.

  Opprette PDF/XPS-knapp på Eksport-fanen i Word 2016.
 2. Hvis egenskapene for Word-dokumentet inneholder informasjon du ikke vil inkludere i PDF-filen, går du til Publiser som PDF eller XPS-vinduet og velger Alternativer. Deretter velger du Dokument og fjerner Dokumentegenskaper. Angi eventuelle andre alternativer du vil bruke, og velg OK.

  Fjerne dokumentegenskaper for å unngå å dele disse opplysningene i PDF-filen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dokumentegenskaper, se Vis eller endre egenskapene for en Office 2016-fil.

 3. I Publiser som PDF eller XPS, går du til plasseringen der du vil lagre filen. Endre filnavnet også, hvis du vil bruke et annet navn.

 4. Klikk Publiser.

Mer om PDF-alternativer

 • Hvis du vil lage en PDF-fil bare fra enkelte sider i dokumentet, velger du et alternativ under Sideområde.

 • For å ta med sporede endringer i PDF-filen går du til Publisere hva, velger Dokument viser markeringer. Ellers må du påse at Dokument er valgt.

 • Hvis du vil opprette et sett med bokmerker i PDF-filen, velger du Opprett bokmerker ved hjelp av. Velg deretter Overskrifter eller, hvis du la til bokmerker i dokumentet, Word-bokmerker.

 • Hvis du vil inkludere dokumentegenskaper i PDF-filen, kontrollerer du at Dokumentegenskaper er valgt.

 • Hvis du vil gjøre dokumentet enklere å lese for programvaren for skjermlesing, velger du Dokumentstrukturkoder for tilgjengelighet.

 • Samsvar med ISO 19005-1 (PDF/A) Dette alternativet oppretter PDF-dokumentet som PDF versjon 1.7, som er en arkiveringsstandard. PDF/A bidrar til å sikre at et dokument ser likt ut når det åpnes på en annen datamaskin.

 • Lagre tekst som punktgrafikk når skrifttyper ikke kan bygges inn Hvis skrifttyper ikke kan bygges inn i dokumentet, bruker PDF-filen punktgrafikkbilder av teksten slik at PDF-filen ser ut som det opprinnelige dokumentet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, og filen bruker en skrifttype som ikke kan bygges inn, kan PDF-leseren erstatte en annen skrifttype.

 • Krypter dokumentet med et passord Velg dette alternativet hvis du vil begrense tilgangen slik at bare personer med passordet kan åpne PDF-filen. Når du klikker på OK, åpnes boksen Krypter PDF-dokument der du kan skrive inn og gjenta et passord.

Åpne og kopiere innhold fra en PDF-fil med Word

Du kan kopiere hvilket som helst innhold fra en PDF-fil ved å åpne den i Word.

Gå til Fil > Åpne og bla frem til PDF-filen. Word åpner PDF-innholdet i en ny fil. Du kan kopiere innhold du vil bruke fra den, inkludert bilder og diagrammer.

Word 2010

Denne informasjonen gjelder også for Microsoft Word Starter 2010.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Word 2013 og Word 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi sideområdet som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK når du er ferdig.

 6. Klikk Lagre.

Følg disse enkle trinnene for å lagre filen som PDF i Office for Mac:

 1. Klikk på Fil

 2. Klikk på Lagre som

 3. Klikk påFilformat i nederste del av vinduet

  Bruk Filformat-verktøyet under Lagre som i Word til å velge andre formater, for eksempel PDF, å lagre dokumentene i
 4. VelgPDF fra listen over tilgjengelige filformat

 5. Gi filen et navn hvis den ikke har det allerede, og klikk deretter på Eksporter

Du kan bruke Word, PowerPoint og OneNote for nettet til å konvertere dokumentet til en PDF-fil.

 1. Velg Fil > Skriv > Skriv ut (i PowerPoint velger du ett av tre formater).

 2. Velg Lagre som PDF på rullegardinmenyen under Skriver,og velg deretter Lagre.

  Alternativet Lagre som PDF for utskrift.

 3. I Explorer-menyen som åpnes, kan du gi navn til PDF-filen og velge hvor du vil lagre den, og deretter velge Lagre.

Dette genererer en grunnleggende PDF-fil som bevarer oppsettet og formatet til det opprinnelige dokumentet.

Hvis du trenger mer kontroll over alternativene for PDF-filen, for eksempel legge til bokmerker, kan du bruke skrivebordsprogrammet til å konvertere dokumentet til en PDF-fil. Klikk Åpne i skrivebordsappen på verktøylinjen i PowerPoint og OneNote for å begynne å bruke skrivebordsappen, og velg redigeringsrullegardinlisten først i Word, og velg deretter Åpne i skrivebordsappen.

Bilde av kommandoen Åpne i skrivebordsappen

Hvis du ikke eier skrivebordsappen, kan du prøve eller kjøpe den nyeste versjonen av Office nå.

Har du et forslag for denne funksjonen?

Stem på en idé eller del en ny idé i forslagsboksen vår på word.uservoice.com.

Hvis du vil eksportere Word-dokumentet eller Excel-arbeidsboken til PDF-format på iOS, trykker du på Fil-knappen øverst til venstre og velger Eksportere, og deretter PDF.

Trykk på Fil > Eksporter for å eksportere dokumentet til PDF

Portable Document Format (PDF)    bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. Når en fil i PDF-format vises på nettet eller skrives ut, beholder den formatet. PDF-formatet er også nyttig for dokumenter som skal reproduseres med kommersielle utskriftsmetoder. PDF er godkjent som et gyldig format av mange byråer og organisasjoner, og visningsprogrammer er tilgjengelige på et større utvalg plattformer enn XPS.

XML Paper Specification (XPS)    er et elektronisk filformat som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. XPS-formatet sikrer at når filen vises elektronisk eller skrives ut, beholder den nøyaktig det formatet du har planlagt, og dataene i filen kan ikke endres uten videre.

Viktig!: De fleste moderne nettlesere kan åpne og vise en PDF-fil. Hvis du har et eldre operativsystem, kan det imidlertid hende du trenger en PDF-leser installert på enheten, for eksempel Acrobat Reader,som er tilgjengelig fra Adobe Systems.

Se også

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×