Du kan hente informasjon fra Publisher til et Word-dokument. Hvis publikasjonen for eksempel inneholder mye tekst som du vil bruke på nytt, kan du lagre teksten fra publikasjonen som et Word-dokument. Hvis du har utformet en side i Publisher som du vil bruke som en bokforside i Word-dokumentet, kan du lime inn siden i Word-dokumentet og deretter skrive ut dokumentet fra Word.

Obs!: Selv om du kan eksportere deler av eller hele publikasjonen til Word, kan du ikke lagre hele publikasjonen – all tekst, grafikk og oppsett – i et Word-dokument i ett trinn.

I denne artikkelen

Måter å eksportere publikasjonen til Word på

Du kan bruke en av følgende metoder til å eksportere deler av eller hele publikasjonen til Word:

 • Lagre teksten i publikasjonen som et Word-dokument     Bruk denne metoden for et nyhetsbrev eller en publikasjon som inneholder mye tekst du vil bruke i Word. Lagre publikasjonen i filformatet for gjeldende versjon av Word for å åpne den lagrede filen i Word. Lagre i Word 97-2003-filformatet for å åpne den lagrede filen i tidligere versjoner av Word.

 • Kopiere og lime inn en side eller objekter på en side     Bruk denne metoden for en brosjyre, en brevhodeside eller publikasjon som du vil hente til Word og gjøre endringer i. Kopier et objekt, et utvalg av objekter eller en side i publikasjonen, og lim det inn i et Word-dokument i Hypertext Markup Language (HTML)-format.

 • Lagre en side, to motstående sider eller objekter på en side som en bildefil     Bruk denne metoden til å opprette en bildefil som du kan sette inn i et Word-dokument. Mulige bruksområder inkluderer en kalender, et bokforside eller en publikasjon som inneholder en tabell, eller som du ikke trenger å gjøre endringer i i Word.

Til toppen av siden

Lagre teksten i publikasjonen som et Word-dokument

Hvis du lagrer publikasjonen som et Word-dokument, viser det innebygde konverteringsprogrammet en melding om at den valgte filtypen bare støtter tekst. Tekst- og skriftformatering (skrift, størrelse, stil, understreking, farge og effekter) bevares. Utformingselementer som grafikk og kolonner beholdes imidlertid ikke.

Tips for best resultat når du lagrer teksten i en publikasjon som et Word-dokument

 • Pass på at tekstboksgrenser i publikasjonen ikke overlapper hverandre.

 • Topptekster, bunntekster og sidetall bevares når du lagrer publikasjonen, men funksjonaliteten for topptekst og bunntekst beholdes ikke. Hvis du vil endre topp- eller bunntekst, lagrer du dokumentet og legger deretter til topp- og bunntekst i Word-dokumentet.

 • Sideskift i publikasjonen ignoreres. Du kan sette inn sideskift i Word-dokumentet etter at du har lagret det.

 • Grafikk i publikasjonen bevares ikke. Hvis du vil legge til grafikk fra publikasjonen, kan du kopiere grafikken og lime dem inn i Word-dokumentet separat.

Lagre publikasjonen som et Word-dokument

 1. Åpne Publisher-publikasjonen du vil lagre som et Word-dokument.

 2. Klikk Fil>Lagre som,og bla til plasseringen der du vil lagre Word-dokumentet.

 3. Skriv inn et navn på Word-dokumentet i Filnavn-boksen.

 4. Velg Word-versjonen du vil lagre for, fra Filtype-listen. Eldre versjoner av Word vil inneholde versjonsnummeret. for Word 2016 velger du Word-dokument for den gjeldende versjonen av Word.

 5. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Kopiere og lime inn en side eller objekter på en side

Du kan kopiere ett enkelt objekt, et utvalg av objekter eller alle objektene på en side i publikasjonen og lime dem inn i et Word-dokument i HTML-format. Når du limer inn i HTML-format, bevares formateringen og tekststilene, og du kan gjøre endringer i objekter eller tekst som du limer inn i Word-dokumentet.

Tips for best resultat når du limer inn objekter i et Word-dokument i HTML-format

 • Hvis du kopierer en publikasjonsside som inneholder tekst som flyter til en tekstboks på en annen side, limes ikke noe av teksten inn i Word-dokumentet. Du får best resultat hvis du kopierer bare sider med tekst som ikke flyter til en annen side.

 • Hvis du kopierer en hel side fra publikasjonen, må du kanskje endre margene og papirretningen i Word-dokumentet. Du kan gjøre dette enten før eller etter at du har limt inn siden i Word-dokumentet.

 • Hvis publikasjonen inneholder en tabell, for eksempel en kalender, lagrer du objektene i publikasjonen som en bildefil for å bevare oppsettet til tabellen på siden.

  Obs!: Denne metoden bevarer oppsettet, men du kan ikke gjøre endringer i tabellen i Word-dokumentet.

 • Hvis du vil kopiere flere objekter, kan det være enklest å gruppere disse objektene før du kopierer dem.

  1. Klikk og dra en markeringsboks rundt objektene du vil ha med i gruppen.

  2. Klikk Grupper under Format under Tegneverktøy eller Bildeverktøy i kategorien Format.

 • Hvis publikasjonen har flere sider, kan du kopiere en hel side, men ikke hele publikasjonen samtidig. Hvis du viser et tosiders oppslag i en publikasjon med flere sider (klikk Tosiders oppslag på Vis-menyen),kan du kopiere to motstående sider om gangen.

 • Tekst som vises loddrett (fra topp til bunn eller fra bunn til topp) i publikasjonen, vises med vannrett retning i Word-dokumentet. Du kan endre tekstretningen i Word-dokumentet etter at du har limt inn.

  1. Klikk tekstboksen som inneholder teksten du vil endre, i Word.

  2. Klikk Tekstretning gjentatteganger under Tekstboksverktøy i kategorien Format i Tekst-gruppen til du får ønsket retning.

Kopiere en side eller objekter til Word

 1. Merk Publisher-objektene du vil kopiere.

  Obs!: Hvis du vil merke hele siden, klikker du et tomt område i publikasjonen, eller klikker utklippsområde og deretter CTRL+A.

 2. Høyreklikk, og klikk deretter Kopier.

 3. Åpne Word-dokumentet.

 4. Høyreklikk på siden der du vil lime inn objektene, og klikk deretter på Lim inn.

 5. Gjenta trinn 1 til 4 til du har limt inn alle objektene eller sidene du vil bruke.

Til toppen av siden

Lagre en side, to motstående sider eller objekter på en side som en bildefil

Du kan lagre ett enkelt objekt, et utvalg av objekter, en hel side eller et oppslag over to sider i publikasjonen som en bildefil, og deretter sette inn bildet i et Word-dokument.

Obs!: Du kan ikke gjøre endringer i publikasjonsteksten eller objekter som du setter inn i Word-dokumentet når du bruker denne metoden.

Tips for best resultat når du limer inn objekter eller sider som bildefiler

 • Hvis du lagrer en hel side eller et tosiders oppslag fra publikasjonen, må du kanskje endre margene og papirretningen i Word-dokumentet. Du kan gjøre dette enten før eller etter at du har satt inn bildefilen i Word-dokumentet.

 • Hvis publikasjonen har flere sider, kan du lagre en hel side, men ikke hele publikasjonen samtidig. Hvis du viser et tosiders oppslag i en publikasjon med flere sider (klikk Tosiders oppslag på Vis-menyen),kan du lagre to sider samtidig.

 • Du får best resultat ved å vise og skrive ut objekter eller en side fra en publikasjon i Word ved å velge PNG Portable Network Graphics Format,JPEG File Interchange Formateller Utvidet metafilformat i høyest oppløsning, og velge Utskrift med høy kvalitet eller trykkeri (300 ppt)og deretter lime inn objektene eller siden i Word-dokumentet.

Obs!: 

 • Enkelte PNG- eller JPEG-bilder kan allerede være komprimerte, så oppløsningen kan være mindre enn 600 punkt per tomme (ppt).

 • Forbedrede metafiler kan bare lagres på 96 ppt.

Sette inn en side, to motstående sider eller objekter fra en publikasjon i Word som et bilde

 1. Velg elementene du vil lagre, ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk Fil>Lagre som for å lagre hele siden eller to motstående sider som et bilde.

  • Høyreklikk bildet, WordArt-objektet, figuren eller gruppen med objekter du vil lagre, og klikk deretter Lagre som bilde på hurtigmenyen.

 2. Velg et bildeformat i Filtype-listen, for eksempel PNG Portable Network Graphics Format eller JPEG File Interchange Format.

 3. Hvis bildeformatet støtter flere oppløsninger (Endre-knappen er tilgjengelig i dialogboksen Lagre som), klikker du Endre,velger oppløsningsalternativet du vil bruke, og klikker deretter OK.

  Obs!: Velg Utskrift med høy kvalitet eller trykkeri (300 ppt)for best resultat.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Åpne Word-dokumentet, og klikk deretter der du vil sette inn bildet.

 6. Klikk Sett inn > Bilde.

 7. Bla til der du lagret filen i dialogboksen Sett inn bilde, klikk filen, og klikk deretter Sett inn.

 8. Gjenta trinn 1 til 7 til du har satt inn alle objektene eller sidene du vil bruke.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×