Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan lagre en hel arbeidsbok, inkludert faner for å navigere regneark, eller deler av en arbeidsbok, for eksempel et område eller diagram, til en statisk nettside slik at brukere kan se Microsoft Office Excel-data på Internett. Hvis du for eksempel har salgstall på et Excel-regneark, kan du lagre tallene sammen med et diagram for å sammenligne tallene, og brukere kan se denne informasjonen uten å måtte åpne Office Excel.

Hva du vil gjøre?

Lære mer om hvordan du lagrer Excel-data til en statisk nettside

Når du lagrer Excel-data på en statisk nettside, er det viktig å forstå funksjonen Autopubliser på nytt, hvor støttefiler er plassert, hvordan du definerer hyperkoblinger og forskjellen mellom gjenåpning av en lagret nettside istedenfor å åpne den opprinnelige arbeidsboken på nytt.

Bruk av funksjonen Autopubliser på nytt

Hver gang du lagrer arbeidsboken, kan du automatisk publisere den på nytt på nettet ved å velge boksen Autopubliser på nytt hver gang arbeidsboken lagres på dialogboksen Publiser som nettside. (Klikk Lagre som på Fil-fanen (Microsoft Office-knappenOffice-knappen i Excel 2007), velg et nettsideformat (.htm, .html, .mht, .mhtml), og klikk deretter Publiser.)

Det kan imidlertid hende at du noen ganger ikke ønsker å publisere automatisk elementer i arbeidsboken, for eksempel når du:

 • Har angitt konfidensiell eller sensitiv informasjon som ikke skal lagres på en felles plassering

 • Er midlertidig koblet fra et nettverk eller Nettserver-plassering

 • Lagrer en arbeidsbok som ble opprettet av noen som ikke er en klarert kilde. (Arbeidsboken kan inneholde makroer som samler inn informasjon fra en nettverksplassering ved å bruke legitimasjonen din, og deretter lagre denne informasjonen på et offentlig sted).

Hvis nødvendig, kan du gjøre Autopubliser på nytt midlertidig utilgjengelig (for den gjeldende åpne- og lukke-økten), eller permanent utilgjengelig (hver gang du åpner, lagrer og lukker).

Nettfiler og hyperkoblinger som støttefiler

Nettsider inneholder ofte bilder og andre støttefiler, samt hyperkoblinger til andre nettsider. Når støttefiler eller sider flyttes, kan det hende at nettsiden som refererer til dem, ikke lenger fungerer som den skal.

Støttefiler

Når du lagrer en Excel-arbeidsbok eller et regneark som en nettside (.htm, .html), oppretter Excel en støttemappe som heter « filnavn_ -filer» der den lagrer alle støttefiler for nettsiden – som for eksempel punktmerking, bakgrunnstekstur og grafikk. Hvis for eksempel filen er gitt navnet Side1.htm oppretter Excel en undermappe med navnet «Side1_filer». Excel tilordner også navn, som eksempel bilde001.jpg og bilde002.gif til støttefilene.

Hvis du flytter eller kopierer nettsiden til et annet sted, må du også flytte støttemappen, slik at du opprettholder alle koblinger til nettsiden. Når du lagrer på nytt til en annen plassering, kopierer Excel automatisk støttemappen for deg.

Hvis vi for eksempel antar at du har en nettside: http://eksempel.Microsoft.com/Side1.htm. Den inkluderer punktmerkinger som er lagret i støttemappen: http://eksempel.microsoft.com/Side1_ filer. De relative banene for punktmerkingsfiler er da /Side1_ filer/bilde001.gif og /Side1_ filer/bilde002.gif. Hvis du flytter Side1.htm til en ny plassering, for eksempel http://eksempel.microsoft.com/, må du også flytte støttefilmappen (Side1_ filer) til http://eksempel.microsoft.com/.

Relative og absolutte hyperkoblinger

Når du oppretter nettsider, administrerer Excel automatisk de tilknyttede filene og hyperkoblinger, slik at bildene vises og koblingene fungerer når sidene er plassert på den endelige Nettserver.

Når alle filene – som for eksempel punktmerking, navigasjonsknapper, bakgrunnsteksturer, grafikk og nettsider som du oppretter hyperkoblinger til – er plassert på eller lagret på den samme nettserveren, opprettholder Excel koblingene som relative koblinger.

Hyperkoblinger til nettsteder på andre servere – for eksempel en liste over alle dine favorittnettsteder – beholdes som absolutte koblinger, det vil si faste filplasseringer.

Når du lagrer nettsidene til en annen plassering, forblir koblinger som ikke kan konverteres til relative koblinger som absolutte koblinger.

Når du sletter elementer som ble lagret som relative koblinger, sletter Excel automatisk de tilhørende støttefilene fra støttemappen.

Språkspesifikke navn på støttefiler for nettside

Et suffiks vises på språket til den versjonen av Microsoft Office Systemet som ble brukt til å lagre filen som en nettside. Anta for eksempel at du bruker den nederlandske språkversjonen av Microsoft Office System for å lagre en fil, kalt Side1, som en nettside. Standardnavnet på støttemappen vil være Side1_bestanden. Inndelingen nedenfor inneholder en fullstendig liste over språk og standard mappenavn.

Språk og standard mappenavn

Språk

Standard navn på støttemapper

Arabisk

.files

Baskisk

_fitxategiak

Portugisisk (Brasil)

_arquivos

Bulgarsk

.files

Katalansk

_fitxers

Kinesisk (forenklet)

.files

Kinesisk (tradisjonell)

.files

Kroatisk

_datoteke

Tsjekkisk

_soubory

Dansk

-filer

Nederlandsk

_bestanden

Engelsk

_files

Estisk

_failid

Finsk

_tiedostot

Fransk

_fichiers

Tysk

-Dateien

Gresk

.files

Hebrew

.files

Hindi

.files

Ungarsk

_elemei

Italiensk

-file

Japansk

.files

Koreansk

.files

Latvisk

_fails

Litauisk

_bylos

Norsk

-filer

Polsk

_pliki

Portugisisk

_ficheiros

Rumensk

.files

Russisk

.files

Serbisk (kyrillisk)

.files

Serbisk (latinsk)

_fajlovi

Slovakisk

.files

Slovensk

_datoteke

Spansk

_archivos

Svensk

-filer

Thai

.files

Tyrkisk

_dosyalar

Ukrainsk

.files

Vietnamesisk

.files

Obs!: Hvis du lagrer nettsiden med et kort filnavn (maksimalt åtte tegn, pluss en filtype med tre tegn) ved å fjerne merket for Bruk lange filnavn når det er mulig i dialogboksen Nettalternativer, er navnet på støttemappen også navnet på nettsiden, uten ordet «filer».

Åpne en lagret nettside i Excel på nytt

Når du lagrer en Excel-arbeidsbok som en nettside, kan du åpne nettsidefilen i Excel, gjøre endringer og lagre filen igjen. Men vær klar over at færre Excel-funksjoner opprettholdes i filen, slik at du ikke kan endre dem slik du kunne opprinnelig. Når du for eksempel lagrer et diagram som en nettside, blir diagrammet et separat bilde, og kan ikke lenger endres på siden. Når du lagrer en hel arbeidsbok som inneholder et diagram, lagres imidlertid det faktiske diagrammet i stedet for bare et bilde, og diagrammet kan endres når du åpner filen på nytt.

For at du skal få best mulig resultat anbefaler Microsoft at du bruker den opprinnelige arbeidsboken (*.xlsx) som en «original» kopi som du åpner og gjør endringer i. Deretter lagrer du den som en arbeidsbok, og til slutt lagrer du den som en nettside.

Til toppen av siden

Lagre Excel-data til en statisk nettside

 1. Klikk Lagre som på Fil-fanen (Microsoft Office-knappenOffice-knappen i Excel 2007).

  Dialogboksen Lagre som vises.

 2. Gjør ett av følgende i listen:

  • Hvis du vil lagre på en nettside og opprette støttefiler og -mapper, kan du velge Nettside (*.htm, * .html).

  • Hvis du vil lagre til en nettside i én enkel fil, med støttefilene innebygd i nettsiden, kan du velge Nettside i én enkel fil (*.mht; *.mhl)

 3. Hvis du allerede har valgt elementet du vil lagre, klikker du på Lagre, så er du er ferdig. I motsatt fall fortsetter du med de følgende trinnene.

 4. Gjør et av følgende:

  • Klikk på Hele arbeidsboken hvis du vil lagre hele arbeidsboken, inkludert fanene, for å navigere hvert regneark i arbeidsboken.

  • Hvis du vil lagre det merkede området på regnearket, klikk på Utvalg: Ark.

 5. Klikk Publiser.

  Dialogboksen Publiser som nettside vises.

 6. Velg ett av følgende i Velg-boksen under Element som skal publiseres:

Element

Handling

Hele arbeidsboken    

Velg Hele arbeidsboken. Hele arbeidsboken lagres, inkludert faner som en bruker kan bruke til å navigere til hvert regneark.

Hele regnearket    

Velg Elementer på Arknavn, og velg deretter Alt innhold på Arknavn.

Elementer    

Velg Elementer på Arknavn, og velg deretter det elementet du vil lagre, for eksempel som en Pivottabellrapport eller som et diagram. Elementer inkluderer ikke celleområder.

Celleområder    

Merk celleområdet , og hvis markeringsboksen ikke inneholder området du vil bruke, klikker du regnearket (dialogboksen vil skjule til en valgboks), merker et celleområde fra Excel-arbeidsboken og klikker deretter Utvid dialogboks Knapp.

Diagrammer    

Velg Elementer på Arknavn, og velg deretter Diagramx.

Filtrerte områder    

Velg Elementer på Arknavn, og velg deretter det Autofilter-elementet du ønsker å lagre.

Eksterne dataområder    

Velg Elementer på Arknavn, og velg deretter det Spørrings-elementet du ønsker å lagre.

Publisere på nytt    

Hvis du vil publisere et regneark eller element som du allerede har publisert, velger du Tidligere publiserte elementer og merker deretter regnearket eller elementet du vil publisere på nytt. Hvis du vil hindre at et element publiseres på nytt, merker du elementet og klikker Fjern. Hvis du vil fortsette publiseringen, klikker du et annet element i listen.

 1. Hvis du vil legge til en tittel som er sentrert over utvalget, samt i tittellinjen i nettleseren, klikker du på Endre under Publiser som. Skriv inn tittelen du vil bruke, og klikk deretter på OK.

 2. Klikk på Bla gjennom ved siden av Filnavn-boksen. Finn stasjonen, mappen, nettmappe, Nettserver, HTTP-nettsted, eller FTP-plasseringen der du vil lagre nettsiden, og klikk deretter på OK.

  Du kan også velge en eksisterende nettside som du vil legge til, eller erstatte så lenge du har tillatelse til å endre nettsiden og har tilgang til filen.

  Tips!: Når du oppretter nettsiden, er det en god ide å lagre nettsiden på din lokale harddisk, slik at du kan gjøre eventuelle endringer eller rettelser før du publiserer nettsiden på en offentlig eller delt plassering.

 3. Hvis du vil vise nettsiden i nettleseren etter du har lagret den, merker du av for Åpne publisert nettside i nettleser.

  Obs!: Hvis du vil forhåndsvise siden uten å lagre den, kan du bruke kommandoen Forhåndsvisning av nettside, som du kan legge til på verktøylinjen for hurtig tilgang.

 4. Hvis du forventer å gjøre endringer i arbeidsboken senere, og vil publisere elementene automatisk hver gang arbeidsboken er lagret, så merker du av for Autopubliser på nytt hver gang arbeidsboken lagres.

 5. Hvis du vil endre relaterte tilleggsalternativer, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre alternativer for nettside, klikker du på pilen ved siden av Verktøy, og klikker deretter på Nettalternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer for nettside.

  • Hvis du vil endre på alternativer for bildekomprimering, klikker du på pilen ved siden av Verktøy, og deretter klikker du på Komprimer bilder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redusere filstørrelsen for et bilde.

 6. Klikk Publiser.

 7. Hvis du lagrer til en eksisterende nettside, vises en melding. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil kopiere over den eksisterende siden, klikker du på Erstatt filen.

  • Hvis du vil legge til dataene dine til slutten av nettsiden, klikker du på Legg til fil.

Til toppen av siden

Aktivere Autopubliser på nytt, eller gjøre Autopubliser på nytt utilgjengelig

Hvis du har aktivert funksjonen Autopubliser på nytt, vises en melding hver gang du lagrer arbeidsboken. Du kan gjøre Autopubliser på nytt midlertidig eller permanent utilgjengelig, eller du kan beholde det. Du kan også kontrollere hvordan meldingen vises.

Obs!: Du kan se at en arbeidsbok er satt til Autopubliser på nytt når du ser Publiserer til side: filnavn i statuslinje når du lagrer arbeidsboken.

Gjøre Autopubliser på nytt midlertidig utilgjengelig

Når meldingen vises, gjør du følgende:

 1. Velg alternativet Deaktiver Autopubliser på nytt mens denne arbeidsboken er åpen.

 2. Klikk OK.

  Autopubliser på nytt er bare utilgjengelig for den nåværende økten i arbeidsboken, eller til du lukker arbeidsboken. Neste gang du åpner arbeidsboken, aktiveres Autopubliser på nytt.

Deaktivere Autopubliser på nytt permanent

 1. Åpne arbeidsboken som er satt til å autopublisere på nytt automatisk.

 2. Klikk Lagre som på Fanen Fil (Microsoft Office-knappenOffice-knappen i Excel 2007), velg et nettsideformat (.htm, .html, .mht, .mhtml), og klikk deretter Publiser.

 3. Klikk på Tidligere publiserte elementer i Velg-listen.

 4. Merk det elementet du ønsker å avbryte automatisk autopublisering på nytt for, og klikk på Fjern. Gjenta dette for hvert element du ikke vil automatisk autopublisere på nytt.

 5. Klikk Lukk.

 6. Hvis du vil lagre endringen i arbeidsboken, klikker du Lagre på Fanen Fil (Microsoft Office-knappenOffice-knappen i Excel 2007).

Fortsette med Autopubliser på nytt

Når meldingen vises, gjør du følgende:

 • Klikk på Aktiver Autopubliser på nytt i meldingen som vises hver gang du lagrer arbeidsboken.

Kontrollvisning av meldingen Autopubliser på nytt

Hvis du ikke vil at meldingen vises hver gang du lagrer arbeidsboken, kan du merke av for Ikke vis denne meldingen igjen. Vær imidlertid oppmerksom på at denne innstillingen vil gjelde for alle Excel-arbeidsbøker som er satt til Autopubliser på nytt.

Til toppen av siden

Autopubliser på nytt, feil og advarsler

Du kan få følgende feil- eller varselsmeldinger når du bruker Autopubliser på nytt.

ADVARSEL: Eksterne referanser konverteres til verdier i <filnavn/bane>

Arbeidsboken du publiserer på nytt inneholder referanser til andre arbeidsbøker, sider og dokumenter, for eksempel en kobling fra Bok1.xls som henter verdien i celle A1 i Bok2.xls. Fordi eksterne referanser ikke støttes i den publiserte nettsiden, konverteres referansen til den siste verdien som er hentet på nettsiden. Referansen i arbeidsboken forblir forøvrig intakt.

ADVARSEL: Skjulte formler som ikke lenger er beskyttet i <filnavn/bane>

Skjulte formler blir synlige på publiserte nettsider. Hvis du ikke vil at skjulte formler skal vises på nettsiden, kan du fjerne dem før du lagrer og publiserer på nytt.

ADVARSEL: Presisjon som vist alternativ støttes ikke i <filnavn/bane>

Denne arbeidsboken bruker alternativet Presisjon som vist, som er tilgjengelig under inndelingen Beregningsalternativer i kategorien Formler i dialogboksen Alternativer for Excel (Klikk Alternativer for ExcelFanen Fil (Microsoft Office-knappenOffice-knappen i Excel 2007). Dette betyr at lagrede verdier i celler ikke lenger er nøyaktige til 15 sifre, men er nøyaktige for den viste verdien i cellen. Fordi presisjon som vises ikke støttes på nettsider, vil resultater av formler eller verdier du angir eller endrer på nettsiden som er publisert fra denne arbeidsboken, ikke lenger ha alternativet Presisjon som vist .

ADVARSEL: 1904-datosystem konvertert til 1900-datosystem i <filnavn/bane>

Denne arbeidsboken bruker 1904-datosystemet, et alternativ som er tilgjengelig under Delen Når du beregner denne arbeidsbokenpå avansert kategori i dialogboksen Alternativer for Excel (klikk Alternativer for Excel på fanen Fil (Microsoft Office-knappenOffice-knappen i Excel 2007), klikk Alternativer for Excel). Dette alternativet brukes vanligvis for Macintosh-kompatibilitet, og endrer startdatoen som alle datoer beregnes fra i Microsoft Excel fra 1. januar 1900 til 2. januar 1904. Fordi nettsider ikke støtter 1904-datosystemet, konverteres datoene til 1900-datosystemet på nettsiden, og kan vise en forskjell på omtrent fire år.

FEILMELDING: Får ikke tilgang til <filnavn/bane>

Elementene du publiserer på nytt kan ikke lagres til plasseringen der de tidligere var publisert.

 • Kontroller om nettsiden eller serveren som du publiserer til, fungerer skikkelig.

 • Kontroller om plasseringen som du tidligere har publisert til, har endret navn eller er flyttet.

 • Kontroller at du har tilstrekkelige tillatelser for den plasseringen der elementene tidligere ble publisert.

FEILMELDING: Det finnes beskyttede data i <filnavn/bane>

Beskyttede data kan ikke lagres på en nettside. Hvis du vil publisere arbeidsboken på nytt, må du først oppheve beskyttelsen av dataene, og fjerne alle passord. Hvis nødvendig, bør du flytte konfidensiell eller sensitiv informasjon til en arbeidsbok som du ikke publiserer.

FEILMELDING: Denne filen er ikke i riktig format <filnavn/bane>

Du kan ikke bruke funksjonen Autopubliser på nytt til å publisere Microsoft Excel-data i en fil som ikke finnes i et nettsideformat (.htm, .html, .mht, mhtml). Kontroller at du publiserer til en side som er i HTML-format.

FEILMELDING: Tidligere publiserte data har blitt slettet fra <filnavn/bane>

Elementer i arbeidsboken som er satt til Autopubliser på nytt, eksisterer ikke lenger.

FEILMELDING: Det er ikke nok minne til å publisere <filnavn/bane>

 • Lukk alle unødvendige programmer eller vinduer på skrivebordet for å frigjøre plass i systemets minne.

 • Kontroller hvor mye diskplass som er tilgjengelig på det stedet du prøver å publisere til, og kontroller at det er nok tilgjengelig plass for nettsiden.

 • Kontroller at du ikke har overskredet grensen for den tildelte plassen på det stedet der du publiserer.

 • Prøv å redusere filstørrelsen på arbeidsboken ved å fjerne ark, objekter eller unødvendige elementer.

 • Se etter hvor mye diskplass det er på datamaskinen. Slett unødvendige filer fra harddisken.

 • Kontroller at maskinens RAM (Random access memory) fungerer slik den skal, og at du har den anbefalte mengden til din versjon av Microsoft Office eller Office Excel.

Til toppen av siden

Endre tittelen på nettsiden når du lagrer

Tittelen på nettsiden vises på verktøylinjen i nettleseren, gir en tittel for siden når den legges til i favoritter, og viser en tittel for siden i søkemotorresultater. Det er viktig for søkemotoroptimalobjektet å bruke en tittel som nøyaktig gjenspeiler hva siden inneholder, og som ikke er for kort eller for lang.

 1. Klikk Fil > Lagre som > Bla gjennom.

 2. Velg Nettside for enkeltfil i dialogboksen Lagre som.

 3. Klikk Endre tittel, og skriv deretter inn tittelen du vil bruke, i dialogboksen Skriv inn tekst , og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Problemer med å lagre til en nettside

Når du lagrer en arbeidsbok til en nettside, kan du oppleve følgende problemer:

Problem: Jeg ser ikke betingede formater

Betinget formatering støttes ikke med nettsider i enkelt fil (MHT, MHTML). bruk nettsideformatet (.htm, .html) i stedet. Datastolper, fargeskalaer og ikonsett støttes ikke i noen av formatene.

Problem: Tekst i en celle er avkuttet når jeg lagrer data som en nettside

Hvis du legger merke til at tekst i en celle er avkortet eller ikke vises i sin helhet, kan du prøve følgende:

Endre celler som inneholder tekst som brytes automatisk     Det kan hende du har formatert celler med tekstbryting før du lagret dataene som en nettside. Hvis du vil hindre at tekst blir kuttet av når du lagrer den, kan du forkorte teksten, bruke flere celler for tekst eller utvide kolonnen i regnearket og deretter lagre dataene.

Utvide kolonnen hvor teksten er     Der teksten i en celle overlapper en annen celle, kan det hende at den overlappede delen ikke lagret. Utvid kolonnen teksten er i, slik at den ikke overlapper andre celler.

Justere teksten     Hvis du ser tekst som er kuttet av i en celle, var teksten lengre enn lengden på cellen da den ble lagret, og den var høyrejustert eller midtstilt. Rediger den opprinnelige arbeidsboken og korrigér teksten som venstrejustert (innrykk).

Problem: Rotert tekst vises ikke på riktig måte når jeg lagrer data som en nettside

Du kan ikke bruke rotert eller loddrett tekst når du lagrer Excel-data som en nettside. Rotert og loddrett tekst konverteres til vannrett tekst.

Problem: Elementer som jeg lagrer på en eksisterende nettside, vises alltid nederst på siden

Når du lagrer Excel-data til en eksisterende nettside, legger Excel alltid dataene til nederst på siden.

Hvis du vil flytte Excel-dataene til en annen plassering på nettsiden, kan du åpne nettsiden i et utformingsprogram, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer, og omorganisere elementene.

Problem: Jeg flyttet nettsiden til et annet sted, og nå er noen av koblingene brutt

Når du lagrer en nettside, lagrer Excel som standard alle støttefiler – for eksempel punktmerking, bakgrunnsteksturer og grafikk – i en støttemappe. Hvis du flytter eller kopierer nettsiden til et annet sted, må du også flytte støttemappen, slik at du opprettholder alle koblingene til støttefilen.

Problem: Jeg ser en rød X på nettsiden

En rød X angir manglende grafikk. Hvis du flytter eller kopierer nettsiden til den nye plasseringen uten å flytte støttefilene, kan koblinger til grafikk – som for eksempel bilder, punktmerking og bakgrunnsteksturer – ikke lenger fungere.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×