Lagre publikasjonen som en sideuavhengig PostScript-fil for trykking

Publisher for Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Når du bruker pakkeveiviseren til å pakke publikasjonen og relaterte filer til et trykkeri, oppretter Microsoft Publisher en komprimert (ZIP)-fil og en PDF-fil for trykkeriet. Spør trykkeriet om dette er filene de trenger for å levere. Hvis dette ikke er filtypene de arbeider med, kan trykkeriet be deg om å produsere en PostScript fil.

Spør trykkeriet om du må lagre publikasjonen som en sideuavhengig PostScript-fil i stedet. Et trykkeri kan be om en PostScript-fil av flere årsaker:

 • De godtar kanskje ikke Publisher-filer.

 • Det kan hende de ikke fungerer med PDF-filer.

 • De bruker kanskje bare Macintosh-datamaskiner.

 • Som en del av forhåndstrykksprosessen kan trykkeriet bruke et program for overlapping eller flytting av sider som krever bruk av sideuavhengige PostScript-filer som inneholder informasjon om nedlasting av skrift for hver side i en publikasjon med flere sider.

Sidene i en sideuavhengig PostScript-fil kan omorganiseres eller skrives ut selektivt av et tredjepartsprogram uten å påvirke hvordan de andre sidene i PostScript-filen skrives ut. PostScript-filer kan bare skrives ut på en PostScript-skriver, og du kan ikke gjøre endringer i en PostScript-fil etter at du har lagret den.

Lagre som en PostScript-fil

 1. Klikk Fil > Lagre som.

 2. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen. Du trenger ikke å skrive inn en filtype. Publisher legger automatisk til .ps på slutten av filnavnet du skriver inn.

 3. Velg PostScript i Filtype-listen.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Velg PostScript-skriveren eller PostScript-skriveren fotosetter du vil bruke, fra listen over skrivernavn. Installer om nødvendig en PostScript-skriver:

  1. Ta kontakt med trykkeriet for å finne ut hvilken PostScript-skriver du bør installere, og hvor du bør installere den fra.

  2. Last ned riktig PostScript-skriverdriver.

  3. Installer PostScript-skriveren. 

 6. Klikk Egenskaper i dialogboksen Lagre som PostScript.

 7. Velg enpapirstørrelse under Papir.

 8. Velg énsidigutskrift eller tosidig utskrift under Tosidig utskrift.

 9. Velg Farge ellerSvart-hvitt under Utdatafarge.

 10. Velg et side per arkalternativ på Dokumentalternativer-fanen.

 11. Utvid driverlisten på Avansert-fanen, og velg Optimaliser for overførbarheti listen Alternativer for postScript-utdata.

 12. Klikk OK.

 13. Klikk Avansert skriveroppsett på Skriverdetaljer-fanen i dialogboksen Lagre som postscript.

 14. Klikk alternativene du vil bruke, på fanen Merker og utfallende sider og fanen Grafikk og skrifter.

 15. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Spør trykkeriet om du trenger å lagre publikasjonen som en sideuavhengig PostScript-fil, og om du bør lagre den som en fargedelt fil eller en sammensatt fil.

Obs!: Du kan bare lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system etter at du har installert et tillegg. Se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS, for å få mer informasjon.

Lagre som en fargedelt PostScript-fil

 1. Klikk Lagre somFil-menyen.

 2. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen. Du trenger ikke å skrive inn en filtype. Publisher legger automatisk til .ps på slutten av filnavnet du skriver inn.

 3. Velg PostScript i Filtype-listen.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Velg PostScript-skriveren eller PostScript-skriveren fotosetter du vil bruke, fra listen over skrivernavn. Installer om nødvendig en PostScript-skriver:

  1. Ta kontakt med trykkeriet for å finne ut hvilken PostScript-skriver du bør installere, og hvor du bør installere den fra.

  2. Klikk Skrivere og fakser på Start-menyeni Microsoft Windows XP.

  3. Klikk Legg til enskriver under Skriveroppgaver.

  4. Følg instruksjonene i veiviseren for å legge til skriver.

 6. Klikk Egenskaper,og klikk deretter Avansert-fanen.

 7. Utvid Dokumentalternativer under Skrivernavn Avanserte dokumentinnstillinger, og utvid deretter Alternativer for PostScript.

 8. Velg Optimaliser for overførbarhet i listen Alternativer for utdata forPostScript.

 9. Klikk OK.

 10. Klikk Avansert skriveroppsett på Fanen Skriverdetaljer, og klikk deretter fanen Separasjoner.

 11. Klikk Separasjoner i listen Skriv ut farger som.

 12. Gjør ett av følgende i listen Disse platene:

  1. Klikk Alle definerte blekkfarger for å skrive ut en spotfarge- eller prosessfargeplate for hver blekkfarge du har definert i publikasjonen( Verktøy-menyen, undermenyen Trykkeri, kommandoen Fargeutskrift).

  2. Klikk på Brukte blekkfarger bare for å skrive ut en spotfarge- eller prosessfargeplate for hver definerte blekkfarge som brukes i publikasjonene.

  3. Klikk Konverter spot til prosess for å skrive ut bare prosessfargeplater og konvertere alle definerte spotfarger til prosessfarger.

 13. Hvis du vil angi andre utskriftsalternativer som du anbefaler, klikker du alternativene du vil bruke, på fanen Sideinnstillinger og fanen Grafikk og skrifter, og deretter klikker du OK.

 14. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Lagre som en sammensatt PostScript-fil

 1. Klikk Lagre somFil-menyen.

 2. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen. Du trenger ikke å skrive inn en filtype – Publisher legger automatisk til .ps på slutten av filnavnet du skriver inn.

 3. Velg PostScript i Filtype-listen.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Velg PostScript-skriveren eller PostScript-skriveren fotosetter du vil bruke, fra listen over skrivernavn. Installer om nødvendig en PostScript-skriver:

  1. Ta kontakt med trykkeriet for å finne ut hvilken PostScript-skriver du bør installere, og hvor du bør installere den fra.

  2. Klikk Skrivere og fakser på Start-menyeni Microsoft Windows XP.

  3. Klikk Legg til enskriver under Skriveroppgaver.

  4. Følg instruksjonene i veiviseren for å legge til skriver.

 6. Klikk Egenskaper,og klikk deretter Avansert.

 7. Utvid Dokumentalternativer under Skrivernavn Avanserte dokumentinnstillinger, og utvid deretter Alternativer for PostScript.

 8. Velg Optimaliser for overførbarhet i listen Alternativer for utdata forPostScript.

 9. Klikk OK.

 10. Klikk Avansert skriveroppsett på Fanen Skriverdetaljer, og klikk deretter fanen Separasjoner.

 11. Gjør ett av følgende i listen Skriv ut farger som:

  1. Klikk sammensatt – gråtoner for å lagre en sammensatt PostScript-fil som skal skrives ut på en svart-hvitt-skriver.

  2. Klikk sammensatt CMYK for å lagre en sammensatt PostScript-fil som du kan bruke i et tredjeparts overlappings- eller sidetrykksprogram, eller til å skrive ut CMYK en korrekturenhet.

  3. Klikk sammensatt RGB for å lagre en sammensatt PostScript-fil som skal skrives ut på en fargeskriver.

   Obs!: Hvis du vil lagre en sammensatt CMYK- eller RGB PostScript-fil, må du ha valgt en PostScript-fargeskriver.

 12. Hvis du vil angi andre utskriftsalternativer som du anbefaler, klikker du alternativene du vil bruke, på fanen Sideinnstillinger og fanen Grafikk og skrifter, og deretter klikker du OK.

 13. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×