You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Du kan legge til en kantlinje på et lysbilde for et ekstra utformingselement i presentasjonen. Selv om det ikke finnes et bestemt verktøy i PowerPoint å legge til en kantlinje, finnes det et par måter å utføre oppgaven på: Opprett en enkel kantlinje ved hjelp av omrisset av en figur, eller bruk Bing Bildesøk til å finne og sette inn en kantlinje.

Opprette en enkel kantlinje ved hjelp av omrisset av en figur

 1. Klikk Sett inn, og klikk rullegardinmenyen Figurer.

  Figurer-menyen er på Sett inn-fanen.
 2. Velg en figur fra Rektangler-kategorien.

 3. Hvis du vil tegne figuren til ønsket størrelse, plasserer du markøren øverst til venstre. Hold nede venstre museknapp, og dra markøren til nederst til høyre.

  (Format-fanen er tilgjengelig på båndet når du har merket en figur ved å klikke den.)

  Format-fanen vises når du merker en figur.
 4. Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen, klikkerdu Format og klikker rullegardinmenyen Figurfyll. Klikk Uten fyll.

  Velg Uten fyll på Figurfyll-menyen.
 5. Valgfritt. Høyreklikk kantlinjen, og velg Formater figur. Bruk Formater figur-panelet til høyre for å justere hvordan kantlinjen ser ut.

  Klikk Formater figur på hurtigmenyen. Formater kantlinjen under Linje i Formater figur-panelet.

Bruke Bing-bildesøk til å sette inn en kantlinje

Du kan også søke etter en ny kantlinje som skal brukes i presentasjonen. PowerPoint bruker et Bing-bildesøk til å finne og laste ned kantlinjer. Du kan søke etter nye kantlinjebilder hvis du er koblet til Internett.

 1. Klikk Sett inn > bilder fra nettetlysbildet der du vil legge til en kantlinje.

 2. Skriv inn et søkeuttrykk, for eksempel kantlinjer eller blomsterkantlinjer i Bing Bildesøk-boksen, og trykk enter.

  Resultatene av et søk etter PowerPoint-kantlinjer i Bing.
 3. Velg et kantlinjebilde, og klikk Sett inn for å legge det til i lysbildet.

  Obs!: Søkeresultatene for Bing-bilder viser bilder som er lisensiert under Creative Commons. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til utklipp i filen.

Se også

Legg til en kantlinje på en side

Opprette en enkel kantlinje ved hjelp av omrisset av en figur

 1. Klikk pilen under Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sette inn figurer

 2. Klikk en rektangelfigurunder Nylig brukte figurer.

 3. Dra til et rektangel som er nesten like stort som lysbildet, på lysbildet.

 4. Høyreklikk rektanglet, klikk Formater figur, og gjør deretter følgende:

  • Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen for rektanglet, klikker du Fyll i den venstre ruten i Formater figur-boksen. og klikk deretter Uten fyll.

  • Hvis du vil endre omrissfargen på rektanglet, klikker du Linjefarge i venstre rute i Formater figur-boksen. Klikk pilen ved siden av Fyllfarge Bilde av knapp, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  • Hvis du vil gjøre omrisset bredere eller smalere, stiplet eller en annen stil, klikker du Linjestil i venstre rute i Formater figur-boksen. Hvis du vil endre bredden på linjen, klikker du pil opp eller pil ned ved siden av Bredde for å endre punktstørrelsen på linjen. Hvis du vil endre stilen på linjen, klikker du pilen ved siden av Sammensatt type eller Strektype for å velge stilen du vil bruke.

Bruke utklipp til å opprette en mer omfattende kantlinje

Det finnes dusinvis av utklippsstiler som du kan bruke til å opprette en kantlinje på et lysbilde. Noen kantlinjestiler er i form av et hult rektangel, og alt du trenger å gjøre, er å endre størrelsen på dem slik at de ser ut som en kantlinje langs kanten av lysbildet. Andre stiler for utklippskantlinjer er heldekkende figurer, og du må kanskje kopiere og lime inn eller rotere eller vende figuren for å gjenta den rundt kanten av lysbildet.

 1. Klikk Utklipp i Bilder-gruppenSett inn-fanen.

 2. Klikk i Søk etter-boksen i oppgaveruten Utklipp, skriv inn kantlinjer, og klikk deretter .

 3. Dobbeltklikk kantlinjen du vil bruke, i resultatlisten, og endre deretter størrelse på, kopier, lim inn, roter eller vend figuren slik at den ser ut slik du ønsker.

Se også

Pynte dokumenter eller bilder med kantlinjer

Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark

Opprette en enkel kantlinje ved hjelp av omrisset av en figur

 1. Merk lysbildet du vil bruke, og klikk Sett inn > Figurer > Rektangel.

  Tips!: Rediger lysbildemalen hvis du vil legge til en kantlinje på alle lysbildene.

 2. Klikk og dra for å tegne rektanglet slik at det nesten fyller lysbildet.

 3. Klikk formatruten på fanen for figurformat.

  Formater figur-fanen i PowerPoint for Mac
 4. I ruten Alternativer for figur i til høyre klikker du Uten fyll under Fyll.

  Velg Uten fyll under Alternativer for figur
 5. Under Linje i ruten Formater figur velger du fargen og linjestilen du ønsker.

  Angi fargen og linjestilen du ønsker

Bruke Bing-bilder til å opprette en mer omfattende kantlinje

 1. Søk etter kantlinjer for lysbilde på Bing.

  Viktig!: Bing gir deg tilgang til tusenvis av Creative Commons-lisensierte bilder på nettet. Husk at du er ansvarlig for å overholde andres rettigheter, inkludert opphavsrett.

 2. Klikk Ctrl+ på bildet du ønsker og klikk Lagre bilde som for å laste det ned.

 3. I PowerPoint, klikk Utforming > Formater bakgrunn.

  Formater bakgrunn på Utforming-fanen
 4. Klikk Fyll > Bilde eller tekstur i Formater bakgrunn-ruten.

  Alternativet Bildefyll i Formater bakgrunn-ruten
 5. Klikk Fil under Sett inn bildefra , bla gjennom etter kantlinjen du lastet ned, og klikk Sett inn.

 6. Hvis bildet du lastet ned, ikke passer til lysbildet, kontrollerer du at alle forskyvningsverdiene i ruten Formater bakgrunn er null prosent (0 %).

  Forskyvningsverdier i Formater bakgrunn-ruten
 7. Hvis du vil bruke denne kantlinjen for alle lysbildene, klikk Bruk på alle.

Se også

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt

Beskjær et bilde

Opprette en enkel kantlinje ved hjelp av omrisset av en figur

 1. Klikk Sett inn, og klikk rullegardinmenyen Figurer.

  Figurer-menyen inneholder en gruppe rektangler du kan velge mellom
 2. Velg en figur fra Rektangler-kategorien.

 3. Et lite standardrektangel tegnes på lysbildet. 

 4. Hvis du vil fjerne fargeleggingen i figuren, velger du Format-fanen og velger rullegardinmenyen Figurfyll. Klikk Uten fyll.

  (Format-fanen er tilgjengelig på båndet når du har merket en figur ved å klikke den.)

  Figurfyll-menyen i PowerPoint Online
 5. Velg Figuromriss på Format-fanen, og velg fargen du vil bruke for kantlinjen. 

  Figuromriss-menyen i PowerPoint Online
 6. Velg Figuromriss på nytt. Bruk alternativeneTykkelse og Streker nær bunnen av menyen til å velge linjetykkelsen og stilen du vil bruke for kantlinjen. 

 7. Dra håndtakene på figuren for å endre størrelse på og plassere kantlinjen på lysbildet. 

Bruke Bing-bildesøk til å sette inn en kantlinje

Du kan også søke etter en ny kantlinje som skal brukes i presentasjonen. PowerPoint bruker et Bing-bildesøk til å finne og laste ned kantlinjer. Du kan søke etter nye kantlinjebilder hvis du er koblet til Internett.

 1. Klikk Sett inn > bilder fra nettetlysbildet der du vil legge til en kantlinje.

 2. Skriv inn et søkeuttrykk, for eksempel kantlinjer eller blomsterkantlinjer i Bing Bildesøk-boksen, og trykk enter.

  Resultatene av et søk etter PowerPoint-kantlinjer i Bing.
 3. Velg et kantlinjebilde, og klikk Sett inn for å legge det til i lysbildet.

  Obs!: Søkeresultatene for Bing-bilder viser bilder som er lisensiert under Creative Commons. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til utklipp i filen.

Se også

Legg til en kantlinje på en side

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×