Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan bruke språkalternativene i Office til å legge til et språk, velge visningsspråk for brukergrensesnittet og angi redigerings- og korrekturspråk.

Språk alternativene er i Angi språkinnstillinger for Office-delen i dialogboksen alternativer for Office, som du kan få tilgang til ved å gå til Fil > Alternativene > språk. Visnings- og redigeringsspråkene kan angis uavhengig av hverandre. Du kan for eksempel ha alt på samme språk som operativsystemet, eller du kan velge en kombinasjon av språk for operativsystemet, redigering og visning av brukergrensesnitt i Office.

Språkene som er tilgjengelige, er avhengig av språkversjonen av Office og eventuelle tilleggsspråkpakker, LIP (Language Interface Pack) eller språk for skjermtips som er installert på datamaskinen din. 

Legge til et språk

Du kan legge til et visningsspråk eller et redigeringsspråk. Et visningsspråk bestemmer språket Office bruker i brukergrensesnittet – bånd, knapper, dialogbokser osv. Et redigeringsspråk påvirker tekstretning og oppsett for loddrett, høyre-mot-venstre- og blandet tekst. Redigeringsspråk inkluderer også korrekturverktøy, som for eksempel ordbøker for stave- og grammatikkontroll. (Foretrukket redigeringsspråk vises øverst i listen med fet skrift. Du kan endre dette ved å velge språket du vil bruke og velge Angi som foretrukket.)

Slik legger du til et visningsspråk:

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Velg Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg Installere flere visningsspråk for Office.comAngi språkpreferanser i Office under Visningsspråk for Office.

 4. Velg ønsket språk i dialogboksen Legg til et redigeringsspråk, og velg deretter Legg til. En nettleser åpnes der du kan laste ned installasjonsfilen.

 5. På nettsiden velger du Last ned og kjører den nedlastede pakken for å fullføre installasjonen.

 6. Det nye språket vises i listen over visningsspråk for Office.

Slik legger du til et redigeringsspråk:

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Velg Fil >Alternativer >Språk.

 3. Velg Legg til et språk.... under Redigeringsspråk og korrektur for OfficeAngi språkpreferanser for Office.

 4. Velg ønsket språk i dialogboksen Legg til et redigeringsspråk, og velg deretter Legg til. En nettleser åpnes der du kan laste ned installasjonsfilen.

 5. På nettsiden velger du Last ned og kjører den nedlastede pakken for å fullføre installasjonen.

 6. Det nye språket vises i listen over redigeringsspråk for Office.

Hvis Korrektur tilgjengelig vises ved siden av språknavnet, kan du få en språkpakke med korrekturverktøy for dette språket. Hvis Korrektur ikke tilgjengelig er ved siden av språknavnet, er korrekturverktøy ikke tilgjengelig for dette språket. Hvis Korrekturverktøy er installert vises ved siden av språknavnet, er du klar.

 • For å gå på nett og finne språkpakken du trenger, velger du koblingen Korrektur tilgjengelig.

Begge typene Office-språk (visning og redigering) har et foretrukket standardspråk som du kan angi uavhengig.

Foretrukket språk vises i fet skrift øverst på hver språkliste. Rekkefølgen til språkene i listen er rekkefølgen språkene brukes av Office. Hvis for eksempel rekkefølgen for visningsspråk er spansk <foretrukket>, tysk og japansk, og du fjerner de spanske språkressursene fra datamaskinen, blir tysk foretrukket visningsspråk.

Slik angir du foretrukket språk:

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Velg Fil > Alternativer > Språk.

 3. Gjør ett eller begge av følgende under Angi språkinnstillinger for Office:

  • Velg språket du vil bruke fra listen, og velg Angi som foretrukket, under Visningsspråk for Office.

  • Velg språket d vil bruke fra listen, og velg deretter Angi som foretrukket, under Redigeringsspråk og korrektur for Office.

Du kan bruke Office-språkalternativene til å legge til et annet språk eller for å velge språket der hjelp og skjermtips vises.

Språk alternativene er i Angi språk innstillinger -dialog boksen, som du kan få tilgang til ved å gå til Fil > Alternativer > Språk. Skjerm- og hjelpspråkene kan angis uavhengig av hverandre. Du kan for eksempel ha alt i samme språk som operativsystemet, eller du kan velge en kombinasjon av språk for operativsystemet, redigering, visning og hjelp.

Språkene som er tilgjengelige, er avhengig av språkversjonen av Office og eventuelle tilleggsspråkpakker, LIP (Language Interface Pack) eller språk for skjermtips som er installert på datamaskinen din. 

Legge til et språk

Du kan legge til et annet språk i Office-programmer ved å legge til et redigeringsspråk. Et redigeringsspråk består av skriveretning og korrekturverktøy for det dette språket. Korrekturverktøyene består av språkspesifikke funksjoner, for eksempel ordbøker for stave- og grammatikkontroll. (Standard redigeringsspråk vises øverst i listen i fet skrift. Du kan endre dette ved å velge språket du vil bruke og velge Angi som standard.)

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Velg Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg redigeringspråket du vil legge til fra listen Legg til flere redigeringsspråk, og velg Legg til, under Velg redigeringsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger i Office.

  Det nye språket vises i listen over redigeringsspråk.

Hvis Ikke aktivert vises i Tastaturoppsett-kolonnen, gjør du følgende:

 1. Velg koblingen Ikke aktivert.

 2. Windows-innstillinger åpnes til språksiden. Velg Legg til et språk, velg språket fra listen, og velg deretter Legg til, i dialogboksen Legg til språk i Windows-innstillinger.

 3. Lukk dialogboksen Legg til språk i Windows-innstillinger. Språket skal nå vises som Aktivert under Tastaturoppsett i inndelingen Velg redigeringsspråk i dialogboksen for Office.

Hvis Kkke installert vises i Korrektur-kolonnen, må du kanskje få tak i en språkpakke eller en LIP-pakke å få korrekturverktøyene for språket ditt.

 • For å gå på nett og finne språkpakken du trenger, velger du på Ikke installert-koblingen.

Skjermspråk og språk for Hjelp er språkene som brukes i Office til å vise elementer, for eksempel menyelementer, kommandoer og faner, i tillegg til visningsspråket i hjelpefilen.

Standardspråket vises i fet skrift øverst på listen. Rekkefølgen til språkene i listene over skjermspråk og språk for Hjelp er samme rekkefølge som språkene brukes i Office. Hvis rekkefølgen for skjermspråk for eksempel er spansk <standard>, tysk og japansk, og du fjerner de spanske språktjenestene fra datamaskinen, blir tysk standard skjermspråk.

Angi standardspråk:

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg språket du vil bruke, og velg deretter Angi som standard, under Velg språk for visning og hjelp i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office.

Hvilket skjermspråk brukes for hvilket Office-program?

Hvis du bruker flere språk og har tilpasset Office slik at det passer måten du jobber på, kan du kontrollere alle Microsoft Office-programmene for å se hvilket språk som er standard skjermspråk i hvert program.

 • Velg Vis visningsspråkene som er installert for hvert Microsoft Office-program, under Velg språk for visning og hjelp i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for følgende Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word. Den er ikke tilgjengelig for programmer i Office 2016.

Skjermtips er små popup-vinduer som gir kort, kontekstavhengig hjelp når du holder pekeren over et visningselement, for eksempel en knapp, fane, dialogboks eller meny. Når du angir skjermtipsspråket i ett Office-program, angis det for alle Office-programmene du har installert.

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Velg Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg skjermtipsspråk under Velg skjermtipsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office.

  Obs!: 

  • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office 2016.

  • Hvis ønsket språk ikke er oppført i listen, kan det hende at du må legge til flere språktjenester. Velg Hvordan får jeg flere skjermtipsspråk fra Office.com?, og følg deretter instruksjonene for nedlasting og installasjon.

  • Når du installerer et nytt skjermtipsspråk, blir det standard skjermtipsspråk.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjermtips, kan du se Vise eller skjule skjermtips.

Se også

Aktivere eller endre tastaturoppsettspråket

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Slå på automatisk språkgjenkjenning

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×