Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Vanlige leseverktøy er innebygd direkte i Word: side gjennom et dokument, legg til kommentarer, definer og oversett ord, kopier eller uthev tekst, i tillegg til andre praktiske leseverktøy. Du kan aktivere eller deaktivere fullskjermmodus på båndet.

Hvis du leser et dokument, ikke skriver eller store redigeringer, klikker eller trykker du vis > lesemodus for å skjule skriveverktøyene og menyene og gi mer plass til sidene selv. I lesemodus tilpasses sideoppsettet automatisk til enheten med kolonner og større skrifter, som du kan justere.

Lesemodus i Word

Du går ut av lesemodus ved å klikke eller trykke Visning > Rediger dokument.

I tillegg til lesekontrollene du bruker regelmessig, kan du zoome inn og ut på bilder og andre objekter, vise eller skjule inndelinger eller se innebygde videoer. Juster kolonner, sidefarge og oppsett. Åpne navigasjonsruten for å flytte raskt rundt i dokumentet.

Bilde av del av Visning-menyen i lesemodus, med alternativet Rediger dokument valgt.

Lese

Kikk Visning > Lesemodus for å bytte til lesemodusoppsettet.

Klikk eller trykk pilene på kantene av skjermen for å bla om.

Bildet viser pilen for å bla til høyre i lesemodus

 • Dobbeltklikk eller dobbelttrykk for å zoome inn og la tabeller, diagrammer og bilder i dokumentet fylle skjermen.

 • Klikk eller trykk utenfor objektet for å zoome ut igjen og fortsette lesingen.

 • Hvis dokumentet inneholder kommentarer, vil du se et kommentarhint i margen. Klikk det for å lese den kommentaren. Hvis du vil se alle kommentarene, klikker du Visning > Vis kommentarer.

 • Hvis du vil legge til dine egne kommentarer, merker du innholdet du vil kommentere om og høyreklikker det, klikker ny kommentar ogskriver inn kommentarboblen som vises.

  Tips!: Andre alternativer i visningen er å åpne navigasjonsruten, endre kolonnebredden eller bakgrunnsfargen og bygge fra kolonneoppsett til vanlig oppsett.

Bilde av Visning-menyen i lesemodus med alternativet for navigasjonsrute valgt.

Merk og høyreklikk teksten du vil kopiere, og klikk Kopier.

Høyreklikk teksten du vil oversette eller definere, og gjør ett av følgende:

 • I Word 2016 klikker du Oversett eller Smartoppslag.

 • I Word 2013 klikker du Oversett eller Definer

Merk og høyreklikk teksten, klikk Utheving, og klikk fargen du vil bruke.

Skjul eller utvid deler av et dokument med bare et klikk eller et trykk. Utvid/skjul-pilen vises når du holder pekeren ved siden av en overskrift. (Hvis du bruker en berøringsenhet, er de alltid synlige.)

Bilde som viser kontrollpilen for skjuling og vising ved siden av overskriften i lesemodus.

Åpne et dokument på nytt og fortsett å lese akkurat der du sluttet sist. Word husker hvor du var, selv om du åpner et nettbasert dokument på nytt fra en annen datamaskin!

Lesevisning i fullskjerm er optimalisert for lesing av et dokument på dataskjermen. I lesevisning i fullskjerm kan du også se dokumentet slik det vises på en side som skrives ut.

 • Klikk Fullskjermlesing i Dokumentvisninger-gruppenVisning-fanen.

  Båndet i Office 14

Du kan bruke ett av følgende alternativer for å flytte fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis Knapp for å vise to sider, eller skjermbilder, om gangen.

Flytte ett skjermbilde om gangen

 1. Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis Knapp for å vise to sider, eller skjermbilder, om gangen.

 2. Trykk CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE for å flytte ett skjermbilde om gangen.

Klikk Visningsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Kontroller først at det ikke er merket av for Vis utskriftsside under Visningsalternativer. Hvis du vil vise teksten i en større størrelse, klikker du Øk tekststørrelse. Hvis du vil vise mer tekst på skjermen, klikker du Reduser tekststørrelse.

 • Hvis du vil vise siden slik den vises når du skriver den ut, klikker du Vis utskrevet side.

 • Hvis du vil vise to sider samtidig, klikker du Vis Knapp.

Gå til en skjerm

 • Hvis du vil hoppe til første eller siste skjermbilde i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjermbilde, skriver du inn skjermnummeret og trykker enter.

Gå til en del av dokumentet

Du kan bruke fanen Bla gjennom sidene i dokumentet i navigasjonsruten for å finne delen av dokumentet du vil hoppe til.

 1. Hvis navigasjonsruten ikke vises, klikker du Side x av x øverst i midten av skjermen, klikker Hopp til en side ,og deretter klikker du Navigasjonsrute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hoppe til en overskrift i dokumentet, klikker du fanen Bla gjennom overskriftene i dokumentet og klikker en overskrift. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis dokumentet ikke har definert noen overskrifter.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, klikker du fanen Bla gjennom sidene i dokumentet, og deretter klikker du miniatyrbildet for siden.

Til toppen av siden

 1. Klikk pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst på tittellinjen.

 2. Klikk uthevingsfargen du vil bruke.

 3. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

 • Hvis du vil deaktivere utheving, klikkerdu Uthevingsfarge for tekst, og deretter klikker du Stopp utheving, eller trykker ESC.

 • Hvis du vil endre merkepennfargen, klikker du pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst,og deretter klikker du fargen du vil bruke.

 • Klikk Sett inn kommentar på tittellinjen.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate innskriving i dokumentet, klikker du Visningsalternativerog deretter Tillat innskriving.

 2. Klikk Visningsalternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Foreta de endringene du vil.

Til toppen av siden

Finne eller erstatte et ord eller uttrykk

 1. Klikk Verktøy, og klikk deretter Søk.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, på samme måte som i andre visninger i Microsoft Word, i Søk etter-boksen.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du finner i dokumentet med en annen tekst, klikker du Erstatt-fanen, og deretter skriver du inn erstatningsteksten i Erstatt med-boksen.

  Obs!: Hvis du vil bruke Erstatt, må du klikke Visningsalternativer, og deretter klikke Tillat innskriving.

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk Verktøy, og klikk deretter Oppslag.

  Obs!: Hvis du vil velge en bestemt type oppslagsmateriale, for eksempel en ordliste, ordliste for oversettelse, leksikon eller synonymordbok, velger du en oppslagstjeneste i oppgaveruten Oppslag.

 • Klikk Lukk øverst til høyre på skjermen, eller trykk ESC.

Til toppen av siden

Lesevisning i fullskjerm er optimalisert for lesing av et dokument på dataskjermen. I lesevisning i fullskjerm kan du også se dokumentet slik det vises på en side som skrives ut.

Lese et dokument

 • Klikk Fullskjermlesing i Dokumentvisninger-gruppenVisning-fanen.

  Båndet i Word

Du kan bruke ett av følgende alternativer for å flytte fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis Knapp for å vise to sider, eller skjermbilder, om gangen.

Til toppen av siden

 1. Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis Knapp for å vise to sider, eller skjermbilder, om gangen.

 2. Trykk CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE for å flytte ett skjermbilde om gangen.

Til toppen av siden

Klikk Visningsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil vise teksten i en større størrelse, klikker du Øk tekststørrelse.

 • Hvis du vil vise mer tekst på skjermen, klikker du Reduser tekststørrelse.

 • Hvis du vil vise siden slik den vises når den skrives ut, klikker du Vis utskrevet side.

 • Hvis du vil vise to sider samtidig, klikker du Vis Knapp .

Til toppen av siden

 • Hvis du vil hoppe til første eller siste skjermbilde i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjermbilde, skriver du inn skjermnummeret og trykker enter.

Til toppen av siden

Du kan bruke dokumentkartet eller Miniatyrbilder-ruten til å finne delen av dokumentet du vil hoppe til.

 1. Hvis dokumentkartet eller Miniatyrbilder-ruten ikke vises, klikker du Hopp til en side eller inndeling i et dokument øverst i midten av skjermen, og deretter klikker du Dokumentkart eller Miniatyrbilder.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hoppe til en overskrift i dokumentet, klikker du overskriften i dokumentkartet.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, klikker du miniatyrbildet for siden.

Til toppen av siden

I lesevisning i fullskjerm kan du utheve innhold, spore endringene, legge til kommentarer og se gjennom endringer.

Utheve innhold du vil huske

 1. Klikk Leseverktøy, og klikk deretter Uthevingsfarge for tekst.

 2. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

 • Hvis du vil deaktivere utheving, klikker du Leseverktøy, klikkerUthevingsfarge for tekst og klikker deretter Stopp utheving, eller trykker ESC.

 • Hvis du vil endre merkepennfargen, klikker du Leseverktøy ,klikker pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst,og deretter klikker du fargen du vil bruke.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate innskriving i dokumentet, klikker du Visningsalternativerog deretter Tillat innskriving.

 2. Klikk Visningsalternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Foreta de endringene du vil.

Legge til kommentarer

 • Plasser innsettingspunktet der du vil legge til kommentaren, klikk Leseverktøy ,og klikk deretter Ny kommentar.

Til toppen av siden

 1. Klikk Leseverktøy, og klikk deretter Søk.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, på samme måte som i andre visninger i Word, i Microsoft Office Søk etter-boksen.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du finner i dokumentet med en annen tekst, klikker du Erstatt-fanen, og deretter skriver du inn erstatningsteksten i Erstatt med-boksen.

Til toppen av siden

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk Leseverktøy, og klikk deretter Oppslag.

  Obs!: Hvis du vil velge en bestemt type oppslagsmateriale, for eksempel en ordliste, ordliste for oversettelse, leksikon eller synonymordbok, velger du en oppslagstjeneste i oppgaveruten Oppslag.

Til toppen av siden

 • Klikk Lukk øverst til høyre på skjermen, eller trykk ESC.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×