Lese dokumenter i Word

Vanlige lese verktøy er innebygd i Word: bla gjennom et dokument, legge til kommentarer, definere og oversette ord, og kopiere eller utheve tekst, samt andre nyttige lese verktøy. Du kan slå full skjerm modus på eller av på båndet.

Hvis du leser et dokument, ikke skriver eller større redigering, klikker eller trykker du vis > lese modus for å skjule skrive verktøy og menyer og for å gi mer plass til selve sidene. I lesemodus tilpasses sideoppsettet automatisk til enheten med kolonner og større skrifter, som du kan justere.

Lesemodus i Word

Du går ut av lesemodus ved å klikke eller trykke Visning > Rediger dokument.

I tillegg til lese kontrollene du bruker ofte, kan du zoome inn og ut på bilder og andre objekter, vise eller skjule inndelinger eller se innebygde videoer. Juster kolonner, sidefarge og oppsett. Åpne navigasjonsruten for å flytte raskt rundt i dokumentet.

Bilde av del av Visning-menyen i lesemodus, med alternativet Rediger dokument valgt.

Lese

Kikk Visning > Lesemodus for å bytte til lesemodusoppsettet.

Klikk eller trykk pilene på kantene av skjermen for å bla om.

Bildet viser pilen for å bla til høyre i lesemodus

 • Dobbeltklikk eller dobbelttrykk for å zoome inn og la tabeller, diagrammer og bilder i dokumentet fylle skjermen.

 • Klikk eller trykk utenfor objektet for å zoome ut igjen og fortsette lesingen.

 • Hvis dokumentet inneholder kommentarer, vil du se et kommentarhint i margen. Klikk det for å lese den kommentaren. Hvis du vil se alle kommentarene, klikker du Visning > Vis kommentarer.

 • Hvis du vil legge til dine egne kommentarer, velger du innholdet du vil kommentere, og høyre klikker det, og deretter klikker du ny kommentar, og skriver inn merknads boblen som vises.

  Tips!: Andre alternativer i visningen er å åpne navigasjonsruten, endre kolonnebredden eller bakgrunnsfargen og bygge fra kolonneoppsett til vanlig oppsett.

Bilde av Visning-menyen i lesemodus med alternativet for navigasjonsrute valgt.

Merk og høyreklikk teksten du vil kopiere, og klikk Kopier.

Høyre klikk teksten du vil oversette eller definere, og gjør ett av følgende:

 • I Word 2016 klikker du oversett eller smart oppslag.

 • Klikk på oversett eller Defineri Word 2013. 

Merk og høyreklikk teksten, klikk Utheving, og klikk fargen du vil bruke.

Skjule eller vise deler av et dokument med bare ett klikk eller et trykk. Vis/Skjul-pilen vises når du holder pekeren over den ved siden av en overskrift. (Hvis du bruker en berørings enhet, er de alltid synlige.)

Bilde som viser kontrollpilen for skjuling og vising ved siden av overskriften i lesemodus.

Åpne et dokument på nytt og fortsett å lese akkurat der du sluttet sist. Word husker hvor du var, selv om du åpner et nettbasert dokument på nytt fra en annen datamaskin!

Full skjerm lesing er optimalisert for å lese et dokument på data skjermen. I full skjerm Lesings visningen har du også muligheten til å se dokumentet slik det vil se ut på en utskrifts side.

 • Klikk full skjerm lesingi gruppen dokument visningervisning -fanen.

  Båndet i Office 14

Du kan bruke et hvilket som helst av følgende alternativer for å flytte fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk visnings alternativer, og klikk deretter vis to sider Knapp for å vise to sider eller skjerm bilder om gangen.

Flytte ett skjerm bilde om gangen

 1. Klikk visnings alternativer, og klikk deretter vis to sider Knapp for å vise to sider eller skjerm bilder om gangen.

 2. Trykk CTRL + pil høyre eller CTRL + pil venstre for å flytte ett skjerm bilde om gangen.

Klikk visnings alternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Først må du kontrollere at alternativet Vis utskrevet side under visnings alternativer ikke er valgt. Hvis du vil vise teksten i en større størrelse, klikker du Øk tekst størrelse. Hvis du vil vise mer tekst på skjermen, klikker du Reduser tekst størrelse.

 • Hvis du vil vise siden slik den vil vises når du skriver den ut, klikker du Vis utskrevet side.

 • Hvis du vil vise to sider samtidig, klikker du Vis to sider Knapp .

Hoppe til en skjerm

 • Hvis du vil hoppe til det første eller siste skjerm bildet i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjerm bilde, skriver du inn skjerm nummeret og trykker deretter ENTER.

Gå til en del av dokumentet

Du kan bruke Bla gjennom sidene i dokument fanen i navigasjons ruten til å finne delen av dokumentet som du vil hoppe til.

 1. Hvis navigasjons ruten ikke vises, klikker du side x av x øverst i midten av skjermen, klikker Hopp til en side, og deretter klikker du navigasjons rute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hoppe til en hvilken som helst overskrift i dokumentet, klikker du Bla gjennom overskriftene i dokument fanen og klikker en hvilken som helst overskrift. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis det ikke er definert noen overskrifter for dokumentet.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, klikker du Bla gjennom sidene i dokument fanen, og deretter klikker du miniatyr bildet for denne siden.

Til toppen av siden

 1. Klikk pilen ved siden av uthevings farge for tekstpå tittel linjen.

 2. Klikk uthevings fargen du vil bruke.

 3. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

 • Hvis du vil slå av utheving, klikker du uthevings farge for tekstog klikker deretter Stopp utheving, eller trykker ESC.

 • Hvis du vil endre uthevings fargen, klikker du pilen ved siden av uthevings farge for tekst, og deretter klikker du fargen du vil bruke.

 • Klikk Sett inn kommentarpå tittel linjen.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate skriving i dokumentet, klikker du visnings alternativer, og deretter klikker du Tillat skriving.

 2. Klikk visnings alternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Foreta de endringene du vil.

Til toppen av siden

Søke etter eller erstatte et ord eller uttrykk

 1. Klikk verktøy, og klikk deretter Søk.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, på samme måte som i en hvilken som helst annen visning i Microsoft Word, i Søk etter -boksen.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du finner i dokumentet med en annen tekst, klikker du Erstatt -fanen, og deretter skriver du inn den nye teksten i Erstatt med -boksen.

  Obs!: Hvis du vil bruke Erstatt, må du klikke visnings alternativerog deretter klikke Tillat skriving.

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk verktøy, og klikk deretter Oppslag.

  Obs!: Hvis du vil velge en bestemt type oppslags materiale, for eksempel en ordliste, oversettings ord liste, leksikon eller synonym ord bok, velger du en oppslags tjeneste i oppgave ruten Oppslag .

 • Klikk på Lukk i øvre høyre hjørne av skjermen, eller trykk på ESC.

Til toppen av siden

Full skjerm lesing er optimalisert for å lese et dokument på data skjermen. I full skjerm Lesings visningen har du også muligheten til å se dokumentet slik det vil se ut på en utskrifts side.

Lese et dokument

 • Klikk full skjerm lesingi gruppen dokument visningervisning -fanen.

  Båndet i Word

Du kan bruke et hvilket som helst av følgende alternativer for å flytte fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk visnings alternativer, og klikk deretter vis to sider Knapp for å vise to sider eller skjerm bilder om gangen.

Til toppen av siden

 1. Klikk visnings alternativer, og klikk deretter vis to sider Knapp for å vise to sider eller skjerm bilder om gangen.

 2. Trykk CTRL + pil høyre eller CTRL + pil venstre for å flytte ett skjerm bilde om gangen.

Til toppen av siden

Klikk visnings alternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil vise teksten i en større størrelse, klikker du Øk tekst størrelse.

 • Hvis du vil vise mer tekst på skjermen, klikker du Reduser tekst størrelse.

 • Hvis du vil vise siden slik den vil se ut på utskrift, klikker du Vis utskrevet side.

 • Hvis du vil vise to sider samtidig, klikker du Vis to sider Knapp .

Til toppen av siden

 • Hvis du vil hoppe til det første eller siste skjerm bildet i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjerm bilde, skriver du inn skjerm nummeret og trykker deretter ENTER.

Til toppen av siden

Du kan bruke dokument kartet eller miniatyr bilde ruten til å finne delen av dokumentet du vil hoppe til.

 1. Hvis dokument kartet eller miniatyr bilde ruten ikke vises, klikker du Hopp til en side eller inndeling i et dokument øverst i midten av skjermen, og deretter klikker du dokument kart eller miniatyr bilder.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hoppe til en hvilken som helst overskrift i dokumentet, klikker du overskriften i dokument kartet.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, klikker du miniatyr bildet for denne siden.

Til toppen av siden

I full skjerm lesing kan du utheve innhold, spore endringene, legge til kommentarer og se gjennom endringer.

Utheve innhold du vil huske

 1. Klikk lese verk tøy, og klikk deretter uthevings farge for tekst.

 2. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

 • Hvis du vil deaktivere utheving, klikker du lese verk tøy, klikker uthevings farge for tekstog klikker deretter Stopp utheving, eller trykker ESC.

 • Hvis du vil endre uthevings fargen, klikker du lese verk tøy, klikker pilen ved siden av uthevings farge for tekstog klikker deretter fargen du vil bruke.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate skriving i dokumentet, klikker du visnings alternativer, og deretter klikker du Tillat skriving.

 2. Klikk visnings alternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Foreta de endringene du vil.

Legge til kommentarer

 • Plasser innsettings punktet der du vil legge til en kommentar, klikk lese verktøy, og klikk deretter ny kommentar.

Til toppen av siden

 1. Klikk lese verk tøy, og klikk deretter Søk.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, på samme måte som i en hvilken som helst annen visning i Microsoft Office Word, i Søk etter -boksen.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du finner i dokumentet med en annen tekst, klikker du Erstatt -fanen, og deretter skriver du inn den nye teksten i Erstatt med -boksen.

Til toppen av siden

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk lese verk tøy, og klikk deretter Oppslag.

  Obs!: Hvis du vil velge en bestemt type oppslags materiale, for eksempel en ordliste, oversettings ord liste, leksikon eller synonym ord bok, velger du en oppslags tjeneste i oppgave ruten Oppslag .

Til toppen av siden

 • Klikk på Lukk i øvre høyre hjørne av skjermen, eller trykk på ESC.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×