Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Takk for at du valgte Microsoft OneNote. Dette er en lisens avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, basert på hvor du bor, et av dets tilknyttede selskaper) som beskriver rettighetene dine til å bruke OneNote-programvaren. Vi har organisert denne avtalen i to deler for å gjøre det enklere: de to første sidene er innledende termer. De er innskrevet i et spørsmål og svar-format og er en del vanlige spørsmål om lisenser. de ekstra vilkårene og den begrensede garantien følger og inneholder mer informasjon. Vi inkluderer også termer på koblinger som det refereres til i denne avtalen. Du bør se gjennom hele avtalen fordi alle vilkårene er viktige, og samtidig opprette denne kontrakten som gjelder for deg. Du bør også se gjennom koblede uttrykk når program varen kjører. HVIS DU BOR I USA, INNEHOLDER DE YTTERLIGERE VILKÅRENE EN BINDINGS SETNINGS DEL FOR KALLS KONFLIKT OG EN KLASSE HANDLINGS FRAFALL.DE PÅVIRKER RETTIGHETENE DINE OM HVORDAN DU KAN LØSE EN TVIST MED MICROSOFT.LES DEM.

VED Å LASTE NED ELLER BRUKE PROGRAM VAREN GODTAR DU ALLE DISSE VILKÅRENE OG SAMTYKKER I OVERFØRING AV BESTEMT INFORMASJON UNDER FØRSTE GANGS BRUK, OPPDATERINGER OG FOR INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER I PROGRAM VAREN. VED Å BRUKE FUNKSJONER SOM STYRES AV VILKÅR PÅ KOBLINGER I DENNE AVTALEN, GODTAR DU VILKÅRENE I DISSE KOBLINGENE OG LOVER AT DU HAR LEST VILKÅRENE. Hvis du ikke godtar og overholder disse vilkårene, har du ingen direkte tilgang til og må ikke bruke program varen eller funksjonene.

Hvordan kan jeg bruke programvaren?    Vi selger ikke programvaren vår eller ditt eksemplar av den – vi gir bare lisens. Under lisensen kan du installere og bruke én kopi av programmet på opptil femten (15) Windows 8-enheter (eller så mange enheter som ellers kan være tilgjengelig i Microsoft Store bruks vilkår, på https://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows/store-terms-of-use) (de lisensierte enhetene) som er tilknyttet Microsoft-kontoen som er knyttet til Microsoft Store-kontoen din. Disse rettighetene opphører når du avinstallerer programmet fra disse lisensierte enhetene. Bortsett fra det som er tillatt bruk beskrevet under Ekstern tilgang nedenfor, gjelder denne lisensen bare for direkte bruk av programvaren via inndatamekanismene til den lisensierte enheten, for eksempel en berøringsskjerm. Den gir ikke tillatelse til å installere programvaren på en server eller til å bruke den via datamaskiner eller enheter som er koblet til serveren via et internt eller eksternt nettverk. Programvaren er heller ikke lisensiert for kommersielle vertstjenester – slik at du ikke kan gjøre programvaren tilgjengelig over et nettverk for samtidig bruk av flere brukere. Du finner mer informasjon om scenarioer med flere brukere og virtualisering under Tilleggsvilkår.

Hva med oppgradering av programvaren?    Hvis du installerer programvaren som er dekket av denne avtalen, som en oppgradering av din nåværende programvare, så erstatter oppgraderingen den opprinnelige programvaren som du oppgraderer. Du beholder ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at du har oppgradert, og du kan ikke fortsette å bruke den eller overføre den på noen måte. Denne avtalen regulerer dine rettigheter til å bruke den oppgraderte programvaren og erstatter avtalen om programvaren du oppgraderte fra.

Kan jeg overføre programvaren til en annen enhet eller bruker?    Lisensen inkluderer rett til å installere og bruke program varen på opptil femten (15) lisensierte enheter (eller så mange enheter som ellers kan være tilgjengelig for i Microsoft Store bruks vilkår) samtidig. Hvis du prøver å installere programvaren på flere enheter, kan den deaktiveres automatisk fra en av disse enhetene, slik at ikke flere enn det maksimale antallet forekomster er aktivert til enhver tid.

Er det noen begrensninger på antall notater jeg kan opprette, få tilgang til eller redigere med OneNote?    Det er ingen bestemte begrensninger på antall notater du kan opprette, få tilgang til eller redigere. Du kan imidlertid bli begrenset av maskinvarebegrensninger på enheten eller lagringbegrensninger på serveren hvor notatene lagres.

Innhenter programvaren personopplysninger?    Hvis du kobler enheten til Internett, kan noen funksjoner i programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, godtar du å sende eller motta denne informasjonen når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan slås av, eller du kan velge ikke å bruke dem.

Hvordan bruker vi opplysningene dine?    Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette programvaren og forbedre produktene og tjenestene på andre måter. I enkelte tilfeller deler vi den også med andre. Vi deler for eksempel feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du samtykker i at vi kan bruke og avsløre informasjonen som beskrevet i person vern erklæringen, på Microsofts person vern erklæring.

Hva gjelder denne avtalen for?    Denne avtalen gjelder for programvaren og alle Microsofts oppdateringer, tillegg og tjenester knyttet til programvaren, hvis disse ikke leveres med andre vilkår. Andre vilkår og betingelser kan gjelde for bruk av andre tjenester, inkludert vilkår for bruk av Microsoft Store.

Er det ting jeg ikke kan gjøre med programvaren?    Ja. Siden programvaren lisensieres og ikke selges, forbeholder Microsoft seg alle rettigheter (for eksempel i henhold til lover om immaterielle rettigheter) som ikke uttrykkelig er tildelt i denne avtalen. Spesielt gir lisensen deg ikke rett til, og du kan ikke: bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat eller publisere, kopiere (bortsatt fra tillatt sikkerhetskopi), leie ut, lease ut eller låne bort programvaren, overføre programvaren (bortsett fra det som er tillatt i denne avtalen), forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren eller drive omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere programvaren, hvis ikke lovene i landet der du bor, tillater dette selv om avtalen vår ikke gjør det. I slike tilfeller kan du bare gjøre det loven tillater. Når du bruker Internett-baserte funksjoner, kan du ikke bruke disse funksjonene på en måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste, data, en konto eller et nettverk på en uautorisert måte.

TILLEGGSVILKÅR

 1. LISENSRETTIGHETER OG SCENARIOER MED FLERE BRUKERE

 2. Datamaskin.    I denne avtalen betyr "datamaskin" et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagringsenhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller et maskinvareblad regnes som en datamaskin.

 3. Kombinerte eller delte tilkoblinger.    Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller på andre måter la flere brukere eller flere datamaskiner eller enheter få tilgang til eller bruke programvaren indirekte via den lisensierte enheten.

 4. Bruk i et virtuelt miljø.    Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare, inkludert Client Hyper-V, til å opprette én eller flere virtuelle datamaskiner på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuell datamaskin og den fysiske datamaskinen som en separat datamaskin i denne avtalen. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn én virtuell datamaskin, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et virtualisert miljø.

 5. Ekstern tilgang:    Windows 8-enheter kan komme med teknologi for Eksternt skrivebord og Fjernhjelp som gjør det mulig for andre enheter å få ekstern tilgang til programvaren som er installert på den lisensierte enheten.

  • Eksternt skrivebord.    Eksternt skrivebord eller lignende teknologier er lisensiert for utgående bruk fra den lisensierte enheten. Du kan få tilgang til programvare som kjører på en separat lisensiert verts-PC fra denne lisensierte enheten, ved hjelp av Eksternt skrivebord.

  • Fjernhjelp.    Du kan bruke Fjernhjelp eller lignende teknologier for å dele en aktiv økt uten å anskaffe flere lisenser for programvaren. Fjernhjelp gir en bruker muligheten til å koble direkte til en annen brukers datamaskin, vanligvis for å løse problemer.

 6. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL

 7. Gyldighetsområde.    Avsnitt B gjelder enhver tvist BORTSETT FRA TVIST SOM GJELDER HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, MICROSOFTS ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Tvist betyr enhver konflikt, søksmål eller uoverensstemmelse mellom deg og Microsoft knyttet til programvaren (inkludert pris) eller denne avtalen, uansett om det gjelder kontrakt, begrensede rettigheter, erstatningsansvar utenfor kontrakt, lov, bestemmelse, pålegg eller annet juridisk eller rimelig grunnlag. "Tvist" skal ha den mest omfattende betydningen som er tillatt ifølge lov.

 8. Varsel om tvist.    I tilfelle tvisten må du eller Microsoft gi det andre varselet om tvist, som er en skriftlig setning som angir at navn, adresse og kontakt informasjon for parten gir den, noe som gir deg stigning til tvisten og den forespurte opplastingen. Du må sende et varsel om tvister fra USA e-post til Microsoft Corporation, Attn:LCA-konflikt, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Et skjema er tilgjengelig i en melding om tvist – Microsoft-programvare,-produkter og-tjenester med tjeneste for konfliktkonflikter. Microsoft vil sende et varsel om tvist til deg av e-post til adressen din hvis vi har den, eller på annen måte som e-postadressen din. Du og Microsoft vil prøve å løse eventuelle tvister gjennom uformell forhandling innen 60 dager fra datoen meldingen om at tvisten er sendt. Etter 60 dager kan du eller Microsoft begynne å gjøre konflikt.

 9. Domstolen for små krav.    Du kan også fremme en tvist for forliksrådet (Small Claims Court) i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington, hvis tvisten oppfyller alle krav til å bli behandlet i forliksrådet. Du kan fremme saken for domstolen for små krav uansett om du har forhandlet uformelt først eller ikke.

 10. BINDINGS KONFLIKT.    HVIS DU OG MICROSOFT IKKE LØSER NOEN TVIST VED UFORMELL FORHANDLING ELLER I SMÅ KRAV RETTS VAR, UTFØRES EN ANNEN INNSATS FOR Å LØSE TVISTEN I EN INNBINDINGS KONFLIKT. DU GIR DEG OPP RETTEN TIL FØRE (ELLER DELTA I SOM EN PART ELLER ET KLASSE MEDLEM) ALLE TVISTER I RETT FØR EN BEVURDERELSE ELLER JURY. I stedet blir alle tvister løst før en nøytral AAAS, der avgjørelsen blir endelig, bortsett fra til en begrenset løsning under den føderale arbeids mengden. Alle retts med jurisdiksjon over partene kan håndheve aaass pris.

 11. FAG HANDLINGS FRAFALL.    EVENTUELLE UTGANGER FOR Å LØSE ELLER FØRE NOE TVIST I ET FORUM BLIR BARE UTFØRT PÅ INDIVIDUELL BASIS. VERKEN DU ELLER MICROSOFT VIL PRØVE Å HA EN TVIST SOM ER HØRT SOM EN KLASSE HANDLING, PRIVAT ATTORNEY, GENERELL HANDLING ELLER I ANDRE TILFELLER DER ENHVER PART FUNGERER ELLER FORESLÅR Å HANDLE I EN REPRESENTATIV KAPASITET. INGEN KONFLIKT LØSNING ELLER FORTSETTELSE VIL BLI KOMBINERT MED ET ANNET UTEN DEN TIDLIGERE SKRIFTLIGE SAMTYKKEN FRA ALLE PARTENE TIL ALLE BERØRTE KONFLIKTER ELLER INNLØSNINGER.

 12. Voldgiftsprosedyre, Kostnader, Gebyrer og Insentiver.    Enhver voldgift skal behandles av American Arbitration Association ("AAA" – den amerikanske voldgiftsorganisasjonen) i henhold til dens Commercial Arbitration Rules (regler for voldgift ved kommersielle forhold) og i mange tilfeller dens Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Web området for American -tilknyttings tilknytning eller ring 1-800-778-7879 Ved en tvist som omfatter USD 75 000 eller mindre, vil Microsoft straks tilbakebetale dine registreringsavgifter og betale AAAs og voldgiftsmannens gebyrer. Du og Microsoft samtykker i vilkårene for å styre prosedyrer, avgifter og incentiver på Microsofts juridiske og bedrifts Affairs nettsted. Hvis du vil starte konflikt løsning, kan du sende skjemaet som er tilgjengelig ved behov for konflikt løsning før den amerikanske tilordningen for Microsoft-programvare,-produkter og-tjenester med støtte for tjeneste konflikt til AAA. Du aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington. Microsoft aksepterer å kreve voldgift bare i delstatsområdet (county) der du bor.

 13. Krav eller tvister må fremmes innen ett år.    I den grad det er tillatt ved lov skal alle krav eller tvister i henhold til denne avtalen, og som Avsnitt B gjelder for, fremmes innen ett år for domstolen for små krav (Avsnitt B.3) eller for voldgift (Avsnitt B.4). Ettårsperioden starter når kravet eller Melding om Tvist kunne blitt fremmet første gang. Krav eller en tvist som ikke er fremmet innen ett år, er utelukket permanent.

 14. Delvis ugyldighet.    Hvis avkallet på gruppesøksmål i Avsnitt B.5 viser seg å være lovstridig eller ikke kan håndheves når det gjelder hele tvisten eller deler av en tvist, gjelder ikke Avsnitt B (voldgift) for disse delene. I stedet skal disse delene skilles ut og behandles av en domstol, mens de øvrige delene blir behandlet ved voldgift. Hvis det viser seg at en annen bestemmelse i Avsnitt B er lovstridig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen gjøres ugyldig, mens resten av Avsnitt B beholder sin gyldighet fullt ut.

 15. VALG AV LOV

Lovene i delstaten eller landet der du bor, regulerer alle krav og tvister i henhold til denne avtalen, inkludert brudd på kontraktsvilkår og krav i henhold til lover for vern av forbrukere, lover om urimelig konkurranse, lover om underforståtte garantier, om urimelig berikelse og om erstatningsansvar utenfor kontrakt. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene, hvis ikke lovene i delstaten eller landet ditt tillater dette.

 1. FØRSTE GANGS BRUK OG OPPDATERINGER

 2. Første gangs bruk.    Du kan bare få tak i program varen fra Microsoft Store. Hvis du vil se detaljer om lisensen etter at du har installert programvaren, kan du gå til "Lisensieringsalternativer" under "Innstillinger" i programvaren.

 3. Oppdateringer.    Du kan bare få oppdateringer eller oppgraderinger for program varen fra Microsoft Store. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vilkår for bruk av Microsoft store.

 4. INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER – PERSONVERN

Programvarefunksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, samt språkkoden til datamaskinen som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internett-baserte funksjonene tilgjengelige for deg, i henhold til person vern erklæringen, på Microsofts person vern erklæring. Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert senere via Microsofts oppdateringstjeneste.

 1. Samtykke for Internett-baserte Tjenester.    Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i vår personvernerklæring, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I enkelte tilfeller mottar du ikke varsel når de kobles til. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du se person vern erklæringen på Microsofts person vern erklæring. VED Å TA I BRUK DISSE FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.

 2. Programmet for forbedret kundeopplevelse (CEIP)   . Denne programvaren bruker programmet for forbedret kundeopplevelse. Programmet for forbedret kundeopplevelse sender automatisk informasjon om maskinvaren og hvordan du bruker denne programvaren, til Microsoft. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg eller kontakte deg. Programmet for forbedret kundeopplevelse vil også jevnlig laste ned en liten fil til datamaskinen din. Denne filen hjelper oss med å samle inn informasjon om problemer du har mens du bruker programvaren. Når det er tilgjengelig, kan også ny hjelpeinformasjon om feilene lastes ned automatisk.

 3. Elektroniske funksjoner og elektronisk innhold.    Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og sende det til deg. Utklipp, maler, opplæring på Internett og hjelp på Internett er eksempler på disse funksjonene. Denne informasjonen brukes til å gi deg innholdet du ber om og å forbedre tjenestene våre. Du kan velge ikke å bruke disse elektroniske funksjonene og det elektroniske innholdet. Se vår Personvernerklæring under koblingen i slutten av denne avtalen for å få mer informasjon.

 4. Informasjonskapsler.    Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i programvaren, for eksempel elektronisk hjelp og maler, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen for OneNote under koblingen i slutten av denne avtalen.

 5. OneNote på Windows 8.    Hvis du kjører programvaren på en Windows 8-enhet, har aktivert programvarens elektroniske funksjoner og innhold og logger på Windows 8 med en Microsoft-konto, logges du automatisk på programvaren med den samme Microsoft-kontoen. Dermed kan du lagre og få tilgang til filer på nettet på OneDrive uten å bli bedt om å angi brukernavnet og passordet for Microsoft-kontoen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernerklæringen under koblingen på slutten av denne avtalen.

 6. Misbruk av Internett-baserte tjenester.    Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte.

 • TILLEGGSLISENSKRAV OG/ELLER RETTIGHETER FOR BRUK

  1. Tredjepartsprogrammer.    Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.

  2. Skrifttypekomponenter.    Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise innhold. Du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene.

  3. Medieelementer.    Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, fremføre og vise medieelementer (bilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold) som er inkludert i programvaren, i prosjekter og dokumenter, bortsett fra at du ikke kan: (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementer separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer for kommersielle formål når de viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet; eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer som er tilgjengelige på Office.com eller andre nettsteder via funksjoner i programvaren, reguleres av vilkårene på disse nettstedene.

 • GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER OG EKSPORTBEGRENSNINGER

Hvis et geografisk område er angitt på programvaren, kan du aktivere programvaren bare i dette området. Du må også overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon om geografiske og eksporterings restriksjoner, kan du gå til Slik finner du nettstedet og Web området for Microsoft eksport.

 1. PROSEDYRER FOR STØTTE OG REFUSJON

Microsoft tilbyr begrensede støtte tjenester for riktig lisensiert program vare, som beskrevet i Microsoft kunde støtte.

 1. HELE AVTALEN

Denne avtalen (sammen med vilkår som følger med eventuelle programvaretillegg, -oppdateringer og -tjenester som Microsoft leverer og som du bruker), og vilkårene som finnes under nettkoblinger som er oppgitt i denne avtalen, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre Microsoft oppgir andre vilkår for slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan se på denne avtalen etter at programvaren har begynt å kjøre ved å gå til "Lisensieringsalternativer" under "Innstillinger" i programvaren. Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen etter at programvaren har begynt å kjøre, og du aksepterer å gjøre dette. Du aksepterer at du for hver tjeneste eller inkluderte app som reguleres av denne avtalen og dessuten spesielle vilkår knyttet til denne avtalen, vil lese vilkårene for denne tjenesten før du bruker den. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar denne avtalen og vilkårene under koblinger. Disse koblingene er:

INGEN GARANTIER

I program varen lisensieres "som den er". Du bærer risikoen ved å bruke den. Microsoft gir ingen uttrykkelige garantier garantier eller betingelser. Hele risikoen for at kvaliteten og ytelsen til program varen er med deg. Hvis program varen beviser at du ikke har det, antar du hele kostnadene for alle nødvendig vedlikehold eller reparasjon. Du kan ha flere forbruker rettigheter under lokale lover som denne avtalen ikke kan endre. I den grad som tillates under din lokale lover, utelukker Microsoft alle Still tiende garantier, inkludert de som er SALGBARHET, anvendelighet for et bestemt formål og krenkelse av avvik.

BEGRENSNINGER PÅ OG UTELUKKELSE AV RETTSMIDLER OG SKADEERSTATNING. Hvis du har et basis for gjenoppretting av skader fra Microsoft eller dets leverandører, kan du bare gjenopprette direkte skader opptil oss $5,00. Du kan ikke gjenopprette andre skader, inkludert følges Kader, tapt fortjeneste, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

Denne begrensningen gjelder følgende:

 • Alt som har å gjøre med programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller programmer.

 • Krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet, feilaktig fremstilling, utelatelse, overtredelse eller annet erstatningsansvar, brudd på lov eller forskrift eller urettferdig berikelse, i den grad det tillates av gjeldende lov.

Den gjelder også selv om Microsoft var klar over eller burde vært klar over faren for skader. Begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke deg siden landet ditt kanskje ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre former for skade.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×