Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer den lognormale fordelingen av x, der ln(x) er normalfordelt med parameterne middelverdi og standardavvik.

Bruk funksjonen til å analysere data som har blitt transformert logaritmisk.

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(x;median;standardavvik;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen LOGNORM.FORDELING har følgende argumenter:

  • X     Obligatorisk. Verdien du beregner funksjonen for.

  • Median     Obligatorisk. Medianen til ln(x).

  • Standardavvik     Obligatorisk. Standardavviket til ln(x).

  • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, LOGNORM. FORDELING returnerer funksjonen for kumulativ fordeling. hvis USANN, returneres funksjonen for sannsynlig tetthet.

Merknader

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, LOGNORM. FORDELING returnerer #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis x ≤ 0 eller hvis standard_dev ≤ 0, LOGNORM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Formelen for den lognormale kumulative fordelingsfunksjon er:

    LOGNORM.FORDELING(x;µ;o) = NORM.S.FORDELING(1n(x)-µ / o)

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

4

Verdien du vil evaluere funksjonen etter (x)

3,5

Middelverdien til ln(x)

1,2

Standardavviket til ln(x)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=LOGNORM.FORDELING(A2;A3;A4;SANN)

Kumulativ lognormal fordeling ved 4 ved bruk av argumentene i A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.FORDELING(A2;A3;A4;USANN)

Sannsynlig lognormal fordeling ved 4 ved bruk av de samme argumentene.

0,0176176

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×