Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen MAKSA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den høyeste verdien i en argumentliste.

MAKSA har likheter med MINA. Se eksemplene for MINA-funksjonen hvis du vil ha mer informasjon.

Syntaks

MAKSA(verdi1; [verdi2]; ...)

Syntaksen for funksjonen MAKSA har følgende argumenter:

  • Verdi1     Obligatorisk. Det første argumentet du vil finne den største verdien for.

  • Verdi2;...     Valgfritt. Tallargumentene 2 til 255 som du vil finne den største verdien for.

Merknader

  • Argumenter kan være følgende: tall, navn, matriser eller referanser som inneholder tall, tekstrepresentasjoner av tall, eller logiske verdier, for eksempel SANN eller USANN i en referanse.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare verdier i denne matrisen eller referansen brukt. Tomme celler og tekstverdier i matrisen eller referansen blir ignorert.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

  • Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen. Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null).

  • Hvis argumentene ikke inneholder verdier, returnerer MAKSA 0 (null).

  • Hvis du ikke vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen STØRST.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

0

0,2

0,5

0,4

SANN

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MAKSA(A2:A6)

Den største verdien i området A2:A6. Fordi en SANN-verdi evalueres til 1, er den størst.

1

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×