Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen MEDIAN i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer medianen til tallene som er gitt. Medianen er det tallet som ligger i midten av et sett med tall.

Syntaks

MEDIAN(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen MEDIAN har følgende argumenter:

  • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 tall du vil finne medianen til.

Merknader

  • Hvis antallet tall i settet er et partall, beregner MEDIAN gjennomsnittet av de to tallene i midten. Se den andre formelen i eksemplet.

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

Obs!: MEDIAN-funksjonen måler sentrale tendenser, som er plasseringen av midtpunktet i en gruppe med tall i en statistisk distribusjon. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

  • Gjennomsnitt,     som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

  • Median,     som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

  • Modus,     som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall, kan de være forskjellige.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1

2

3

4

5

6

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MEDIAN(A2:A6)

Medianen til de fem tallene i området A2:A6. I og med at det er fem verdier, blir den tredje medianen.

3

=MEDIAN(A2:A7)

Medianen til de seks tallene i området A2:A7. I og med at det er seks tall, blir medianen midpunktet mellom det tredje og det fjerde tallet.

3,5

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×