Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

I Access-databaser kan du bruke makrohandlingen MessageBox til å vise en meldingsboks som inneholder en advarsel eller en informasjonsmelding. Du kan for eksempel bruke makrohandlingen MessageBoxvalidering makroer. Når kontroll eller post mislykkes i en valideringsbetingelse i makroen, kan en meldingsboks vise en feilmelding og gi instruksjoner om hvilken type data som skal skrives inn.

Obs!: Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Obs!: Fra og med Access 2010 ble makrohandlingen Meldingsboks endret til MessageBox.

Innstilling for Access-skrivebordsdatabaser

Makrohandlingen MessageBox har følgende argumenter i Access-skrivebordsdatabaser:

Handlingsargument

Beskrivelse

Melding

Teksten i meldingsboksen. Skriv inn meldingsteksten i meldingsargumentboksen. Du kan skrive inn opptil 255 tegn eller skrive inn uttrykk tegn (med et likhetstegn foran).

Lydsignal

Angir om datamaskinens eller enhetens høyttaler høres en pipetone når meldingen vises. Velg Ja (lyd lydsignaltonen) eller Nei (ikke lydtonetonen). Standardverdien er Ja.

Type

Typen meldingsboks. Hver type har et annet ikon. Velg Ingen,Kritisk,Advarsel?, Advarsel!eller Informasjon. Standardverdien er Ingen.

Tittel

Teksten som vises i meldingsboksen, vises tittellinje. Du kan for eksempel få tittellinjen til å vise «Validering av kunde-ID». Hvis du lar dette argumentet stå tomt, vises Microsoft Access.

Innstilling for Access-nettapper

Makrohandlingen MessageBox har bare ett argument i Access-nettapper.

Handlingsargument

Beskrivelse

Melding

Teksten i meldingsboksen. Skriv inn meldingsteksten i meldingsargumentboksen. Du kan skrive inn opptil 255 tegn eller skrive inn uttrykk tegn (med et likhetstegn foran).

Merknader

I Access-skrivebordsdatabaser kan du bruke makrohandlingen MessageBox til å opprette en formatert feilmelding som ligner på innebygde feilmeldinger som Access. Med makrohandlingen MessageBox kan du angi en melding i tre deler for meldingsargumentet. Du skiller inndelingene med tegnet @.

Følgende eksempel viser en formatert meldingsboks med en inndelingsmelding. Den første delen av teksten i meldingen vises i fet skrift. Den andre delen vises som ren tekst under overskriften. Den tredje delen vises som ren tekst under den andre delen, med en tom linje mellom dem.

Skriv inn følgende streng i meldingsargumentet:

Feil knapp!@This knapp vises ikke work.@Try annen.

Obs!: Denne spesielle formateringsteknikken kan ikke brukes i Access-nettapper.

Du kan ikke kjøre handlingen MessageBox i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Bruk MsgBox-funksjonen i stedet.

Eksempler

Scenarier med meldingsbokser

Eksemplene nedenfor viser ulike typer scenarier for bruk av makrohandlingen MessageBox.

Handling

Argument

Kommentar

Meldingsboks

Melding:Flytt til leverandørposten som har produktene du vil se, og klikk deretter På se gjennom produkter-knappen på nytt.

Lydsignal: Nei

Type: Ingen

Tittel:Velg en leverandør

Hvis det i dette eksemplet ikke er noen gjeldende leverandør på Leverandører-skjemaet, vises det en melding. Access viser ikke noe ikon med meldingen.

Meldingsboks

Melding:Angi et leverandørnavn før du prøver å lagre posten.

Lydsignal: Ja

Skrivinn : Advarsel!

Tittel:Leverandørnavn mangler

Hvis det ikke er angitt et leverandørnavn for posten i dette eksemplet når brukeren prøver å lagre posten, viser du en melding med en hørbar lyd. Access viser et utropstegnikon med denne meldingen.

Meldingsboks

Melding:="Leverandøren " & [Skjemaer]! [Leverandører]! [Leverandørnavn] & « er allerede i databasen.»

Lydsignal: Ja

Type: Kritisk

Tittel: Duplisertleverandør

I dette eksempelet på skrivebordsdatabasen har brukeren angitt et duplisert leverandørnavn i Leverandører-skjemaet. I meldingsargumentet kjeder uttrykket sammen den egendefinerte meldingsteksten og viser leverandørnavnet brukeren skrev inn i kontrollen Leverandørnavn i Leverandører-skjemaet. Access viser en melding med en hørbar lyd og et kritisk ikon med denne meldingen.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×