Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Visio gir deg flere verktøy for å merke, flytte, endre størrelse på og rotere figurer og objekter. Når du har valgt et objekt -- eller alle objektene -- i tegningen, kan du deretter endre plasseringen, forstørre eller forminske dem, vende dem vannrett, og skyve dem på plass.

Obs!: Hvis du har problemer med å merke figurer på tegningssiden, kan problemet være at figurene er beskyttet, at de er en del av et låst lag, eller at de er gruppert sammen. Se Feilsøke problemer med merking i Visio for mer informasjon.

Nettleseren støtter ikke video.

Merke figurer

Du må som oftest merke figurer før du kan gjøre andre ting, som å flytte, rotere eller endre størrelse på figurer, i tegninger. I Visio kan du merke én figur om gangen, etter område, med lassoverktøyet, eller velge alle figurene på siden.

Oppgave

Handling

Merke én figur

 1. Klikk på Pekeverktøy i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Pek på figuren på tegningssiden til den blir en firehodet pil, og klikk deretter på figuren.

Merke flere figurer ved hjelp av områdemerking

 1. Klikk på Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Områdemerking.

 2. Plasser pekeren over og til venstre for figurene du vil merke, og dra deretter for å opprette et merkenett rundt figurene.

 3. Når du merker figurene, ser du blå markeringshåndtak rundt de merkede figurene og magentafargede linjer rundt de individuelle figurene.

Merke flere figurer ved hjelp av lassomerking

 1. Klikk på Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Lassomerking.

 2. Dra et merkenett rundt figurene du vil merke.

 3. Når du merker flere figurer, vises blå markeringshåndtak rundt de merkede figurene.

Merke figurer som delvis befinner seg i et merket område

Hvis du vil aktivere Visio for å merke figurer delvis innenfor et merket område, gjør du følgende:

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk på Alternativer under Visio.

 3. Merk av for Velg figurer som er delvis i området i dialogboksen Alternativer for VisioAvansert-fanen, under Redigeringsalternativer.

Merke flere figurer på en side ved hjelp av hurtigtaster

Trykk og hold nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer for å merke flere figurer samtidig.

Tips!: For å legge til en figur i et merket område du opprettet ved hjelp av verktøyet Områdemerking, kan du holde nede SKIFT eller CTRL og deretter klikke på figuren.

Merke alle figurene på tegningssiden

Klikk på Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Merk alle.

Merke objekter av en bestemt type

 1. Klikk på Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Velg etter type.

 2. Merk av for objekttypen du vil velge, i dialogboksen Velg etter type, for eksempel figurer, koblinger eller beholdere, og klikk deretter OK.

Oppheve merkingen av én eller flere figurer

Hvis du vil oppheve merkingen av alle figurer:

 • Klikk et tomt område i tegningen, eller trykk ESC.

Hvis du vil oppheve merkingen av én figur når flere figurer er merket:

 • Trykk på SKIFT, og klikk på en figur for å oppheve merkingen.

Flytte figurer

Visio tilbyr flere metoder for å hjelpe deg med å plassere figurer nøyaktig der du ønsker.

Oppgave

Handling

Flytte figurer ved hjelp av musen

 1. Velg alle figurene du vil flytte.

 2. Hold pekeren over en av figurene. En firehodet pil vises.

 3. Dra figurene til sine nye plasseringer.

  Alle de merkede figurene flyttes samme avstand og retning fra de opprinnelige plasseringene.

Tips!: 

 • Hvis du vil begrense flyttingen av figurene til vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar figurene.

 • Hvis du vil flytte figurene til en annen side i tegningen, kan du dra figurene til en sidefane.

Flytte figurer en bestemt avstand (krever Visio Professional)

 1. Velg alle figurene du vil flytte.

 2. Klikk på Tillegg i Makroer-gruppen på Vis-fanen, pek til Visio Extras, og klikk deretter på Flytt figurer.

 3. Angi koordinatsystemet du ønsker å bruke for å flytte figuren eller figurene, under Retning.

  • Vannrett/Loddrett     Dette bruker X-Y (kartesianske) koordinater til å flytte utvalget.

  • Avstand/Vinkel     Dette bruker polkoordinater til å flytte utvalget.

 4. Angi avstanden du skal flytte utvalget.

 5. Hvis du vil flytte en kopi av de(n) utvalgte figuren(e) og beholde de(n) opprinnelige figuren(e) i sin opprinnelige plassering, velger du Dupliser.

 6. Når du er ferdig med utvalget, klikker du på OK.

Skyve figurer ved bruk av piltastene

 1. Velg alle figurene du vil flytte.

 2. Gjør følgende:

  • Hvis du vil flytte en figur til den neste plasseringen den kan festes til forankre, for eksempel et rutenett eller linjalmerker, trykker du på en piltast.

   Obs!: Hvis det ikke finnes en plassering hvor figuren kan festes, flytter en piltast figuren ett enkelt merke på linjalen.

   Hvis du vil flytte figuren én piksel, holder du nede SKIFT mens du trykker på en piltast.

Obs!: Hvis du trykker på en piltast og tegningen ruller opp-/nedover i stedet for å flytte en figur, må du kontrollere at SCROLL LOCK ikke er på.

Endre størrelse på figurer

I Visio kan du endre størrelsen på figurer ved å dra dem til de har størrelsen du ønsker, eller du kan angi en bestemt størrelse.

Oppgave

Handling

Endre størrelse på en 2-dimensjonal figur (2D) (for eksempel et rektangel) med musen

 1. Velg alle figurene du vil endre størrelse på.

 2. Dra et markeringshåndtak Markeringshåndtak til figuren har ønsket størrelse. Hvis du vil endre størrelsen på figuren proporsjonalt, drar du et hjørnehåndtak.

Endre størrelse på en 1-dimensjonal figur (for eksempel en linje) med musen

 1. Merk figuren du vil endre størrelsen på.

 2. Dra et endepunkt til ønsket lengde.

Endre størrelsen på en figur ved bruk av vinduet Størrelse og plassering

 1. Velg alle figurene du vil flytte.

 2. Klikk på Oppgaveruter i Vis-gruppen på Visning-fanen, og velg Størrelse og plassering.

 3. Skriv inn nye verdier i boksene Bredde, Høyde eller Lengde i vinduet Størrelse og plassering.

Rotere eller vende figurer

Du kan rotere figurer etter grader, vende dem loddrett, vende dem vannrett, eller rotere dem ved hjelp av rotasjonshåndtaket.

Oppgave

Handling

Rotere figurer 90 grader

 1. Merk figurene du vil rotere.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil rotere figuren mot klokken, klikker du på Plassering i Ordne-gruppen på Hjem-fanen, pek til Roter figurer, og velg deretter Roter til venstre 90º.

  • Hvis du vil rotere figuren med klokken, klikker du på Plassering i Ordne-gruppen på Hjem-fanen, pek til Roter figurer, og velg deretter Roter til høyre 90º.

Rotere en figur ved hjelp av rotasjonshåndtaket

 1. Merk figurene du vil rotere.

 2. Dra et rotasjonshåndtak Rotasjonshåndtak i Visio 2010..

  Figuren roterer rundt nålen Rotasjonshåndtak. Hvis du vil flytte nålen, holder du pekeren over rotasjonshåndtaket, og deretter flytter du pekeren over nålen og drar den til en ny plassering.

  Jo lenger du flytter markøren fra det merkede området mens du drar rotasjonen håndtaket, jo finere (mindre) blir rotasjonen.

Roter en figur etter vinkel ved bruk av vinduet Størrelse og plassering.

 1. Merk figurene du vil rotere.

 2. Klikk på Oppgaveruter i Vis-gruppen på Visning-fanen, og velg Størrelse og plassering.

 3. Klikk på Oppgaveruter i Vis-gruppen på Visning-fanen, og velg Størrelse og plassering.

 4. Skriv inn nye verdier i boksen Vinkel i vinduet Størrelse og plassering.

Vende figurer loddrett eller vannrett

 1. Merk figurene du vil vende.

 2. Klikk på Plassering i Ordne-gruppen på Hjem-fanen, pek på Roter figurer, og gjør følgende:

  • Hvis du vil vende loddrett, markér Vend loddrett.

  • Hvis du vil vende vannrett, markér Vend vannrett.

Hvis du vil lære hvordan du rotere tekst, kan du se Legge til, redigere, flytte eller rotere tekst og tekstblokker.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×