Du kan merke all tekst i et dokument (CTRL+A), eller du kan merke bestemt tekst eller enkeltelementer ved hjelp av musen eller tastaturet i Word. Du kan også merke tekst eller elementer på forskjellige steder. Du kan for eksempel merke et avsnitt på én side og en setning på en annen side.

Merke all tekst

 1. Klikk hvor som helst i dokumentet.

 2. Trykk på CTRL+A på tastaturet for å merke all teksten i dokumentet.

Merke bestemt tekst

Du kan også merke et bestemt ord, en tekstlinje eller et eller flere avsnitt.

 1. Plasser markøren foran den første bokstaven i ordet, setningen eller avsnittene du vil merke.

 2. Klikk og hold nede mens du drar markøren for å merke den ønskede teksten.

Andre måter å merke tekst på

 • Du kan merke et enkelt ord ved å raskt dobbelttrykke på ordet.

 • Du kan merke en tekstlinje ved å plassere markøren på begynnelsen av linjen og trykke på SKIFT+PIL NED.

 • Du kan merke et avsnitt ved å plassere markøren på begynnelsen av avsnittet og trykke på CTRL+ SKIFT+PIL NED.

Merke tekst ved hjelp av musen

Merke tekst i brødteksten i et dokument

Obs!: Hvis du vil merke et helt dokument, gjør du følgende:

 • Klikk Merk i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Merk alt.

 • Flytt pekeren til venstre for teksten, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk deretter tre ganger.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

En del av teksten

Klikk der du vil starte utvalget, hold nede venstre museknapp, og dra deretter pekeren over teksten du vil merke.

Et ord

Dobbeltklikk hvor som helst i ordet.

En tekstlinje

Flytt pekeren til venstre for linjen, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

En setning

Hold nede CTRL, og klikk hvor som helst i setningen.

Et avsnitt

Klikk tre ganger hvor som helst i avsnittet.

Flere avsnitt

Flytt pekeren til venstre for det første avsnittet, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og trykk og hold nede venstre museknapp mens du drar pekeren oppover eller nedover.

En stor tekstblokk

Klikk i begynnelsen av utvalget, rull ned til slutten av utvalget, og hold nede SKIFT mens du klikker der du vil at utvalget skal slutte.

Et helt dokument

Flytt pekeren til venstre for teksten hvor som helst i dokumentet, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk deretter tre ganger.

Topptekst og bunntekst

Dobbeltklikk den nedtonede topp- eller bunnteksten i Utskriftsoppsettvisning. Flytt pekeren til venstre for topp- eller bunnteksten, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

Fotnoter og sluttnoter

Klikk fotnote- eller sluttnoteteksten, flytt pekeren til venstre for teksten, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

En loddrett tekstblokk

Hold nede ALT mens du drar pekeren over teksten.

En tekstboks eller ramme

Flytt pekeren over kantlinjen på rammen eller tekstboksen til pekeren endres til en firehodet pil, og klikk.

Merke elementer i en tabell

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Innholdet i en celle

Klikk i cellen. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk celle.

Innholdet i en rad

Klikk i raden. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk rad.

Innholdet i en kolonne

Klikk i kolonnen. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk kolonne.

Innholdet i flere celler, rader eller kolonner

Klikk i en celle, rad eller kolonne, og hold nede venstre museknapp mens du drar over alle cellene, radene eller kolonnene med innholdet du vil merke. Hvis du vil merke innhold i celler, rader eller kolonner som ikke er ved siden av hverandre, klikker du i den første cellen, raden eller kolonnen, trykker på CTRL og klikker deretter i de andre cellene, radene eller kolonnene med innholdet du vil merke.

Innholdet i en hel tabell

Klikk i tabellen. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk tabell.

Merke tekst på forskjellige steder

Du kan merke tekst eller elementer som ikke står ved siden av hverandre i en tabell. Du kan for eksempel merke et avsnitt på én side og en setning på en annen side.

 1. Merk en tekst eller et element i en tabell.

 2. Hold nede CTRL mens du merker annen tekst eller andre elementer du ønsker i en tabell.

Merke tekst i disposisjonsvisning

Hvis du vil vise dokumentet i disposisjonsvisning, klikker du Visning-fanen og klikker deretter Disposisjon i gruppen Dokumentvisninger.

Hvis du vil merke

Flytt pekeren

En overskrift

Til venstre for overskriften til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

En overskrift, underoverskrift og brødtekst

Til venstre for overskriften til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og dobbeltklikk.

Et avsnitt i brødteksten

Til venstre for avsnittet til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

Flere overskrifter eller avsnitt i brødteksten

Til venstre for teksten til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og dra oppover eller nedover.

Obs!: 

 • Hvis du klikker én gang til venstre for et avsnitt i disposisjonsvisning, merkes hele avsnittet i stedet for én enkelt linje.

 • Hvis du velger en overskrift som inneholder skjult underordnet tekst, merkes også den skjulte teksten (selv om den ikke vises). Alle endringer du gjør i overskriften, som å flytte, kopiere eller slette den, påvirker også den skjulte teksten.

Merke tekst ved hjelp av tastaturet

Merke tekst i brødteksten i et dokument

Obs!: Hvis du vil merke et helt dokument, trykker du CTRL + A.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett tegn mot høyre

Trykk SKIFT + PIL HØYRE.

Ett tegn mot venstre

Trykk SKIFT + PIL VENSTRE.

Et ord fra begynnelsen til slutten

Plasser innsettingspunktet i begynnelsen av ordet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL HØYRE.

Et ord fra slutten til begynnelsen

Flytt pekeren til slutten av ordet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL VENSTRE.

En linje fra begynnelsen til slutten

Trykk HOME, og trykk deretter SKIFT + END.

En linje fra slutten til begynnelsen

Trykk END, og trykk deretter SKIFT + HOME.

Én linje ned

Trykk END, og trykk deretter SKIFT + PIL NED.

Én linje opp

Trykk HOME, og trykk deretter SKIFT + PIL OPP.

Et avsnitt fra begynnelsen til slutten

Flytt pekeren til begynnelsen av avsnittet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL NED.

Et avsnitt fra slutten til begynnelsen

Flytt pekeren til slutten av avsnittet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL OPP.

Et dokument fra slutten til begynnelsen

Flytt pekeren til slutten av dokumentet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + HOME.

Et dokument fra begynnelsen til slutten

Flytt pekeren til begynnelsen av dokumentet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + END.

Fra begynnelsen av et vindu til slutten

Flytt pekeren til begynnelsen av vinduet, og trykk deretter ALT + CTRL + SKIFT + PGDN.

Hele dokumentet

Trykk CTRL+A.

En loddrett tekstblokk

Trykk CTRL + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å deaktivere merkemodus.

Nærmeste tegn

Trykk F8 for å aktivere merkemodus, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk ESC for å deaktivere merkemodus.

Et ord, en setning, et avsnitt eller et dokument

Trykk F8 for å aktivere merkemodus, og trykk deretter F8 én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, tre ganger for å velge et avsnitt eller fire ganger for å merke dokumentet. Trykk ESC for å deaktivere merkemodus.

Merke elementer i en tabell

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Innholdet i cellen til høyre

Trykk TAB.

Innholdet i cellen til venstre

Trykk SKIFT+TAB.

Innholdet i tilstøtende celler

Hold nede SKIFT mens du trykker på den aktuelle piltasten gjentatte ganger, helt til du har merket innholdet i alle cellene du ønsker.

Innholdet i en kolonne

Klikk i den øverste eller nederste cellen i kolonnen. Hold nede SKIFT mens du gjentatte ganger trykker PIL OPP eller PIL NED til du har merket innholdet i kolonnen.

Innholdet i en hel tabell

Klikk i tabellen, og trykk ALT + 5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av).

Slutt å merke hele ordet

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk på Avansert.

 3. Fjern merket for Ved merking, merk automatisk hele ordet under Redigeringsalternativer.

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Merke tekst ved hjelp av musen

Merke tekst i brødteksten i et dokument

Obs!: Hvis du vil merke et helt dokument, gjør du følgende:

 • Klikk Merk i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Merk alt.

  Båndet i Word

 • Flytt pekeren til venstre for teksten, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk deretter tre ganger.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

En del av teksten

Klikk der du vil starte utvalget, hold nede venstre museknapp, og dra deretter pekeren over teksten du vil merke.

Et ord

Dobbeltklikk hvor som helst i ordet.

En tekstlinje

Flytt pekeren til venstre for linjen, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

En setning

Hold nede CTRL, og klikk hvor som helst i setningen.

Et avsnitt

Klikk tre ganger hvor som helst i avsnittet.

Flere avsnitt

Flytt pekeren til venstre for det første avsnittet, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og trykk og hold nede venstre museknapp mens du drar pekeren oppover eller nedover.

En stor tekstblokk

Klikk i begynnelsen av utvalget, rull ned til slutten av utvalget, og hold nede SKIFT mens du klikker der du vil at utvalget skal slutte.

Et helt dokument

Flytt pekeren til venstre for teksten hvor som helst i dokumentet, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk deretter tre ganger.

Topptekst og bunntekst

Dobbeltklikk den nedtonede topp- eller bunnteksten i Utskriftsoppsettvisning. Flytt pekeren til venstre for topp- eller bunnteksten, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

Fotnoter og sluttnoter

Klikk fotnote- eller sluttnoteteksten, flytt pekeren til venstre for teksten, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

En loddrett tekstblokk

Hold nede ALT mens du drar pekeren over teksten.

En tekstboks eller ramme

Flytt pekeren over kantlinjen på rammen eller tekstboksen til pekeren endres til en firehodet pil, og klikk.

Merke elementer i en tabell

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Innholdet i en celle

Klikk i cellen. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk celle.

Innholdet i en rad

Klikk i raden. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk rad.

Innholdet i en kolonne

Klikk i kolonnen. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk kolonne.

Innholdet i flere celler, rader eller kolonner

Klikk i en celle, rad eller kolonne, og hold nede venstre museknapp mens du drar over alle cellene, radene eller kolonnene med innholdet du vil merke. hvis du vil merke innhold i celler, rader eller kolonner som ikke er ved siden av hverandre, klikker du i den første cellen, raden eller kolonnen, trykker CTRL og klikker deretter de andre cellene, radene eller kolonnene med innholdet du vil merke.

Innholdet i en hel tabell

Klikk i tabellen. Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy. Klikk Velg i Tabell-gruppen, og klikk deretter Merk tabell.

Merke tekst på forskjellige steder

Du kan merke tekst eller elementer som ikke står ved siden av hverandre i en tabell. Du kan for eksempel merke et avsnitt på én side og en setning på en annen side.

 1. Merk en tekst eller et element i en tabell.

 2. Hold nede CTRL mens du merker annen tekst eller andre elementer du ønsker i en tabell.

Merke tekst i disposisjonsvisning

Hvis du vil vise dokumentet i disposisjonsvisning, klikker du Visning-fanen og klikker deretter Disposisjon i gruppen Dokumentvisninger.

Hvis du vil merke

Flytt pekeren

En overskrift

Til venstre for overskriften til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

En overskrift, underoverskrift og brødtekst

Til venstre for overskriften til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og dobbeltklikk.

Et avsnitt i brødteksten

Til venstre for avsnittet til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk.

Flere overskrifter eller avsnitt i brødteksten

Til venstre for teksten til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og dra oppover eller nedover.

Obs!: 

 • Hvis du klikker én gang til venstre for et avsnitt i disposisjonsvisning, merkes hele avsnittet i stedet for én enkelt linje.

 • Hvis du merker en overskrift som inneholder skjult underordnet tekst, merkes også den skjulte teksten (selv om den ikke vises). Alle endringer du gjør i overskriften, som å flytte, kopiere eller slette den, påvirker også den skjulte teksten.

Merke tekst ved hjelp av tastaturet

Merke tekst i brødteksten i et dokument

Obs!: Hvis du vil merke et helt dokument, trykker du CTRL + A.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett tegn mot høyre

Trykk SKIFT + PIL HØYRE.

Ett tegn mot venstre

Trykk SKIFT + PIL VENSTRE.

Et ord fra begynnelsen til slutten

Plasser innsettingspunktet i begynnelsen av ordet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL HØYRE.

Et ord fra slutten til begynnelsen

Flytt pekeren til slutten av ordet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL VENSTRE.

En linje fra begynnelsen til slutten

Trykk HOME, og trykk deretter SKIFT + END.

En linje fra slutten til begynnelsen

Trykk END, og trykk deretter SKIFT + HOME.

Én linje ned

Trykk END, og trykk deretter SKIFT + PIL NED.

Én linje opp

Trykk HOME, og trykk deretter SKIFT + PIL OPP.

Et avsnitt fra begynnelsen til slutten

Flytt pekeren til begynnelsen av avsnittet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL NED.

Et avsnitt fra slutten til begynnelsen

Flytt pekeren til slutten av avsnittet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + PIL OPP.

Et dokument fra slutten til begynnelsen

Flytt pekeren til slutten av dokumentet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + HOME.

Et dokument fra begynnelsen til slutten

Flytt pekeren til begynnelsen av dokumentet, og trykk deretter CTRL + SKIFT + END.

Fra begynnelsen av et vindu til slutten

Flytt pekeren til begynnelsen av vinduet, og trykk deretter ALT + CTRL + SKIFT + PGDN.

Hele dokumentet

Trykk CTRL+A.

En loddrett tekstblokk

Trykk CTRL + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å deaktivere merkemodus.

Nærmeste tegn

Trykk F8 for å aktivere merkemodus, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk ESC for å deaktivere merkemodus.

Et ord, en setning, et avsnitt eller et dokument

Trykk F8 for å aktivere merkemodus, og trykk deretter F8 én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, tre ganger for å velge et avsnitt eller fire ganger for å merke dokumentet. Trykk ESC for å deaktivere merkemodus.

Merke elementer i en tabell

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Innholdet i cellen til høyre

Trykk TAB.

Innholdet i cellen til venstre

Trykk SKIFT+TAB.

Innholdet i tilstøtende celler

Hold nede SKIFT mens du trykker den aktuelle piltasten gjentatte ganger, helt til du har merket innholdet i alle cellene du ønsker.

Innholdet i en kolonne

Klikk i den øverste eller nederste cellen i kolonnen. Hold nede SKIFT, og trykk PIL OPP eller PIL NED gjentatte ganger, helt til du har merket innholdet i kolonnen.

Innholdet i en hel tabell

Klikk i tabellen, og trykk ALT + 5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av).

Slutt å merke hele ordet

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen, og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk Avansert.

 3. Fjern merket for Automatisk merking av hele ord under Redigeringsalternativer.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×